FELESÉGEM HŰ ASSZONY

My Wife Is a Faithful Woman (angol címfordítás)

Alkotók

Szentirmay Béla rendező
Bródy Miksa író
Martos Ferenc író
Vincze Zsigmond zeneszerző

Szereplők

Hudacsek Nelly a feleség
Szentirmay Béla a férj
Gárday Lajos a főhadnagy
K. Kovács Andor a nagybácsi
S. Horváth Gizi a szobalány

Produkciós stáb

Neumann József producer
Ungerleider Mór producer

Gyártási és bemutatási adatok

Projectograph Mozgófénykép és Gépgyár Rt.  gyártó cég
Projectograph Mozgófénykép és Gépgyár Rt. forgalmazó cég
1912. február 5. (Apolló) bemutató

Külső forgatási helyszínek

 • Keleti pályaudvar
 • körúti kávéház
 • budapesti utcák

Filmtechnikai specifikáció

Filmszkeccs, amelyben némafilm részletek és színházi jelenetek váltakoztak, két színpadi és két filmrészből áll, a filmrészletek hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Cinema 1912. február 11.
 • Mozgófénykép Híradó, 1912. február 11.
 • Színházi Hét 1912/6, 8
 • Pesti Hírlap, 1912. február 4.
 • Az Ujság, 1912. február 4.
 • Budapesti Hírlap, 1912. február  9.
 • Tolnavármegye és a Közérdek 1912. július 9.
 • Ellenzék (Kolozsvár), 1914/160Magyar Színművészeti Lexikon, Szerk.: Schöpflin Aladár, III. köt. 22.p

Tartalom

1. A szereplők bemutatkozása mozgófényképekben

2. (Nyílt színen.) Délelőtt 10 órakor. A férj rosszat sejtve jön haza az irodából. Izgatottan kérdezi feleségetől, hogy vajon nem volt-e valaki nála. Az asszony — bár udvarlóját, a főhadnagyot a kanapé alá rejtette — erélyesen visszautasítja a gyanúsítást. Már majdnem meggyőzi férjét, hogy ok nélkül féltékenykedik, amikor váratlan vendég érkezik: a vidéki nagybácsi. A férj nem örül a vendégnek s dühösen távozik, hogy néhány perc múlva még izgatottabban térjen vissza. Ezalatt a pár kívánságára a nagybácsi a fürdőszobába vonult, a főhadnagy pedig távozni készült. A férj jöttére az udvarló gyorsan az egyik szekrénybe rejtőzik. A férj észreveszi s mert nincs elég bátorsága ahhoz, hogy a tiszttel szembeszálljon, rázárja a szekrényajtót s azzal a szándékkal rohan hordárokért, hogy az eleven korpusz deliktit a rendőrségre viteti. Amig a férj távol van, előkerül a nagybácsi, törülközőt keres a szekrényben s kinyitja annak ajtaját. A főhadnagy kiugrik zárkájából, a nagybácsit ülteti helyére s mert a férj a hordárokkal éppen e pillanatban érkezik meg, a másik szekrénybe rejtőzik.

3. (Mozgó.) A hordárok elviszik a szekrényt, ki az utcára. Itt leszakad a szekrény alja s a nagybácsi, aki nem tudja, hogy mi történt vele, eszeveszett futásba kezd. Szalad a szekrény Budapest utcáin, terein, tüskön-bokron át; nyomában a férj, a feleség s a szobalány, aki úrnője segítségére sietett. Ezernyi kaland után fogják csak el a szekrényt s most már beviszik a rendőrségre, ahol nagy meglepetésükre nem a főhadnagy, hanem a nagybácsi lép ki belőle A főhadnagy odahaza maradt, a lezárt lakásból nem tud menekülni s igy— mit tehet egyebet— megnyugszik sorsában s megadással várja a mentő véletlent. A rendőrségről hazamegy a ház népe. Csak az asszony tudja, hogy otthon van még a rém: a kétcsillagos huszár.

4. (Nyílt színen.) Az asszony újra fürdeni küldi a nagybácsit. El akarja zavarni hazulról férjét is, de a férj újra felfedezi a huszárt. Most már nincs menekvés ; a férj, aki tanukért siet, biztosan leszámol vele. Amikor visszatér, elszántan nyitja ki a szekrény ajtaját s óh jaj, újra a nagybácsit találja benne. Elájul.

Függöny.

/forrás: Színházi Hét, 1912/6)

Galéria

Vélemények

„— Feleségem hű asszony. Hétfőn, február 5-ikén mutatja be az Apolló-színház Bródy Miksa és Martos Ferencz, a Leányvásár kitűnő szerzőinek pompás egy- felvonásos mozivázlatát, a Feleségem hű asszony című mozgófénykép-blüettet. Ízig-vérig pesti történet ez a blüett, a melynek szereplői részint az Apolló újonnan épült színpadán élőszóval, részben a főváros különböző helyein készült mozgófényképekben karikírozzak a pesti hű feleséget. Kitűnő zeneszámok tarkítják a darabot. A zeneszámokról — nagy népszerűségre predesztinált kuplékról, keringőkről — talán elég annyit szólani, hogy zenéjüket az ötletes szerzők szövegére Vincze Zsigmond, a Király-Szinház kitűnő karnagya szerzette. A remek mozgófényképek, a melyek a darabnak azt a részét mutatják be, amely a főváros utcáin történik, az Apolló-színház eredeti felvételei. Elkészültek a mozgófényképek, a próbákon is túl van már a személyzet, s az Apolló újonnan épített színpada is teljesen készen várja a hétfői premiert. Az előadások elsőrendű voltáról a szereplők névsora nyújt garancziát. Hudacsek Nelly, a Király- Szinház tagja a hü feleség; Szentirmay Béla a fővárosi férj; Gárday Lajos a huszárfőhadnagy, aki a sezlon alatt kuporogva hallgatja a feleség hűségesküvéseit; K. Kovács Andor, a Király-Szinház tagja a vidékről hívatlan vendégségbe jött minden lében kanál nagybácsi; Horváth Gizi, a Király-Szinház v. tagja pedig a tipikus pesti szobaleány, aki mindenben úrnője érdekeit szolgálja. A darabot a szerzők személyes vezetésével Szentirmay Béla rendezte. Bródy—Martos blüettje hétfőtől kezdve naponként előadásra kerül." (Az Ujság, 1912. február 4.)

„Feleségem hű asszony. Bródy—Martos nagysikerű mozgófénykép-blüettje állandóan telt házak előtt kerül bemutatásra az Apolló Színházban. A pompás egyfölvonásosban ezernyi ötletet vesz át a közönség s a „Feleségem hü asszony“ kitűnő zeneszámát ma, az előadások negyedik napján fővárosszerte ismerik, dalolják. Hétfőn volt a premier s szombaton már a 25-ik előadást nézheti meg a közönség. Az első jubiláns előadás napján minden látogató egy, a szereplők fényképeit s a zeneszámok szövegét magában foglaló ízléses emlék-albumot kap." (Budapesti Hírlap, 1912. február  9.)

„Feleségem hű asszony kinema-operette-szkeccs Szekszárdon. Szenzációs bemutató színhelye lesz július hó 10-én, pénteken a Világ- mozgó-színház. Bemutatkozik Szentirmay Béla, a kinema-szkeccs magyarországi megalapítója, az ő szenzációs kinema-szkeccs társulatával. A jelenleg bemutatott szkeccs, az eddigi efféle műfajt felülmúlja és a Szybill kitűnő szerzőinek, Bródi, Martos és Vincének szenzációs kreációja, melyhez hozzájárult Leopold Ernő, a fiatal zeneszerzők egyik legzseniálisabbjának ,,Juj, ez a macsics“ cimü zenealkotása, melyet egy brazíliai macsics alakjában táncolnak a „Feleségem hü asszony“ című 4 felvonásos operett kinema-szkeccs keretében. A szkeccs úgy helyzeteinél, mint bohózatos fordulatainál fogva, valamint az előforduló tánc és zeneszámok állandó derültségben tartják a közönséget, a mely sorozatosan a budapesti Apollóban 500 előadást ért meg. A szkeccset megelőzőleg a társulat szenzációs decens fehér kabaré műsorban mutatkozik be." (Tolnavármegye és a Közérdek, 1912. július 9.)