EGY KRAJCÁR TÖRTÉNETE

Mese egy krajcárról (címváltozat), The Story of a Penny (angol címfordítás)

Alkotók

Kertész Mihály rendező
Karinthy Frigyes forgatókönyvíró

Szereplők

Z. Molnár László  
Kőváry Gyula  
T. Oláh Böske  
Hegedűs Ferenc  
Nagy Magda  
Szécsi Ferkó  

Technikai stáb

Bécsi József operatőr

Produkciós stáb

Ungerleider Mór producer

Gyártási és bemutatási adatok

Phönix gyártó cég
Projectograph forgalmazó cég
1918. április 1. (Omnia) bemutató
90/1920 cenzúra határozat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 3 felvonásos, hossza a 90/1920 számú cenzúra határozat szerint 1020 méter.

Fellelhetőség, források

kópia elveszett

Bibliográfia

 • Mozihét, 1917/ 20 (május 20. beszámol a film elkészüléséről), 22, 28, 1918/13. 14(a bemutatóról);
 • Mozi Műsor (Kassa), 1918/13
 • Pesti Hírlap, 1918. április 2
 • Budapesti Hírlap, 1918. március 31.
 • Belügyi Közlöny, 1920. 1050 p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 106. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  353. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 47. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 59-60. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. 37, 43. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Két állástalan fiatalember sorsát mutatja be a film. Mindketten felfigyelnek egy apróhirdetésre, s elindulnak, hogy a meghirdetett állást megszerezzék. Egyszerre érnek a villamosmegállóba. Várakozás közben számolgatják a pénzüket. Az egyiknek hét krajcárja van, a másiknak hat. A hét krajcár tulajdonosa leejt egy krajcárt, de rest lehajolni érte. A hat krajcár tulajdonosa azonban felveszi, és felszáll a villamosra. A lusta fiatalember, kinek így épp egy krajcár hiányzik a szakaszjegy árához, gyalog kénytelen megtenni az utat. Mire odaér, a villamossal érkező fiatalember már elfoglalja az állást. Az ő sorsa jobbra fordul, a szerencse, melyet élelmesen magához ragadott, napról-napra jobban kedvez neki, míg a másik, a lusta, mindig hátul kullog az életben, egyre lejjebb csúszik, s végül a nyomorba süllyed.

Galéria

Vélemények

„A második film, ami a gyárban készült, „Mese egy krajcárról" érdekes címet viseli, írója: Karinthy Frigyes, akinek ez az első nagyobb szabású filmje. Karinthy a maga ismert írói stílusában, nagyszerű karakterizáló és szatirizáló talentumával ékesítette a film cselekményét. A színdarabot, amely két felvonásra tagozódik, Kertész Mihály rendezte. Közreműködtek benne pedig Z. Molnár László, Kőváry Gyula, Hegedűs Ferenc, Oláh Böske és Nagy Magda. A humoros  filmek sorában, amik a jövő szezonban a mozgóképszínházakban felvonulnak, ez az irodalmi értékű, nemes nívójú Karinthy-darab egészen kiváltságos helyre fog jutni.” (Mozihét, 1917/22)

„Kőváry Gyula és Z. Molnár László alakítják a két férfi főszerepét olyan feltűnő kedves humorral, amit eddigelé ritkán láttunk filmen. A pesti közönségnek ez a két kedvenc színpadi komikusa ez alkalommal bebizonyították, hogy a filmen is ugyanolyan értékeset tudnak nyújtani, mint az élőszó színpadán. Kőváry és Z. Molnár a film két groteszk figuráját a legtökéletesebb művészettel játsszák meg. Minden mozdulatuk egy-egy móka, minden arcrándulásuk derűs mosolyra ingerli a nézőt. Amit ez a két kitűnő színész ezen a filmen ad, az kiforrott, rutinos, emlékezetes színészi teljesítmény…” (Mozihét, 1918/13)

„Egy krajcár története volt az elmúlt hét kimagasló magyar filmsikere. A Phönix legfrissebb műve, amelyet az Omnia mutatott be a nagyközönségnek, osztatlan tetszés mellett pergett hét napon át, összesen huszonhárom előadásban s tizezrekre rúg azoknak a száma, akik megtekintették ezt a kitűnő film újdonságot. Karinthy Frigyes, a jeles humorista írta a darab szövegkönyvét csupa ötlettel. A fölötte szatirikus cselekményt három olyan elismert és kipróbált fővárosi színművész viszi sikerre, akik e filmszereplésükkel felejthetetlen emlékeket hagytak a publikum köréhen. Z. Molnár László, Kőváry Gyula és T. Oláh Böske alakítják a film főszerepeit jóízűen és természetesen. Kertész Mihály rendezte a Phönix ez új produktumát igen rutinosan és nagy művészi érzékkel.” (Mozihét, 1918/14)

„Egy krajcár története címen Karinthy Frigyesnek elmés szatírája Az Egy krajcár története az ezidei kilencedik Phőnix-film. Arról szól a sok ötletességgel feldolgozott történet, hogy mint irányítja a semmi rézkrajcár két ember életét. A két embert Z. Molnár László és Kőváry Gyula játssza igen mulatságosan. A női szerepben kedves T. Oláh Böske.” (Pesti Hírlap, 1918. április 2.)