EGY KALANDOR NAPLÓJA

Diary of an Adventurer (angol címfordítás)

Alkotók

ifj. Uher Ödön rendező
ifj. Uher Ödön forgatókönyvíró
Márkus László forgatókönyvíró

Szereplők

Abonyi Tivadar Rafael
Réthey Lajos Maubert báró
Igalits Sandy Latour hercegnő
Balassa Jenő Latour herceg
Huszár Irén Colette
Náday Béla Jean Paul
Tapolczay Gyula Saluces gróf
Emesz Margit komorna
Gellért Lajos  

Technikai stáb

Arany Ferenc operatőr
Márkus László díszlettervező

Gyártási és bemutatási adatok

Omega filmgyár gyáró cég
Royal Filmkereskedelmi és Kölcsönző Rt.
forgalmazó cég
1920. november 29. (Országház mozgó) bemutató
191/1920, 2170 méter cenzúra

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 5 felvonásos, hossza a 191/1920 számú O.M.B. határozat szerint 2170 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Mozgófénykép Híradó, 1920/5, 48, 51
  • Színházi Élet, 1920/19
  • Mozihét, 1920/46
  • Belügyi Közlöny, 1920/52. 2025. p.
  • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 72. p.
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  359. p.
  • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 80. p.

Tartalom

Egy kopott, rongyos fiatalember beállít a filmgyár rendezőjéhez és átadja naplóját, amely hányt-vetett életének utolsó éveit tartalmazza. A rendező a napló olvasásába kezd, mire lejátszódik előttünk a fantasztikus és minden ízében rendkívül lebilincselő történet. Egy roulette-barlangból látjuk kiszédülni Rafaelt, a film hősét, amint utolsó pénzét elvesztette. A folyóhoz megy, öngyilkos akar lenni. Utána egy éltes báró siet és megakadályozza a fiút öngyilkossági szándékában. Hazaviszi palotájába és elmondatja vele az életét. Rafael lelencházban nevelkedett, tizenhét éves korában megszökött otthonról, egy csapszékbe viszi a sorsa, ahol züllött emberekkel ismerkedik meg, tolvajokkal és céda lányokkal. Ezek társaságukba fogadják, pénzt adnak neki, hogy kiöltözködjön, és mint úri tolvaj vegyen részt a munkájukban. A fiú a pénzen ruhát vásárol, a maradék aranyaival pedig szerencsét próbál a Palace Royal kártyatermében. 4000 frankot nyer. Első dolga, hogy visszasiet a tolvajokhoz és visszafizeti a kölcsönkapott összeget. Most újból szerencsét próbál, de a sors nem kedvez neki, minden pénzét elveszíti, és öngyilkos akar lenni. Ekkor kerül össze báró Mauberttel. A báró meghatottan hallgatja a történetet, fiává fogadja Rafaelt, elhalmozza pénzzel, ruhával. Rafael bekerül a legjobb társaságba és eljut Latour de Pic herceg házához, ahol beleszeret a hercegnőbe. Izgalmas szerelmi játék következik ezután, a hercegnő viszontszereti Rafaelt, és ha nem találkozhatnak a szerelmesek, levelek útján érintkeznek egymással. Lassanként kiderül, hogy báró Maubert, ez a jótékonynak látszó öregember tulajdonképpen csaló, aki Rafaelt azért vette a házához, hogy eszközül használja fel a herceg megzsarolásához. Ellopatja Rafaeltől a hercegnő leveleit, és ezekkel félmillió koronát csal ki a férjtől. A hercegnő szégyenében öngyilkos lesz, Rafael pedig otthagyja a jótevőjének hitt zsarolót. Visszakerül a csapszékbe, a régi tolvajtársaságba, ahol elmondja furcsa kalandját. Itt elhatározzák, hogy megölik a bárót és elrabolják tőle a kizsarolt félmilliót. Izgalmas álarcos betörési jelenet következik ezután. A tolvajtársaság behatol a báró villájába. Rafael szíven szúrja megrontóját. Mikor a vaskazettát fel akarják nyitni, a báró környezetében lévő cselédség megzavarja őket munkájukban. A tolvajok kénytelenek menekülni, Rafael pedig, mint egy eszelős rohan el a gyilkosság színhelyéről. Lerongyolódva, koldulva tengeti életét, amíg most idekerül a mozigyár rendezőjéhez. A rendező természetesen a naplót alkalmasnak tartja szcenírozásra, és a fiatalember megmenekül az éhhaláltól. (Színházi Élet, 1920/19)