BOB HERCEG

Prince Bob (angol címfordítás), Bob, der Strasenkönig /Prinz Bob (osztrák forgalmazási cím)

Alkotók

Lázár Lajos rendező
Martos Ferenc író (operett libretto, 1902)
Bakonyi Károly író (operett libretto, 1902)
Falk Richárd forgatókönyvíró
Huszka Jenő zeneszerző (operett, 1902)

Szereplők

Zala Lili a királynő
Erdélyi Géza György királyfi/Bob, a csavargó
Petheő Attila Lancester herceg
O. Késmárky Nóra Erzsébet hercegnő
Jászonyi Ria Annie
Vendrey Ferenc Pomponius, Bob nevelője
Boross Géza Plumpuding borbély
Dénes Rózsi Viktória hercegnő 

Produkciós stáb

Lázár Lajos producer

Gyártási és bemutatási adatok

Lux Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Lux Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1918. december 9. (Corso) bemutató
1921. február 17. (Bécs) bemutató
56/1920, 1500 méter cenzúrahatározat

Külső forgatási helyszínek

 • a Halászbástya (londoni vár)
 • tabáni utcák (londoni külváros)

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 56/1920 számú O.M.B. határozat szerint: 1500 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/37, 49
 • Mozihét, 1918/46, 1922/18
 • Képes Mozivilág, 1919/13
 • Színházi Élet, 1918/47
 • Budapesti Hírlap, 1918. december 8. 
 • Pesti Hírlap, 1918. december 8. 
 • Pesti Napló, 1918. december 8. 
 • 8 Órai Újság, 1918. december 10.
 • Mozi és Színpad, 1921/53
 • Belügyi Közlöny, 1920. 805. p.
 • Paimann’s Filmlisten, 1921/255;
 • Világ, 1925. május 6.
 • Pesti Napló 1926. november 18.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 113. p.
 • Pánczél Lajos: Pereg a film. Bp. é.n. [1920 körül] 113. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  356. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 190. p.
 • Murai János: Magyar Filmográfia I. (Kézirat. OSZK.) 15. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 240. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 276. p.

Tartalom

György királyfi hűséges kísérőjével, Pomponiusszal csavargónak öltözve járja Londont és látogatja szerelmesét, Annienak, a kis polgárlánynak udvarol. A szép Annienak azonban a gazdag borbély Plumpuding is udvarol. György a születésnapja alkalmából meghallgatja a polgárok panaszát. Megjelenik színe előtt többek között Plumpuding, a borbély is a menyasszonyával, Annie-val. A borbély panaszt emel egy Bob nevű csavargó ellen, aki mindenfajta csellel megakadályozza esküvőjét. A lány és édesapja felismerik a királyfiban Bobot, de az elhiteti velük, hogy ő csak csodálatos hasonmása a csavargónak, majd elrendeli a lány és a borbély házasságának megtartását. Magában viszont elhatározza, hogy ezt a frigyet mindenképpen megakadályozza. Az esküvő napján megjelenik a templom előtt, és elállja a borbély és Annie útját. Az utca népe a fiatalember mellé áll, és elűzi a borbélyt. György a zűrzavarban megszökteti Annie-t, de nem jutnak messzire, mert a királynő és kísérete feltartóztatják őket.  A gárdisták leleplezik, hogy ő a királyfi. Mostmár, mint királyfi kéri meg Annie kezét, de a szegény csavargóba szerelmes lány, nem tartja magát méltónak a királyfi szerelmére, s ezért nemet mond. Ekkor György visszatér a palotában és szomorúan beleegyezik az anyja által kitervelt házasságba Viktória hercegnővel. Kiderül azonban, hogy a hercegnő titokban Lancaster herceggel folytat bűnös viszonyt, és csak hiúságból akar hozzámenni a királyfihoz. A botrány jó alkalom a királynő szívének meglágyítására, aki végül belátja, hogy jobb egy boldog trónörökös, mint egy boldogtalan. Magához kéreti és fiához vezeti Annie-t. Ekkor Pomponius leleplezi, hogy Annie voltaképpen királyi vér, a száműzött Montieury gróf és Erzsébet hercegnő gyermeke, így most más semmi akadálya sincs a házasságnak.

Érdekességek

 • „A Bob herceg filmje a törvényszék előtt (A Világ tudósítójától.) A Bob herceget ezt a régi operettet is elérte a közös sors: a bíróság elött kellett számot adnia tetteiért. Nem vétett valami különöset a herceg, a baj mindössze abból származott, hogy ketten is akarták mozivászonra vinni az operetthös viselt dolgait. A szövegírók — Martos Ferenc és Bakonyi Károly — ugyanis 1902-ben szerződést kötöttek a Bárd Ferenc és Fia zeneműkiadó céggel az operett szövegére vonatkozólag és e szerződés alapján a Bárd-cég megállapodott egy filmgyárral, amely a Bob herceg-ből filmdarabot akart készíteni. Az előkészületek már meg is történtek, amikor váratlanul egy másik filmgyár, a Lux-filmgyár bemutatta a Bob hercegből készült filmet. Erre a Bárd-cég, amely nem a Luxnak adta el a filmesítési jogot, jogbitorlás címén pert indított a Lux-filmgyár ellen.” (Világ, 1925. május 6.)
 • „a Kúria a szerdai tárgyaláson elutasította a Bárd-céget kártérítési keresetével és a perköltség megfizetésére kötelezte. Az ítélet megokolásában kimondta a Kúria, hogy a Bárd-cég 200 koronáért csak a szövegkönyv anyagdíjait szerezte meg, ezt is csak a vidéki színházak részére. Magát a szerzői jogot a Bárd-cég nem szerezte meg a létrejött szerződéssel és így nem volt joga ahhoz, hogy a filmesítésről rendelkezzék.” (Pesti Napló, 1926. november 18.)

Galéria

Vélemények

„A Corso hétfőn mutatja be a magyar operettirodalom egyik büszkeséget, a Bob herceget. A Bakonyi— Martos— Huszka operett annak idején hallatlan nagy sikert avatott a Népszínházban és ugyanilyen siker reményében mutatja azt most be a filmen a Corso is. A filmet a Lux filmgyár készítette s a darabot Falk Richárd alkalmazta filmre és Lázár Lajos dr. rendezte. A Bob herceg jelenetei egytől-egyig érdekesen és híven adják vissza az operett minden szépségét, a melynek hatását még fokozza a rég hallott bűbájos melódiák zenéje. A darabban Erdélyi Géza dr., Vendrey Ferenc, Boross Géza, Zala Lili, Dénes Rózsi és Jászonyi Ria játsszák a főszerepeket.” (Budapesti Hírlap, 1918. december 8.)