BECSTELEN BECSÜLET

Dishonest Honour (angol címfordítás)

Alkotók

Gerőffy I. Béla rendező
Sas Ede forgatókönyvíró

Szereplők

Gellért Lajos szerelmes boltos
Haraszti Mici a boltos felesége
Costa Viktor a főnemes
Fenyő Emil huszárfőhadnagy
Bónis Lajos  

Technikai stáb

Pán József díszlettervező

Produkciós stáb

Uher Ödön producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher Filmgyár Rt. gyártó cég 
Uher Filmgyár Rt. forgalmazó cég 
1919. október 21. (Omnia) szakmai bemutató tervezett időpontja
időpontja nem ismert bemutató
nem maradt fenn cenzúrahatározat

Külső forgatási helyszínek

 • Hősök tere
 • Városligeti tó

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, eredeti hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Képes Mozivilág, 1919/12, 17
 • Mozgófénykép Híradó, 1919/16
 • Mozihét, 1919/16  Mozi-Világ, 1919/41
 • Vörös Film, 1919/12, 18, 37
 • Népszava, 1929. június 22.
 • Dunántúl, 1920. május 30.
 • Lajta Andor: A magyar film története III. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 47. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 37. p.
 • Nemeskürty István: A magyar filmesztétikai irodalom 1919-ben. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 81. p.
 • Radó István: A magyar Tanácsköztársaság filmélete. Bp. 1959. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 46., 64. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  357. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 82., 178. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 249. p.

Tartalom

A dölyfös és könnyelmű huszárfőhadnagy támogatja nővére érdekházasságát a gazdag boltossal, abban a reményben, hogy ezáltal rendezheti halaszthatatlan kártyaadósságát. A lány meghozza ezt az áldozatot csőd szélén álló családja megmentéséért, hozzámegy a félszeg szerelmes boltoshoz, szíve azonban egy főnemeshez húzza. Egy féltékenységi jelenet után a dzsentri rokonság párbajba hajszolja a férjet. A lovagias ügyekben és fegyverforgatásban járatlan boltos, ki görcsösen igyekszik, hogy betartsa a párbajetikett minden szabályát, csak vesztes lehet.  A huszárfőhadnagy, ki sógora halálából anyagi hasznot remél, elismerően nyilatkozik az elhunytról: „igazán úgy viselkedett, mint egy valódi nemes”.

Érdekességek

 • A Tanácsköztársaság idején forgatták, el is készült. A Vörös Film 1919. június 21-i száma szerintt „a zsüri előadásra engedélyezte”.
 • A Mozihét 1919/16. október 12-én megjelent számában még szerepel az Uher Filmgyár hirdetésében, eszerint az Omniában bemutatják 1919. október 21-én, de az 1919/17. október 19-én megjelent hirdetésben viszont már nem szerepel a bemutatásre kerülő filmek között, és a szakmai bemutatóról a Budapesti Hírlap 1919. október 22-i és 23-i számában, valamint a Mozihét 1919/18. számában megjelent kritikákban sem írnak a filmről.  
 • A Belügyi Közlönyben nem találtuk meg a filmmel kapcsolatos O.M.B. határozatot. 
 • A film budapesti bemutatójáról nem találtunk információt, de a Dunántúl című lap 1920. május 30-i számában a pécsi Apolló mozi hirdeti a filmet.
 • Sas Ede forgatókönyvét 1917-ben a Transsylvania filmgyár Nehéz szerep címen már megfilmesítette. 

Galéria

Vélemények

A Népszava 1919. június 22-i száma kritizálja az éppen készülő filmeket. A Becstelen becsületről azt írja: „régi időkből való erkölcsrajza ellentmond az új korszellem kívánalmainak”.