BARLANGLAKÓK

Alkotók

Damó Oszkár rendező
Tömörkény István író (dráma, 1913)
Damó Oszkár forgatókönyv

Szereplők

Andorffy Péter Tandari, erdőirtó
Kornai Benő Tandari Sándor, a fia
Lakos Vilma Tandari Rozál, a lánya
Dukai Takács Ilona [K. Takács Ily] Vér Veron
Szőke Sándor Gergő, gulyás legény
Szőke Lajos öreg gazda
Bátori Béla dudás
Szarvasi Soma az erdész

Technikai stáb

Zsitkovszky Béla operatőr

Produkciós stáb

Damó Oszkár producer

Gyártási és bemutatási adatok

Magyar Zsánerfilm Vállalat gyártó cég
Goldenweiser Ernő forgalmazó
1916. március 15. (Uránia, Szeged) bemutató
185/1920 – 16 éven felülieknek cenzúra

Külső forgatási helyszínek

 • Szeged környéki falvakban, parasztházakban
 • Budapest környéki erdőkben

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, eredeti hossza a korabeli források szerint: 1000 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn, az adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • Mozihét, 1915/40, 1916/4, 5, 7, 9, 10, 11
 • Mozgófénykép Híradó, 1916/9, 10
 • Színházi Élet, 1919/18
 • Szegedi Napló, 1916. március 16.
 • Korabeli szöveges plakát 1916-ból (OSZK Plakáttára)
 • Belügyi Közlöny, 1920. 1912 p.

Bibliográfia

 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.) 109. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 41, 350. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 47. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 314. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MaNDA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 88, 89-90. p. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között.1975. 30, 75. p. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.)
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 85. p.

Tartalom

Az öreg erdőirtó, Tandari barlanglakásban él feleségével,  felnőtt lányával, Rozállal és fiával, Sándorral. Az öreg jobb sorsot szeretne családjának, s boldog, mikor gazdag polgár kínálja lányát feleségül fiának. A jó parti híre Rozál férjhez menési esélyeit is javítja, Gergő, a gulyás megkéri a kezét. Sándor azonban hallani sem akar a gazdag menyasszonyról, mert titokban évek óta Vér Veront szereti, s már egy kisfiuk is van.  Mikor  a gulyás megtudja, hogy Tandariék sorsa mégsem változik lemond Rozál kezéről:
– Nem vehetem el Rozált, hiszen kendtek a föld alatt laknak. 
A kilátástalan helyzetben az öreg Tandari az erdőben keres vigaszt, Rozál barátja az imádságos könyv, Sándoré a kocsma. Miközben Sándor Veront csókolja, kisfiuk az utcán játszadozik, s az arra haladó rossznyelvű asszonyok csúfolják:
– Fattyúgyerek! Nini, hová mégy te fattyúgyerek?
A kisfiú  az erdőbe téved, oda, ahol az öreg favágó dolgozik. Ő sem tűri meg Vér Veron fattyát, elzavarja a gyermeket, s még kezére is rávág, hogy kiserken a vére.  Sándor Verontól a kocsmába megy, s ott az erdésztől megtudja, hogy jobbra fordul családjuk sorsa, apja csőszházat kap.  A fiatalember örömmel tér haza, de apja iszákos naplopónak nevezi, s lesepri tányérját az asztalról. 
– Mindig a csárdát bújod, éjszakánként odakószálsz, a helyött, hogy velem dolgoznál. Kivert bika módjára élsz. Nősülj meg!
– Hát, ha édesapám olyan nagyon akarja, hoznék asszonyt a házhoz. Vér Veront!
Apja ezen szörnyen felháborodik, nem vehet el egy asszonyt, akinek fattya van. Elmeséli, hogy megverte a gyereket.  Sándorral ekkor megszédül a világ.
– Hát kend verte meg? Kend? És azon a kiserkent véren nem érezte meg, hogy az a tulajdon vére, hogy tulajdon unokáját verte kend véresre?
Sándor a nagykést felkapja, suhintásra emeli, de megáll a keze a levegőben, mert meglátja, hogy az apja szeméből kicsordul a könny.
– Fiam, Sándor fiam, – kiált az öreg , – látni akarom az unokámat.
Sándor  lóra pattan, hogy elhozza a gyermeket, s a megvetett asszonyt. Veron eközben kisfiával öngyilkosságra készül, már a kút peremén állnak, mikor meghallja kedvese hangját:
– Szerelmem! Jöjjetek haza, hozzánk, most már egymáséi lehetünk!
A barlangban boldog békességben telik az este, ölből ölbe adják, babusgatják a kis „fattyú”-t, s legtovább nagyapja becézgeti. Ettől kezdve hiába várják a kocsmába Tandari Sándort.
(korabeli szöveges plakát)

Érdekességek

A szeged környéki magyar parasztságot nem a népszínművek cifraszűrös és gatyás parasztjaként hanem mindennapi szürkeségében, nyomorában ábrázoló dráma adaptációja valószínüleg megbukott, és a Zsánerfilm Vállalat ezt követően nem készített filmeket. Damó valószínűleg alkalmazta a premier plant, a Színházi Élet kritikusa ugyanis Dukai Takács Ilona (később: K. Takács Ily) szemrebbenéseit és arcjátékát elemzi.

Galéria

Vélemények

"A barlanglakók. Örömmel fogja bizonnyal a nagyközönség Tömörkényi életképét a filmen fogadni. Ez a minden izében magyar film egyes jeleneteiben a nagy magyar Alföldet, a magyar parasztot jelenteti meg a nézők előtt. Ma az ilyen tárgyú filmek jobban vonzzák a közönséget mint valaha, mert ma áhitozza a hamisítatlan magyar levegőt, a magyar nép alakjait, akik ma már a színpadról egészen kivesztek." (Mozihét, 1916/5)

„A mi kezdő filmgyártásunk idejekorán tudatára ébredt annak, hogy az ő szerény eszközeivel úgy idehaza, mint külföldön is csak úgy veheti fel a régi nagy cégekkel a versenyt, ha valami speciálisan magyart hoz. Néhány népszínmű, elbeszélő költemény és regény film-felvétele után, amelyek úgy művészi, mint technikai szempontból örvendetes haladást mutattak, Tömörkény István Barlanglakóira került a sor.
Tömörkény egy felvonásos drámája, amely a novellista finom nép-pszichológiájával és a tudós gazdag néprajzi ismereteivel készült, amelynek története a maga egyszerűségében is mozgalmas, drámai és megható pompás nyersanyagot nyújtott Damó Oszkárnak, a film talentumos rendezőjének, a Szegedi Napló hajdani munkatársának és jónevű fiatal novellistának. Az egy felvonásossá sűrített akció a filmen három felvonásossá szélesbül. A színpadra szorított szűk színhely a képen valódi földalatti kunyhóvá, erdővé, mezővé és faluvá változott. Igaz, hiányzott Tömörkény gyökeres, zamatos magyar beszéde, amely a színpadról megfogta a lelkeket, de viszont valódi alföldi napban és levegőben fürödtek a képek magyarjai, akácosai, tarka gulyái és fehér falu házikói. Tömörkény István életerős, egészséges drámájának nem ártott a vetítőgép erős világítása és ha nem fért is olyan közel a szívekhez, mint élőszóval, de a szemnek valóságos gyönyörűség volt.
Az Uránia-színház a Barlanglakókat a pesti mozgófényképszínházakat megelőzve játszotta le Szegeden. Az előadás előtt Tömörkény István ez alkalomra írt bevezető és magyarázó szavait olvasták fel. A közönség nagy tetszéssel fogadta a bemutatót.” (Szegedi Napló, 1916. március 16.)

„A Barlanglakok bemutatója a moziban. A szegedi Uránia-szinház tegnap, szerdán este mutatta be mörkény István drámai életképét, a Barlanglakókat. A darabnak filmen éppen akkora sikere volt, mint annakidején a Nemzeti Színházban. A Barlanglakókat Damó Oszkár, a szegedi származású kiváló fiatal író rendezte filmre és ez a legjobban rendezett magyar film, amit eddig láttunk. Damó rendezői tehetsége az etnográfikus szempontokat szerencsés kézzel párosította össze a modern rendezés artisztikus követelményeivel. A film egynéhány része a Reinhardt rendezésében megjelenő Morssi-filmekre emlékeztet (SchwarzeLos), olyannyira képszerű és gyönyörködiető. Damó Oszkárnak nagy munkájában segítségére voltak a kongeniális színészek: Kornai István, az egri színház volt művésze, Aatalffy Dezső és a bájos Lakos Vilma. A darab pesti bemutatóján nagy föltünést keltett a kis Jóska szereplése, aki a "fattyugyerek“-et játszotta. Józsi egy budapesti éjjeli őr négyéves csemetéje és a Newyork és egyéb pesti bohém kávéházak dédelgetett kedvence, koránérett, ötletes és néha bájosan szemtelen gamin-fióka. ötlet volt Damőtól Józsit a filmre vinni. A Barlanglakók határozott nagy nyeresége a magyar moziirodalomnak. Irodalmi értékéből semmit sem vesztve, az ismételjük igen ügyes filmrendezés keretében üdén és frissen hat, mint egy virág a magyar pusztáról. A tegnapi bemutatón Tömörkény István, a darab kitűnő szerzője, nagy tetszését és megelégedését fejezte ki a földolgozás és Damó rendezése fölött. Előadás előtt Ortutay István hirlapiró kollégánk olvasott föl a Barlanglakókról." (Szeged és Vidéke, 1916. március 16.)