AZ ŐSASSZONY

The Ancestress

Alkotók

Lajthay Károly rendező
Korcsmáros Nándor forgatókönyvíró
Szabolcs Ernő művészeti vezető

Szereplők

Bajor Gizi Csillagszem
Bakó László Sas
Mia Mea Hegyek leánya
Gere Zsigmond  
Szlovák József  
F. Kardos Ilonka  
Klenovics György  

Technikai stáb

Bécsi József operatőr

Produkciós stáb

Antal József producer
Szalai Ödön producer
Szabolcs Ernő producer

Gyártási és bemutatási adatok

Orient Filmgyár gyártó cég
a filmet nem forgalmazták forgalmazó
nem volt bemutató
nem volt cenzúra határozat

Külső forgatási helyszínek

A filmet csak külső helyszíneken forgatták: 

 • Állatkert
 • Velencei tó
 • Kelenföld és Lágymányos környéki ingoványos vidék

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, leforgatták, de végül nem mutatták be, a hosszát nem ismerjük. 

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Képes Mozivilág, 1919/23 (tartalom ismertetés)
 • Mozgófénykép Híradó, 1919/19
 • Mozihét, 1919/16, 18
 • Színházi Élet, 1919/39-40
 • Filmművészeti Évkönyv, 1920. (Szerk: Lajta Andor) 76. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 69-70. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 33. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 188, 358. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 82, 84., 190. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 204, 276. p.

Tartalom

A cselekmény a kőkorszakban játszódik az ősember küzdelmes életét és szerelmét mutatja be. Két asszony – a hatalmas, erős és szép Hegyek leánya, és a gyönge, de ravasz Csillagszem - vetélkedik Sas szerelméért. Sas a Hegyek leányához vonzódik. A lányt megbízzák, hogy őrizze a törzs tüzét. Hegyek lánya elszundít, s ezalatt megjelenik Csillagszem és eloltja a tüzet. Az ősemberek a tűz kioltásában a törzs szerencsétlenségét látják. Hegyek leánya nem mer szembenézni a törzs tagjaival, elbujdosik a pusztaságban. Csillagszem megkörnyékezi Sast, de ő visszautasítja közeledését, mert még mindig Hegyek leánya után vágyódik. Csillagszem, hogy megnyerje magának a szeretett férfit, intrikába fog. Felkeresi Hegyek leányát, és rábeszéli, hogy a szomszéd törzs tüzéből szerezzen lángot. Hegyek leányának nincs ehhez bátorsága, de Csillagszem biztatja: - Te asszony vagy, szép és erős, add oda magad a legerősebb férfinak, és azután rabold ki a tüzét. Hegyek leánya végül rászánja magát, hogy ezen a nagy áron visszaszerezze törzse nyugalmát. Csillagszem elmondja Sasnak, hogy Hegyek leánya egy másik törzsbeli férfi barlangjában van. Egy rejtekhelyről végig nézik, amint Hegyek leánya bemegy az idegen férfi barlangjába. A féltékeny Sas azonnal rájuk rontana, de Csillagszem visszatartja. A férfi nemsokára kijön a barlangjából, leheveredik a tűz mellé és elalszik. Hegyek leánya kivesz a tűzből egy nyaláb égő rőzsét, a férfi arcába vágja, egy másik égő csomóval pedig hazarohan, hogy jóvá tegye mulasztását, s felélessze saját törzsük kialudt tüzét. Rövidesen Sas is odaér, dühösen megragadja a hűtlen asszonyt, és belevágja az égő máglyába, aztán maga is utána akar ugrani, de ekkor Csillagszem belekapaszkodik. Égő pillantása erősebb a test erejénél, s a marcona férfi megadja magát a gyenge nőnek! (Forrás: Képes Mozivilág, 1919/23)

Érdekességek

 • Bajor Gizi a forgatás során majdnem elmerült a Velencei tóban.
 • A film bemutatására vonatkozó információt nem találtunk, pedig a film elkészüléséről beszámoltak a szaklapok:  „Az Orient-filmgyár már teljesen ejkészült új alkotásával, az Ősasszony cimü különleges filmtörténettel, melynek ötletes szövegkönyvét Korcsmáros Nándor irta. — Lajthay Károly rendezte ezt a teljesen újszerű darabot, amely egész beállításával előreláthatóan a szenzáció erejével fog hatni. Bakó László és Bajor Gizi játsszák a két főszerepet." (Mozihét, 1919/18)
 • Lajta Andor szerint a film nem sikerült, s a gyártók úgy döntöttek, hogy nem forgalmazzák.

Vélemények

„Korcsmáros Nándornak a kitűnő írónak készítette el új filmjét az Orient Filmgyár, amely valószínűleg egyike lesz az idény legsikerültebb filmproduktumainak. A darab témája egészen új és eredeti. Hasonló filmen még nem szerepelt s így méltán tarthat igényt az érdeklődésre.” (Képes Mozivilág, 1919/23.)