AZ IGLÓI DIÁKOK

The Students of Igló (angol címfordítás)

Alkotók

Faragó Rezső rendező
Farkas Imre író (operett: Iglói diákok, 1909)
Faragó Rezső forgatókönyv
Farkas Imre zeneszerző

Szereplők

Vándory Gusztáv  Petki Pál 
Csiky László Petki János, az apja
Győző Lajos Tircsák tanár
Dallos Olga Tircsák Évike, a lánya
Szalkay Lajos  Odrobina Janó, a kocsmáros 
Kovács Krupka András a pedellus
Oláh Zoltán  

Technikai stáb

Zsitkovszky Béla operatőr

Produkciós stáb

Faragó Rezső producer

Gyártási és bemutatási adatok

Faragó Rezső Filmvállalata gyártó cég
Faragó Rezső Filmvállalata forgalmazó cég
Hajnal Gyula Filmvállalata forgalmazó cég (1922-ben)
1919. február 23. (Uránia) bemutató a Mozinap keretében
1919. március 17. (Mozgókép-Otthon) bemutató
1922. január 23. (Wesselényi mozgó) repríz
90/1920 cenzúrahatározat

Külső forgatási helyszínek

 • Igló és környéke
 • a tarpataki vízesés

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 90/1920 számú O.M.B. határozat szerint 1550 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/40, 1922/2
 • Színház és Divat, 1919/11
 • Színházi Élet, 1918/51
 • Mozi-Világ, 1918/46, 1919/9, 10, 12
 • Képes Mozivilág, 1923/27
 • Mozihét, 1922/2
 • 8 Órai Újság, 1919. március 18.
 • Magyarország, 1919. február 21., március 18.
 • Pesti Hírlap, 1919. február 22., március 16., 18.,  1922. január 22.  
 • Pesti Napló, 1919 március 16., 18.
 • Az Újság, 1919. március 16.
 • Világ, 1919. március 16., 18.   1922/2;
 • Mozi Ujság (Kecskemét), 1922/6;
 • Elite Mozgószínház műsora,  Győr, 1919. július (OSzK kisnyomtatványtár)
 • Belügyi Közlöny, 1920. 1051. p.
 • Pánczél Lajos: Pereg a film. Bp. é.n. [1920 körül] 114. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. 122. p., III. 46. p. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  356. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 47., 48. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Petki Pali és diáktársa, Holéci István gyakori vendégek a jólelkű Odrobina bácsinál, kinek kocsmájában tudomány helyett jó borral, cigányzenével szolgálnak a diákoknak. A diákvártély harmadik lakója, az eminens Szidor Ákos ellenségesen figyeli mulatozásukat, aminek féltékenység a fő oka, ugyanis Ákos szíve választottja, Tircsák tanár úr Éva lánya a korhely Palit szereti. Az érettségi előtt Pali fogadalmat tesz Évikének, hogy abba hagyja a kocsmázást, de még egyszer utoljára elmegy egy búcsú mulatást csapni.  A vidám diákok az éjszaka csendjében Évike ablaka alá lopakodnak, s szerenádot adnak a lánynak.  Másnap az egész társaság a tanári konferencia elé kerül. Szidor, a koronatanú vallomást tesz Pali ellen, és a fiatalembert kicsapják. Szomorúan búcsúzik el szerelmétől, Évikétől, az iskolától, a diákszobától, a várostól, hová nyolc év emlékei fűzik. A „Ballag már a vén diák…” felcsendülő dallama kíséri, mikor nekivág a nagyvilágnak.  Tíz év múlva látjuk viszont a történet szereplőit. Szidor Ákos Iglón telepedett le, mint sótiszt, s azóta is kitartóan ostromolja szerelmével Évikét, de a lány még mindig a korhely Paliról álmodozik, akiről azt beszélik, hogy időközben képviselő lett. Közeledik az érettségi találkozó napja, s mindenki örömmel készülődik az ünnepségre, csak Évike szomorú, mert Paliról hosszú idő óta nem érkezett semmi hír. A jószívű Odrobina bácsi felkeresi a nagyváros forgatagában élő fiatalembert, és felidézve a múlt emlékeit rábírja, hogy vegyen részt a találkozón.  Így aztán Pali is megjelenik az ünnepségen, és boldogan öleli szívére diákszerelmét: Évikét.

Short Engllish content: Pali Petki and fellow student, István Holéci are frequent guests at Odrobina Uncle’s pub. The third resident of their student accomadation is Ákos Szidor the eminent who is watching their happy lilfe adversely, the jealousy is the main cause of his hostility because Akos is in love with Eva, the professor’s daughter, but she is in love with Pali. In the silence of the night Pali and his friends go under Évike’s window to give her serenade.  Next day they are brought to teacher conference. The witness, Ákos Szidor testifies against Pali, and the young man is expelled. We see the protagonists of the story ten years later. Ákos Szidor settled down in Igló as a clerk, and he is still in love with Évike, but the girl is still dreaming about Pali, who became in the meantime a representative. Uncle Odrobina visits Pali in the city and persuades him to take part in the upcoming graduation meeting. So Pali also appears in the ceremony, and he happily embraces Évike.

Érdekességek

 • A film első nyilvános vetítését 1919. február 23-án a mozialkalmazottak nyugdíjalapja javára rendezett Mozinap kerertében tartották az Uránia moziban, eredeti dalbetétekkel. A zenekart Revere Gyula vezényelte.
 • A film premierjén, 1919. március 17-én a Mozgókép-Otthonban szintén az operett eredeti zenéjével és dalbetéteivel mutatták be a filmet. A dalokat Gál  Dezső operaénekes adta elő.
 • A filmet 1922-ben ismét műsorra tűzték: „Az iglói diákok filmváltozatának felújítása lesz hétfőn, kedden és szerdán a Wesselényi-mozgóban, a Magyar Színház mellett. Valamennyi előadáson a film egyik főszereplője, Vándory Gusztáv, ez alkalomra írt prológust mond.” (Pesti Hírlap, 1922. január 22.)
 • Farkas Imre operettjét 1934-ben újra megfilmesítette az Eco Film Rt., mely szintén Faragó Rezső filmvállalata volt, aki a Nyugatnak a következőket nyilatkozta: "Egész vagyonomat belefektettem ebbe a filmbe és remélem nem fogok csalódni a magyar közönségben." (Nyugat, 1934/20) 

Vélemények

„Tegnap mutatta be a Mozgókép-Otthon Farkas Imre bájos daljátékából készült filmet: Az iglói diákokat. Ami romantika, poézis és báj a diákéletben előfordulhat, az mind benne foglaltatik ebben a filmben. A diákszerelem, az éjjeli zenék, a pedellus, a tanárfigurák, a konferencia és a majális, a diákélet száz és száz szívünkhöz nőtt epizódja mind életre kelt ebben a filmben. Egészen bizonyos, hogy egy bakfis és diák sem fogja elmulasztani ennek a bájos romantikájú filmnek a megtekintését, meg azok sem, akik még egyszer vissza akarják idézni derűs diákéletüket. A főszerepeket Vándory és Dallos Olga játsszák kitűnően. Fokozza a hatást az eredeti zenekíséret és a számos dalbetét, amelyet dr. Gál Dezső operaénekes énekel. Feltünést keltettek az Igló környékén készült csodaszép felvételek.” (Világ, 1919. március 18.)

„Kevés mű dicsekedhetik olyan nagy népszerűséggel, mint „Az iglói diákok" Farkas Imre megkapóan kedves és finom diáktörténete. Körülbelül másfel évtizeddel került először színpadra a vidéki színpadokon még ma is állandóan műsoron van. Néhány évvel ezelőtt film is készült a népszerű dalosjátékból, még pedig az eredeti színhelyen, Iglón és környékén. A film akkor bejárta egész Nagy-Magyarországot s mindenütt diadalmas sikert aratott. Most, sajnos, változott viszonyok idején kerül reprízre. Igló, amelynek bűbájos hangulatát s a régi diákvilágot tükrözteti vissza a film, idegen járom alatt szenved, de ez a film mindennél ékesebben és hangosabban hirdeti, hogy Igló is, miként a többi elszakított magyar rész, magyar volt és magyar marad. Dallos Olga, Vándory, Szőke Sándor, Szalkay, Kovács Andor, Oláh Zoltán és mások játsszák a főszerepeit a most reprízre kerülő „Iglói diákok"-nak, amelyet Hajnal Gyula filmvállalata hoz forgalomba.” (Mozihét, 1922/2)