AZ ELÁTKOZOTT CSALÁD [filmterv]

1917   irodalmi adaptáció

Alkotók

Cark Wilhelm rendező
Jókai Mór író (regény: Az elátkozott csalát, 1858)

Szereplők

Fenyvesi Emil  
Isa Marsen  
Fehér Gyula  
Kemenes Lajos  

Technikai stáb

Virágh Árpád operatőr

Produkciós stáb

Uher Ödön producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher Filmgyár B.T.

gyártó cég
Valószínűleg nem volt bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 4 felvonásosra tervezték, de valószínűleg nem készült el.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn

Bibliográfia

  • Mozihét, 1917/28, 29, 31, 33
  • Mozi-Világ, 1917/34
  • Mozgófénykép Híradó, 1917/32
  • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 49, 353. p.
  • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 48. p.
  • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 327. p.
  • Murai János: Magyar Filmográfia I. (Kézirat. OSZK.) 30. p.

Tartalom

A komáromi protestánsok, és katolikusok küzdelméről szól a történet. Az 1756. évi földrengés rövid időre egymáshoz közelíti a vetélkedő felekezeteket: a katolikus Malárdy Ferenc alispán engedélyt ad rögtönzött protestáns fatemplom építésére, de a katasztrófa elmúltával tüstént le akarja bontatni a templomot, sőt fejszével ő maga vág bele. Malárdy alispánná választásának évfordulóján egy ünnepségen megjelenik egy jóképű fiatalember, aki Kadarkuthy Viktor néven mutatkozik be: megszeretteti magát a családdal, és feleségül veszi Herminát, a szülők szemefényét. Az ifjú férj azonban álnevet viselt; valójában református családból való, apja, Gutai Thádé fölismeri, és magával viszi. Romantikus kalandok, intrikák, és félreértések után a szerelmesek visszatalálnak egymáshoz, az ellenségeskedő apák összebékülnek.

Érdekességek

A film készüléséről szóló hírek:

„Az elátkozott család. Ama regények közül, amelyeket az Uher-filmgyár B. T. filmesít, most kerül sor Jókai Mór fantasztikus művére: „Az elátkozott család"-ra. A XVIII. század közepén játszódó cselekmény két fő hősének: Malárdy alispánnak és Gutai tiszteletesnek megrendítő alakja egy egész korszak elmerült képét varázsolja újra a nagyközönség elé. Az Uher-filmgyár nagy apparátussal készül a Jókai-regény felvételére.” (Mozihét, 1917/28)  

„Ezen a héten már a harmadik Jókai-filmre készül az Uher-gyár: Az elátkozott család-ra, amely folytatásával, A barátfalvi levitá-val, Jókai fantáziájának egyik legtündökletesebb alkotása. „Az elátkozott család" nagy erővel fogja a filmen megörökíteni az egymással szembenálló két családnak, a Malárdyaknak és a Gutyaknak szerencsés kimenetelű harcát. Ennek a Jókai-darabnak minél tökéletesebb megfilmesítésére egyesíti most az Uher-gyár minden rendelkezésére álló művészi és technikai erejét. Mikor ezekről beszámolunk, nem lehet megfeledkeznünk Virágh Árpádról, az Uher-gyár első operatőrjéről sem, aki lelkes buzgalommal és kiváló tudással vett részt a nagy munkában.” (Mozihét, 1917/31)

A film bemutatásáról semmi információ nem maradt fenn, a film valószínúleg nem készült el.