AZ APACS ÁLMA

Alkotók

Székely Jenő rendező
Tompa Béla forgatókönyvíró

Szereplők

Tompa Béla az apacs
Sík Rezső a miniszter
Szentgyörgyi Márta előkelő úriasszony
Leövey Leó az úriasszony férje
Vank István rendőr
Domonkos András rendőr

Produkciós stáb

Székely Jenő (Nagyvárad) producer

Gyártási és bemutatási adatok

1914. június 19. bemutató

Külső forgatási helyszínek

Nagyvárad

 • Rákóczi út
 • Rulikovszky út
 • Verebélyi százados villája
 • Kert utca
 • Szent László tér
 • Brémer tér
 • a Szigligeti Színház díszlet udvara

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm és színpadi részekből álló moziszkeccs. A filmrész eredeti hossza a korabeli források szerint kb. 1200 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Nagyváradi Napló, 1914/108, 124, 130,137,142
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 141. p.;

Tartalom

I. felvonás: Az apacs egy nagyszabású, zsíros betörésről álmodik a Rulikovszky út egyik árnyas padján, miközben déli álmát alussza. Álombeli kalandját gáláns liaisonok, kacagtató helyzetek, nagy autós üldözések, és szenzációs trükkök színesítik. Álmában betör egy fényes berendezésű nyári villába, ahol megdöbbenéssel konstatálja, hogy nem dolgozhat zavartalanul, mert a megközelíthetetlen miniszter ott ad randevút egy előkelő úriasszonynak. Az apacs a függöny mögé rejtőzik, és onnan figyeli a fejleményeket, majd mikor a miniszter és az asszony intim helyzetbe kerül, kiugrik a függöny mögül, és zsarolni kezdi a minisztert, aki zavarában aláírja az okmányt, mely az apacsot az Operaház igazgatójává nevezi ki. De amikor látja, hogy állása, becsülete és az úriasszony becsülete is kockán forog, ráveti magát a betörőre, hosszú viaskodás után kiveszi a kezéből a revolvert, és lelövi vele. Az apacs holtan terül el a szőnyegen, a miniszter pedig elveszi tőle a kinevezési okmányt, és elmenekül. Az apacs azonban csak színlelt, mert a revolverében vak töltények voltak. Ahogy a miniszter kilép az ajtón, az apacs felkel, és udvarolni kezd az asszonynak. Meggyőzi, hogy a helyzet rá nézve is veszedelmes, és csak egy megoldás létezik, ha elszökik vele. Az asszony fiú ruhát ölt lepedőkből kötelet fonnak és ezzel ereszkednek le az ablakon, az ablak alá az apacs egy vízzel teli hordót állít, azután egy autón menekülnek.
II. felvonás: A miniszter értesíti az esetről a férjet, és vele együtt visszamegy a villába. A féltékeny férj a csendőrséget is bevonja a dologba, és a nyomok alapján ők is az ablakon keresztül igyekeznek a bűnösök nyomára bukkanni. Az egész társaság a miniszter, a féltékeny férj, a rendőrök beleesnek a vízbe. Ezalatt az apaccsal és az úriasszonnyal sebes iramban száguld az autó. Az apacs közben betör a miniszter lakására, ahol visszalopja kinevezési okmányát. Ezután nagy üldözés kezdődik a csuromvizes miniszter, a férj, a rendőrök száguldanak az apacs nyomában. Éppen választás ideje van, nagy tüntetéssel, katonai kordonnal.  Feltartóztatják a miniszter autóját. Az apacs autója pedig bivalyokat, kutyákat gázol az országúton, egyszer az autógumi pukkan el, egyszer defektet kap. Izgalmas hajsza után végre sikerül utolérni a menekülőket. Az apacs – mint „abszolút dzsentlemen” úgy tisztázza a kényes helyzetet, hogy azt mondja a féltékeny férjnek, hogy hipnotikus álomba ejtette feleségét, és így uralkodott rajta. A férj kívánságára felszabadítja az asszonyt a hipnózis alól.
III. felvonás: Az apacs az Operaház igazgatója lesz. Diszkréciójának az ára, hogy a miniszter belenyugszik ebbe a képtelen helyzetbe. Az Opera előadását azután nagy botrányt csinál a direktori szerepbe beugrott betörő. Nincs megelégedve a színészekkel, nyílt színen, előadás alatt szidja le a szereplőket, a főhőst arcul üti. A közönség felugrál, óriási kavarodás, a rendőrség közbelép, lefüleli az "igazgató urat” Erre azután felébred nehéz álmából az apacs, mert a Rulikovszki úti rendőrjárőr ráncigálja a vállánál fogva. Az apacs zavartan néz körül és álmosan dörzsöli a szemét. (Forrás: Nagyváradi Napló, 1914/124)

Érdekességek

 • "Két ízben nem lehetett megcsinálni a Tompa Béla mulatságos és kalandos mozidarabjának fölvételeit a Nagyváradi Napló miatt. A mi híradásunk kövdtkeztében akkora néptömeg gyűlt össze a Rulikovszkky-úton és a filmfölvétel többi helyein, hogy az operatőr nem tudott operálni." (Nagyváradi Napló, 1914/130. június 10.)
 • "Két napon át folytak a mozifelvételek a Szigligeti színház díszlet udvarában. A felvétel úgy kezdődött, hogy beledugtak egy kulcslyukat a felvevő gépbe, ami elég visszás, mert hiszen a máskor a kulcsot szokták beledugni a kulcslyukba. No de mindegy, ha rosszul csinálták, ők isszák meg a levét.  Így kezdődött:
  Első kép. Szentgyörgyi Márta és Tompa Béla roppant izgató módon viselkednek. Akkorákat csókolnak egymásba, hogy a nagyszámú nézőközönségnek hirtelen melege lesz. Még olyan megöregedett színházi rókák is, mint Erdélyi Miklós, azt mondták, hogy ez már egy kicsit sok. Bezzeg, ha Tompáné ott lett volna, jobban vigyázott volna magára az apacs. Különben is ezt a képet le fogja foglalni az ügyészség izgatás miatt.
  A miniszterné (Sic!) és az apacs a leghevesebb szerelmeskedés közben zajt hallanak, Szentgyörgyi Márta hirtelen átöltözik fiú ruhába a szekrény ajtaja mögött. Persze mind szerettük volna látni, mikor öltözik, de a szemtelen apacs olyan kaján módon fogta az ajtót, hogy alig láttunk valamit. Na és azután mind a ketten kimenekültek egy kötéllé csavart lepedő segítségével az ablakon.
  Második kép. Vank és Domonkos, a két András, a miniszter és a férj kulcslyukon át szemlélik a szerelmet. Az ajtó be van zárva és mire az a díszes társaság betöri az ajtót, az apacs meg a miniszterné (Sic!) elmenekültek. A betört ajtón át hasra esik az egész társaság, a kezek és lábak úgy összekeverednek, hogy az egészből nem látszik egyéb, mint a Vank szája...Ez az egész film felvételben a legmulatságosabb.
  Nulladik kép. Evvel fog ugyanis kezdődni a darab. Az összes szereplők a gép elé állnak és a leggyászkeretesebb arcokat vágják. Azután el kezd Szentgyörgyi Márta mosolyogni, mire a többiek is mosolyognak. Azután nevetnek, azután brühühüznek..." (Nagyváradi Napló, 1914/130. június 10.)

Galéria