ATTAK

Jönnek a vörös ördögök (alcím), Die siegreichen Husaren (német)

Alkotók

Deésy Alfréd rendező
Adorján László író
Kondor Ernő zene

Szereplők

Deésy Alfréd Lamirov Sergej, doni kozákkapitány (filmrész)

Darányi Ernő

Lamirov Sergej, doni kozákkapitány (színpadi rész)
Forgács Antal Tárnoki Ákos, huszárkapitány (film- és színpadi rész)
Krasznay Aranka Zamojszky Mária lengyel grófnő (film- és színpadi rész)
Harmath Ilona /Várady Erzsi Juliska/Juliette, menekült vengerka
Szűcs Laczi /Vass Ferenc Sütő Balázs, trombitás, Tárnoki tisztiszolgája

Gyártási és bemutatási adatok

Forgács Antal gyártó
1914. október 16. (Omnia) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Két némafilm és két színpadi részből álló filmszkeccs, a filmrészek hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Edison szórólap (OSZK plakáttár)
 • Mozgófénykép Híradó, 1914/41
 • Pesti Hírlap 1914. október 15, 16, 18
 • Az Est, 1914. október 16.
 • Korabeli szöveges plakátok (OSZK plakáttár)
 • Deésy Alfréd: Porondon, deszkán, mozivásznon. (Visszaemlékezések.) Bp. 1992. 116. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. 142. p., IV. 62. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896-1918. Bp. 1966. 283. p.
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 122. p.

Tartalom

Történik Lengyelország és Galiczia határán.

 1. (film): Kitört a háború.
  Lamirov doni kozákkapitány Varsóban együtt dőzsöl Juliettel, egy mulató táncosnőjével. A kapitány megszereti a lány énekét, táncát, de főleg a csókjait. A mulatság már a tetőfokra lép, mikor a mulató tulajdonosnője rémülten rohan be a szeparéba és jelenti a kapitánynak, hogy kitört a háború az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország között. Juliett, erre a hírre szökni akar, de a mulató tulajdonosnője elárulja a kozákkapitánynak, hogy Juliett magyar lány. Lamirov kardot ránt, de a társaságban levő kozák hadnagy megakadályozza a vérengzést. A lányt kilökik a mulatóból. Juliett futva menekül és sok viszontagság után Zamirszky Mária kastélyában talál menedéket.
 2. (színpad): Egy menekülő magyar leány kálváriája.
  Zamirszky Mária szívesen fogadja a menekült lányt, s amikor megtudja, hogy magyar, elrejti. Eközben Lamirov előretolt csapatával megérkezik Zamirszky Mária kastélyához és erős ostromot intéz a szép asszony ellen. A lengyel nő vonzódik a kellemes külsejű kozákkapitányhoz, aki nagyhangon eldicsekszik azzal, hogy széjjel kergette a vörös ördögöket. A lengyel nő bátorságáért megvendégeli a kapitányt, azután távozik a szobájába. Juliett, aki mit sem tud a kozákkapitány jelenlétéről, belép a szobába. Lamirov mindjárt felismeri, revolverrel és karddal kényszeríti, hogy táncoljon. Mária Juliette segítségére siet, de a kapitány Máriát is megfenyegeti. A helyzet kezd veszedelmes lenni, midőn hirtelen kívül lövés dördül el s a két nő felkiált: „Itt vannak vörös ördögök!” Lamirov megretten s gyáván menekül.
 3. (film): Jönnek a vörös ördögök.
  Tárnoki vitéz huszárjai élén üldözőbe veszi a kozákokat s körülkeríti őket, Lamirovot pedig elfogja s foglyul ejti. A kozákok lerakják a fegyvert s Tárnoky diadalmasan tér vissza a lengyel nő házába.
 4. (színpad): A szép lengyel grófnő beleszeret a hős huszárkapitányba.
  A diadalmas hős daliás szépsége elűzi Mária szívéből a kozákkapitány iránt érzett szerelmet. Tárnoki egykettőre meghódítja a lengyel nőt, aki elmondja, hogy a házában rejtegetett menekült magyar lány milyen veszedelemben forgott. Tárnoky érdeklődik a magyar leány kiléte iránt, mikor Juliett virággal a kezében belép. A kapitány kikérdezi Juliettet, s mikor megtudja, hogy alföldi lány, beszólítja a trombitását, aki szintén alföldi. Sütő Balázs a trombitás csak nagy nehezen ismer rá Juliettre, aki nem más, mint Cifra Kovács Júlia, aki szégyenével elmenekült a kis alföldi magyar faluból Szívükben feltámad a régi szerelem.

Érdekességek

 • A háború kitörése miatt aktuális filmszkeccs nagyon népszerű volt az Omnia mozgókép-palotában több mint száz előadást ért meg és a fennmaradt szöveges plakátok tanúsága szerint sok vidéki városban is bemutatták.
 • A szereposztást nehéz rekonstruálni, mivel a forrásokból csak találgatni lehet, hogy melyik szereplő játszott a film, s melyik a színpadi részben.
 • 1916-ban a Mobil filmgyár produkciójában készült egy Hódító huszárok című 4 felvonásos film, melyet 1916 tavaszán mutattak be. Ennek tartalma megegyezik az Attak tartalmával, a szerepnevek azonosak és azt is Deésy Alfréd rendezte. Mivel a filmek kópiái elvesztek utólag már nehéz kideríteni, hogy milyen kapcsolat van a két film között. Hogy vajon egy teljesen újraforgatott filmről van szó, vagy a filmszkeccs némi pótforgatással kiegészített filmrészének önálló forgalmazásáról.

Galéria