Akit elkap az ár

Alkotók

Rodriguez Endre  rendező 
Szőts István  segédrendező 
Csörögi Bolgár Géza  író, forgatókönyv
Rodriguez Endre forgatókönyv
Dolecskó Béla  zene 
Segesdy László  dalszöveg 
Dolecskó Béla  zenei vezető

Szereplők

Simor Erzsi  Sylvia 
Földényi László  Horváth Ferenc 
Hidvéghy Valéria  Horváth Ilonka 
Somogyi Nusi  Eveline 
Mihályffy Béla  kémelhárító főnök 
Jeney Ottó  Péterfy Jenő 
Erdélyi Mihály  Gordon 
Kökény Ilona  Feketéné 
Lengváry Zsuzsa  
Pethes Ferenc  János, inas 
Veszely Pál  ingatlanügynök 
Solthy György  Szakács vezérigazgató 
Szöreghy Gyula  portás 
Sisters L.  táncospár 
Dajbukát Ilona Julis
Szalóky Dezső Antal irodaszolga
Vándory Gusztáv  bankigazgató
Id. Szabó Gyula  Mihály, ispán
Lázár Tihamér  üzemi titkár 
Szabó Ferenc  Szűcs, tisztviselő 
Pártos Dezső börtönpap
  Hájas [munkás] 
  pincér 
  főpincér 

Technikai stáb

Vass Károly operatőr 
Paulovics Mihály  segédoperatőr 
Keresztessy József  segédoperatőr 
Rónai Gyula  hangmérnök 
Katonka László  vágó 
Horváth János  díszlettervező 
Velits Miklós  díszlettervező 
gróf Széchenyi Mihályné  jelmeztervező
Charlotte Szalon  jelmezkivitelező
Ivanicza György  fodrász 
Rétfalvy Lőrinc  fodrász 
Inkey Tibor  állófényképész 

Produkciós stáb

Csörögi-film Kft.  gyártó 
Koncz Film kft.  forgalmazó 
Koncz Antal  forgalmazó 
Dr. Siklóssy Pál  gyártásvezető
ifj. Lázár István  felvételvezető 
Muszil Klára  irodavezető 
Vándor László  naplóvezető 

Gyártási és bemutatási adatok

1940. december - 1941. március forgatás
1941. május 31. cenzúra
1941. nov. Debrecen, Vígszínház Mozgó ősbemutató
1942. január 14. Uránia bemutató
Hunnia Filmgyár  R.t. műterem 
Tobis-Klang (transzverzális) hangrendszer 
Kovács és Faludi laboratórium 
AGFA   nyersanyag 

Külső forgatási helyszínek

 • Budapest XIV., Kövér Lajos utca (Danuvia Fegyver- és Lőszergyár épületei, udvara, hátsó kapuja)
 • Budapest XIV., Bosnyák tér, Nagy Lajos király útja (feltételezett helyszín)
 • Budapest, XIV., zuglói utcák (feltételezett helyszín)
 • Budapest, X., Kerepesi út - Hungária körút - Zách utca alkotta terület (Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia / Ferenc József Lovassági Laktanya / M. Kir. Honvéd Gépjárművezető-képző Iskola udvara)

Diszkográfia

"Százszemű fényes éjjel, bús tüze omlik széjjel..."
Zene: Dolecskó Béla
Vers: Segesdy László
Előadó: ismeretlen énekes gramofonról
Hanglemezkiadás: nem ismert

Filmtechnikai specifikáció

Eredeti hossza (35mm) 2366 m
Eredeti hossza (16mm) 963 m
Előzetes eredeti hossza (35 mm) 127 m
Műsoridő 75 perc
Fennmaradt filmanyag 16 mm-es mozikópia (kb. 900 m)
Teljességi állapot 90%
Minőségi állapot 50%
Bemutathatóság digitális restaurálást követően bemutatható

A 16 mm-es kissé hiányos változat (8 felvonás, kb. 900 méter) első tekercsét (1-4. felvonás) 1981-ben, a másodikat (5-8. felvonás) 2006-ban vásárolta két különböző magánszemélytől a Filmarchívum. A film hangja nem túlságosan jó minőségű, és mivel keskeny kópia maradt csak fenn a filmből, ezért a képanyag sem túlságosan éles és tónusgazdag, de kutatási célra tökéletesen megfelelő.

Fellelhetőség, források

Filmanyag 16 mm keskenyfilm (gyengén hiányos)
Forgatókönyv Filmarchívum könyvtára (1 db)
Standfotók Filmarchívum (15 db)
Werkfotók elveszett
Eredeti sillabusz Filmarchívum (1 db)
Filmplakát OSZK (1 db) PKG.1941/171
Rácsplakát OSZK, (1 db) PKG.1942/324; MaNDA (1 db)

Bibliográfia

 • Délibáb, 1942. 4. szám – kritika
 • Színházi Magazin, 1941/10. - híradás a forgatásról
 • Színházi Magazin, 1941/12. (p. 28.) - "Követendő példa"
 • Színházi Magazin, 1941/14. (p. 28.) - standfotó
 • Színházi Magazin, 1942/4. - képes reklámoldal
 • Színházi Magazin, 1942/5. - Képriport a premierről, Csillagos filmkritika
 • Magyar Film, 1942. 3. szám (p. 10.) – kritika
 • Mozi újság, 1942. 3. szám (p. 18.) - képes reklámoldal
 • Új Honvédségi Szemle, 1999/9. szám (p. 139-144. Szentirmai István: Fejezetek a magyar katonai filmgyártás történetéből)
 • Katolikus Szemle, 1942/10. (p. 311.) - Dénes Tibor: Magyar filmek
 • Magyar Kultúra, 1942/3. (p. 45.) - Filmszemle
 • Pesti Hírlap, 1941/53. (p. 6.) - Mozi
 • Pesti Hírlap, 1941/59. (p. 9.) - Rövid filmhírek

Tartalom

Rövid tartalom:
A robbanóanyaggyár betonolvasztótöltetet talált fel és azt tökéletesítette. Az ellenséges állam kémszervezete útján igyekezett azt megszerezni. Előzetes tanulmányozás után a leírást Horváth igazgatón keresztül reméli megszerezni, aki a gyárnak 24 év óta a legbecsületesebb hivatalnoka, illetve igazgatója, de boldogtalan családi életet él feleségével Evelinnel, aki a családi tűzhely helyett a bridge és kozmetikai szalonok látogatója. A kémek legszebb ügynöküket, Sylviát küldik a tervek megszerzésére. Sikerül is neki Horváthot szerelemre lobbantani. Sylvia igyekszik Horváthot mindjobban magához láncolni, mindaddig, míg pénzt fogad el Sylviától, hogy jövedelmén felül költekezzen. Otthagyja feleségét és leányát, fényűző legényszobába költözik. Horváth leánya Ilonka, apja utáni aggódásában egy véletlenül meghallgatott telefonbeszélgetés után apját egy mulatóba követi, ahol egy fiatalemberrel ismerkedik meg, aki megígéri Ilonkának, hogy mindenben támogatja. Ezt anál is inkább teheti, miután ő a kémelhárító legtehetségesebb tisztje, aki a jelen pillanatban is Sylviát szemmel tartja. A lány azonban mit sem tud erről és a fiatalember, mint Péterffy földbirtokos mutatkozik be Majd később, mikor Ilona közli vele, hogy édesapja autót akar bérelni, a saját kocsijával vállalja a sofőrséget Horváthnál.
Horváth, aki tudomást szerez arról, hogy Sylvia gyémánt gyűrűjét zálogosította el azért, hogy neki pénzt adjon, sikkasztásra vetemedik, hogy az imádott nőnek a pénzt visszaadja. Horváthnak nincs módjában az összeget visszafizetni és egy revolverlövéssel akarja az ügyet elintézni, de a gyönyörű Sylvia iránti szerelme erősebb és hallgat annak tanácsára, hogy a gyár találmányának szigorúan őrzött tervét lopja el, és szökjenek meg együtt külföldre, ahol boldogok lesznek. Horváth magábazárkózva rójja a várost, míg egy ligeti padon megpihen és elalszik. A vezérigazgató felfedezi a lopást, Horvátot elfogják, halálraítélik. A siralomházba behallatszik a kivégzéshez gyülekező katonák trombita szava, majd bekövetkezik minden hazaáruló végzete, az akasztás. Ugyanakkor a sötét ligeti padon egy rendőr ébreszti fel az alvó Horváthot és rábeszéli, hogy menjen haza lefeküdni. Horváth az álom hatására megvilágosodik és értesíti a kémelhárító szervezetet, akinek sikerül a két veszedelmes kémet ártalmatlanná tenni. A kémelhárító főnök szobájában meglepve látja Horváth, hogy az általa sofőrnek vélt egyén a kémemárító egyik századosa. A lelkileg megtört Horváth a gyárban nyugdíjazását kéri, hogy így vezekeljen pillanatnyi megtévelyedéséért, mialatt a fiatalok Ilonka és Péterffy boldogan csókolják meg egymást.

Részletes tartalom:
[A tartalmi leírás a film és forgatókönyv alapján készült. A filmből hiányzó részek 50%-os szürkével jelölve!]

Játszódik Budapesten és egy Budapest környéki birtokon a második világháború éveiben.

00 00 00 Főcím

00 01 48 Horváthék konyhájában Julis, a mindenes cseléd és Ilonka, Horváth igazgató lánya beszélgetnek. Hétköznap reggel van, öt perccel háromnegyed hét előtt, Horváth munkába készülődik, Ilonkáék a reggelijét készítik. Horváth bosszúsan reggelizik, mert felesége előző este későn jött haza és még alszik. Ilonka nyugtatja, hogy a háziasszonyi teendőkben ő majd dönt édesanyja helyett, de Horváth arra kéri, inkább a felvételi vizsgájára készüljön. Ilonka tízórait csomagol édesapjának, majd Horváth elindul a munkába a hideg téli reggelen.

00 04 00 Ilonka halkan édesanyja, Evelin hálószobájába lép és anyja, éjjeli szekrényen lévő táskájából pénzt venne ki, hogy Julis ebédet főzhessen. Evelin hirtelen felébred, mérgesen utasítja rendre a lányát, aki anyja szemére hányja, amiért az előző este elkártyázta a kosztpénzt. Evelin idegesen fejtegeti fejéről az éjszakai arcpakolás bandázsát, és indulatosan szól az ajtóban álló Julishoz is. A mészároshoz és a fűszereshez küldi, hogy vásároljon hitelbe, Julis végül ennek vonakodva tesz eleget. Ilonka komolyan szeretné édesanyjával beszélgetni, de az durván elutasítja lánya őszinte közeledését és helyette inkább előző napi kártyakalandjairól kezd mesélni. De ekkor Ilonka már leszegett fejjel az ajtó felé ballag, majd halkan becsukja maga mögött.

00 06 01 A robbanóanyag gyár portája, reggel, négy perccel nyolc óra előtt. Az altiszt a portásnál érdeklődik Horváth igazgató után, akiről a portás, mint a gyár legpontosabb emberéről beszél. Pontban nyolckor lép be a kapun Horváth és egyenesen az irodájába siet. Komótos, megszokott mozdulatokkal veti le kabátját, készül a mindennapi munkához. Az irodaszolga közli vele, hogy a vezérigazgató úr már várja Horváthot. Szakács vezérigazgató postabontás előtt közli irodájában Horváthtal, hogy délelőtt ki kell mennie e lőtérre, mert aznap tartják meg a kísérleteket az új robbanóanyaggal.

00 07 42 Tágas tárgyalóteremben Szakács közli az értekezlet tagjaival, hogy a robbanóanyag bemutató jól sikerült. Ismerteti a robbanótöltet pusztító hatását, majd az értekezlet végeztével Horváthra bízza a robbanóanyag szakmai leírását. Fokozott figyelmet kér Horváthtól, akiben nagyon megbízik, hiszen jövőre lesz negyedszázada, hogy Horváth a robbanóanyag-gyárban dolgozik. Az aktát Horváth a rajztárba teszi, ott is külön redőnyös szekrénybe, zárható fiókba.

00 09 12 A kémelhárító főnök irodájában a beosztott Kelemen rejtjeles táviratát adja át főnökének. E szerint Gordon egy nővel e hó 15-én egy ismeretlen titkos megbízással Budapestre utazott. A századost bízzák meg az ügy felderítésével, akinek a táviratot a távozó beosztott fogja átadni.

00 10 11 Horváth irodájában, fejcsóválva nyugtázza, hogy a déli dudaszó előbb szólalt meg. Ezt szóvá is teszi a portásfülkénél, miközben hazafelé indul ebédelni. A munkások is az ebédre és műszakváltásra készülnek; zuhanyzó, mosdó, fésülködő férfiportrék montázsában, majd az üzemi ebédlőben.

00 10 55 Horváth és Ilonka otthon ebédelnek. Csak ketten vannak, mert Evelin bevásárolni ment. Horváth neheztel feleségére ezért, de amiatt is, hogy felesége vagy nincs otthon, amikor ő megérkezik, vagy pedig alszik. Ilonka szeretné elterelni apja figyelmét, ezért gyorsan tanulmányairól beszél. Horváth szíve megenyhül gyermeke szorgalma láttán és elmondja, milyen fontos számára Ilonka. Ha ő nem lenne, nem is lenne érdemes hazajönnie a munkából. Ebben a pillanatban Evelin érkezik haza, diadalmasan mutatja, hogy megfiatalította a kozmetikus. Férjét és lányát persze hidegen hagyja az asszony öröme, ezért sértődötten faképnél elhagyja őket. Horváthnak lejárt az ebédideje, így visszaindul a gyárba.

00 12 26 Horváth az utcán baktat, amikor néhány méterrel előtte, az útkereszteződésénél egy hölgy jelenik meg és int a távolban álló taxinak. Amikor az ismeretlen nő beszáll a kocsiba, leejti retiküljét, majd az autó továbbhajt. A leesett kézitáskát Horváth találja meg, int a taxinak, de az nem áll meg.

00 12 55 Horváth az irodájában a táska tartalmát vizsgálgatja. Megrészegülten szagolgatja a parfümillatú zsebkendőt, majd tekintete egy kis noteszra téved. A benne talált telefonszámot tárcsázza.

00 13 45 Romantikus budoárban szólal meg a telefon. Finom női kéz nyúl a kagyló után. A nő, akinek arcát nem látjuk, valósággal megbűvöli az igazgatót, s megkéri, hogy a táskát maga hozza el hivatali teendői után, hat órakor. Horváth zavarodottan teszi le a kagylót, arcát végigsimítja, majd irodájába kéreti a borbélyt.

00 14 50 Horváth, virágcsokorral a kezében a hölgy szalonjának ajtaján lép be. Sylvia merészen kivágott selyemruhában, nagy szeretettel és örömmel köszönti vendégét. Hellyel kínálja, majd igyekszik kedvesen feloldani a férfi zavarát. Horváth becsületességét dicséri és teával kínálja. Közben elmondja, hogy titkon kíváncsi is volt vendégére, azért hívta a lakására. Közel ül a férfihez, és arról beszél, milyen magányosan él. Férjétől elvált, és most édesapja vagyonából él. Horváthot is fásultan vallja be: az ő családi élete sem tökéletes.

00 17 16 Evelin eközben egy kártyaszalonban játszik barátnőivel.

00 17 47 Horváth még mindig Sylvia lakásán van. A nő provokálóan beszél a házastársi hűségről. Az igazgató nem képes uralkodni indulatain és bevallja Sylviának, hogy feleségével már régen nem boldog a kapcsolatuk és hogy az asszony nem törődik vele. Vallomása közben hirtelen ráeszmél, hogy miért is traktálja fájdalmával az ismeretlen asszonyt, de Sylvia bíztatja, az életben vannak dolgok, amelyeket újra lehet kezdeni.

00 19 00 Horváthék lakásában este fél kilenckor. Julis a vacsorához terít, amikor Ilonka édesapja után aggódva felhívja a gyárat

00 19 15 Horváth és Sylvia még mindig beszélgetnek, amikor Horváth az órájára pillantva menni készül. Búcsúzás közben a nő másnap estére új találkozót kér a férfitól, és megígéri, hogy délelőtt felhívja a munkahelyén.

00 20 12 Ilonka már komolyan aggódik apja után, amikor az hazaérkezik. A férfi zavartan ül a vacsorához, kissé idegesen válaszolgat lánya aggódó kérdéseire. Hazudik is, amikor arról beszél, hogy kikapcsoltatta a telefonját, de akkor is, amikor a gyár jövőbeli nagy megrendeléseivel igazolja a következő időszak rendkívüli esti elfoglaltságait.

00 21 16 Szürke padlásszobában férfi ül egy asztalnál és fejhallgatóval a fején, rádióból kódolt kémüzenetet ír egy papírra. Az üzenetet dekódolva papírra írja és így megtudjuk, hogy a megbízó azonnali jelentést kér.

00 21 53 Sylvia éppen reggeli tornáját végzi, amikor váratlanul Gordon lép a szobájába és elzárja a rádiót. Sylvia fásultan utasítja Gordont, hogy jelentse: minden tervszerűen, a legjobb úton halad.

00 22 15 A gyár portásfülkéjében a portás csodálkozva kérdi az irodaszolgától, hogy lehet, hogy Horváth igazgató még nem jött be? Montázsban látjuk, hogy az igazgató több üzletet végiglátogatva új cipőt, kalapot és kesztyűt vásárol magának. Frissen, szinte megfiatalodva lép be a gyár kapuján, s ezt észre is veszi a portás és az irodaszolga, de a munkatársai is, akik mellett elhalad a gyár lépcsőházában és irodáiban.

00 23 39 A gyár egyik esztergapadján Gordon dolgozik, mellette egy öreg munkás áll, aki alaposan szemügyre veszi a köpcös munkást. Az idősebb munkás az üzemi titkár irodájába megy ezután, hogy jelentést tegyen gyanújáról. Szerinte ugyanis a gyárban álnéven dolgozó Gordon nem azonos azzal, akinek az igazolványával munkába állt. Az öreg ismerte ugyanis azt a munkást, akinek az irataival, a neve alatt Gordon most ott dolgozik.

00 24 32 Eveline a hálószobatükör előtt fésülködik, a háttérben Ilonka ül az asztalnál. Az asszony méltatlankodva jegyzi meg, hogy férje milyen sokáig dolgozik, mennyire elhanyagolja őket. Ilonka apját pártfogolva ítéli el anyja önzését, amikor csengetnek és Horváth lép be az ajtón. Mindketten azonnal észreveszik a férfi új ruháját, és faggatni kezdik a változásról. Horváth azt hazudja, hogy új beosztást kapott a gyárban, idegen megrendelő urakat kell kalauzolnia, vezetnie a gyárban, és hogy főnöke kifejezett kérése volt, hogy helyezzen nagy súlyt a megjelenésére. Eveline kérdésére azt is elmondja, hogy a költségeit megtérítik, reprezentációs átalány formájában. Felesége máris kér ötven pengőt férje megemelt béréből, amit Horváth szó nélkül átad, majd bejelenti, hogy valószínűleg aznap este sem maradhat családjával rendkívüli munkája miatt.

00 26 10 Sylvia Horváth karján lép ki házának kapuján, majd taxiba szállnak.

00 26 22 Másnap reggel Gordon, padlásszobájában újabb kémjelentéseket körmölget, ezúttal üzenetet ír összekötőjének, amelyben a munka eddigi sikeréről ír és 3000 pengőt kér. A kis papírra írt jelentést fémkapszulában postagalamb lábára erősíti, és útnak engedi.

00 27 23 Ilonka belépve az ebédlőbe észreveszi, hogy édesapja otthon felejtette a tízórais csomagját. Julis szerint az elegáns igazgató restell vajas kenyér csomaggal kilépni az utcán. Gyanakodva kérdi Ilonkától, hogy édesapja beszél-e valamilyen idegen nyelvet. Ilonka nemleges válaszára gyanúja csak erősebb lesz, hiszen akkor hogyan beszél az idegen urakkal. Ilonkának is bogarat ültet ezzel a fülébe.

00 27 59 Horváth az irodájában dolgozik, amikor megszólal a telefonja. Sylvia hívja, hogy megbeszéljék az esti randevújukat. Lokálba készülnek, de a férfi tanácstalan. Sylvia franciaágyára heveredve telefonál az igazgatóval, s a Moulin Bleu-t javasolja. Ilonka édesapja munkahelyére siet a tízórai csomaggal. A telefonbeszélgetés közben már a gyár lépcsőjén jön fel, apja irodájába készül. Horváth még mindig Syliával beszél, bevallja, hogy még soha életében nem járt abban a lokálban. Horváth a beszélgetés végén épp pontosítja a randevú idejét és helyét, amikor lánya már az ajtóban áll. Horváth „kezicsókolommal” köszön el Sylviától, amikor Ilonkát észreveszi. Hirtelen vált a beszélgetés hangnemével, és úgy tesz, mintha kollégáival beszélgetne. Miután letette a kagylót, idegesen beszél Ilonkával. Leszidja, mert bejött a hivatalába, egyúttal bejelenti, hogy este ne várják vacsorával, mert nem megy haza az idegen urak látogatása miatt. Ilonka szomorúan távozik a gyárból, arca gondterhelt és csalódott, amikor az utcán ballag hazafelé.

00 30 22 A Moulin Bleu-ben halkan szalonzenekar játszik. Az ajtóban egyszer csak megjelenik Ilonka, aki szemmel láthatóan keresi édesapját a lokálban. Az oldalpáholyokban lokálnők, előttük pincérek sürgölődnek. Pincér és főpincér köszöntik a lányt, aki zavartan válaszol, amikor hirtelen felfedezi az egyik páholyban édesapját és a számára ismeretlen Sylviát. Zavarában a lokál belseje felé menekül, a parketten és a táncolókon keresztül. Egy üres páholyban akar leülni, amikor a főpincér finoman, de határozottan kérdezi szándéka felől. Amikor kiderül számára, hogy Ilonka egyedül van, közli vele, hogy a páholy foglalt. Ilonka már épp szedelőzködik, amikor a páholyba ismeretlen fiatalember lép be, Péterfy. Mosolyogva lesegíti a kabátot Ilonkáról, és hellyel kínálja, a pincért pedig pezsgőért küldi. Beszélgetni kezdenek. Péterfy rámenősen kérdezgeti a lányt, Ilonka pedig zavartan válaszolgat, majd lassan oldódni kezd. A parketten befejeződik a társastánc, majd két táncosnő kezdi el táncát. Sylvia határozott célzásokkal és kérdésekkel igyekszik behálózni Horváthot, míg a táncospár akrobatikus táncát nézik. A másik páholyban ezalatt a férfi bemutatkozik Ilonkának: Pétefy Jenő földbirtokos. Amikor a lány is bemutatkozik, ráadásul vezetéknevét is elárulja, a férfi finoman faggatni kezdi, ittlétének célja felől. Ilonka elárulja, hogy édesapja után leskelődik. Végetér a táncospár produkciója. Ilonka taps közben elárulja Péterfynek, hogy édesapja igazgató a robbanóanyag gyárban. Sylvia tovább puhítja Horváthot: azt mondja, szeretne vele elvonulni a világ elől, de ehhez autóra volna szükség, de az igazgatónak nincsen kocsija. Újra a táncosoké a parkett, amikor váratlanul belép Gordon is a lokálba. Péterfy vigasztalni próbálja Ilonkát, de közben hevesen udvarol is. Megígéri a lánynak, hogy vigyázni fog az édesapjára, és ha komolyabb baj érné őt, akkor tettleg is beavatkozik. Ilonkát megnyugtatja a férfi önfeláldozása, és megnyugvással, boldogan koccint vele. Gordon egy asztalnál ül, és Sylviával észrevétlenül figyelik egymást. Gordon titkos mosollyal nyugtázza, hogy minden a legnagyobb rendben megy. Péterfy megkéri Ilonkát, hogy ha valami különös dolgot észlel édesapja viselkedésében, azonnal jelezze azt neki telefonon. Ezért át is adja neki névjegyét.

Péterfy kúriájának tornáca előtt a földbirtokos és ispánja beszélgetnek. Mihály gazda, az ispán zsörtölődve veti gazdája szemére, hogy keveset jár haza a birtokra, az pedig városi teendőire hivatkozik. Parasztcseléd jön, aki Péterfyt telefonhoz hívja. A dolgozószobában Péterfy bosszúsan emeli fel a kagylót, de amikor megtudja, hogy Ilonka keresi, arca felderül. Ilonka egy telefonfülkéből hívja a földbirtokost, és segítségét kéri. Egy apróhirdetés nyugtáját találta meg édesapja zsebében, amiből kiderül, hogy édesapja autót akar bérelni. Ilonka nagyon aggódik, hogy az ismeretlen nő tönkreteszi, hiszen az igazgatói fizetésből nem futja autóra. Péterfy megtudakolja a lánytól, hogy hol adta fel a hirdetést és milyen számon, végül megnyugtatja, hogy utánajár a dolognak, s másnap estére randevút beszél meg vele az Opera előtt. Péterfy, miután letette a kagylót, elgondolkodik. Az ablakon kinézve látja, hogy lova kint toporzékol, a lovász alig bírja tartani. Már indulna kifelé, de hirtelen visszafordul és az asztalához lép. Megkeresi az újságok között azt, amelyben Horváth apróhirdetése megjelent: „ELEGÁNS BÉRAUTÓT keresek sofőrrel együtt, egyelőre egy hónapra. Ajánlatokat: Bérautó jeligére a kiadóba.”

- Sylvia lakása előtt este az utcán elegáns csukott autó, a sofőr szolgálatkészen nyitja az ajtókat az épületből kilépő Horváthnak és Sylviának. Amint beszállnak, becsukja az ajtókat, és amikor megfordul, csak akkor látjuk, hogy a sofőr nem más, mint Péterfy. Az autó elrobog.

Horváthék konyhájában Ilonka és Julis beszélgetnek. A lány elkéri a kulcsokat, mert este szeretne kimaradni. Julis méltatlankodva válaszol: most már lassanként üres a ház esténként, mert a nagyságos asszony éjjelenként kártyázik, a nagyságos úr pedig idegen urakat kalauzol, s most már Ilonka kisasszony is kimarad. Ilonka megnyugtatja a házvezetőnőt, hogy nem szórakozni megy: fontos ügyben kell intézkednie. Az idős asszony megenyhül és átadja a lakás kulcsait Ilonkának.

Ilonka, az Opera előtt, a földalatti megállójánál idegesen nézegeti karóráját, amikor hirtelen Péterfy autója fékez a lány előtt. A férfi sofőr öltözetben ugrik ki a kocsiból, és mosolyogva köszönti a lányt. Ilonka csodálkozik Péterfy öltözetén, de a férfi mindent elmagyaráz: elszegődött Horváth igazgató mellé sofőrnek, és most azért van egy kis szabadideje, mert gazdáját és az ismeretlen nőt színházba vitte. Miközben az autóba szállnak, gyorsan ledobja a sapkát és a köpenyt, és civilként robognak el.

Ilonka és Péterfy egy budai kisvendéglőbe mennek, ahol cigányzene mellett a férfi elmondja, mennyire fontos számára, hogy segíthet Ilonkának édesapjára vigyázni.

00 36 49 Éjjel egy órakor Sylvia budoárjában. Horváth egy rekamién hevesen csókolja a nő kezét. Sylvia mindeközben már a férfi életének nagy döntéséről, a válásról beszél. Az igazgató lelkesedik ugyan az ötlet hallatán, bár nem tudja hogyan lenne kivitelezhető, hogy hazulról elköltözzék. Sylvia visszautasítja, hogy hozzá költözzön, helyette azt javasolja, béreljen a férfi egy lakást, amíg kimondják a válást. Horváth zavartan fogadja az ötletet, nem tudja, honnan teremthetné elő ennek anyagi fedezetét. Sylvia tovább bíztatja, de a férfi bevallja, hogy erre már nem futja a fizetéséből. Sylvia megnyugtatja, hogy a hozományából majd segíteni fogja.

00 37 32 Horváth hajnaltájban tér haza. Már éppen vetkőzni kezdene, amikor Eveline meglepi. Gúnyosan, számon kérőn szól hozzá. Horváth élesen visszautasítja a hangnemet. Evelineről lepereg minden, őt csak a túlórapénz érdekli, amiből fedezhetné kártyaadósságait, éjszakai játékszenvedélyét. Férje kioktatja, s a vitatkozásból hamarosan parázs vita kerekedik. Horváth indulatosan beolvas feleségének, húszéves sérelmeket hánytorgat fel, amit az asszony megkövülten hallgat. A férfi végül fellebbenti a fátylat kimaradásainak valódi okáról és közli feleségével, hogy el akar válni tőle. A hangos veszekedésre Ilonka is felriad, és riadtan szalad át a másik szobába, ahol bűnbánó édesanyja nyugtatja meg.

00 40 03 Péterfy autója egy villanegyed nagypolgári háza elé gördül, Horváth száll ki a kocsiból, majd elindul a kapuhoz. Bent a lakásügynök és az inas fogadja. Az ügynök magas árat kér a villáért, amelyet Horváth megadással elfogad, és rendelkezik a poggyászáról, amelyet még aznap odavitet az inassal. Az inas ennek eleget téve, fitymáló gesztusokkal kísérve teszi a szekrénybe gazdája ruháit.

00 41 19 Ilonka édesapja irodájában van, kéri édesapját, hogy szakítson számára egy kis időt. Horváth leül, hozzákészül egy nagyobb beszélgetéshez. Ilonka aggódva kérdi, miért vitette el ma apja a holmiját a lakásból. A férfi őszintén elmondja lányának, mennyire csalódott a feleségében, a házasságában. Fájdalommal beszél Eveline kapzsiságáról és önzéséről, és szeretettel arról a boldogságról, amelyet egyedül Ilonka jelent a számára. Ilonka aggódó kérdésére elmondja, hogy el fog ugyan válni Eveline-től, de azért igyekszik megnyugtatni Ilonkát, hogy gondoskodni fog róluk a továbbiakban is. Ilonka aggodalma változatlanul erős, hiszen nem magukat félti, hanem apját, s ezt meg is mondja neki.

00 43 48 János, Horváth új inasa éppen a lakást illatosítja, amikor Horváth lép be a szobába. Kérdőre vonja inasát, János pedig felvilágosítja gazdáját, hogy korábbi tapasztalatai alapján, az előkészületeket eszközli, mivel Horváth az esti órákban hölgylátogatót fogad. A meghökkent igazgató kérdésére minden olyan kelléket sorra bemutat gazdájának, amit korábbi gazdája, a gróf úr hódításai során mint bevált módszert alkalmazott. Beszél a parfümről, a rumos teáról, a sonkás, lazacos és kaviáros szendvicsekről, majd az italok sorrendjéről: tokaji, konyak, sherry. Végül felhívja a figyelmet a hangulatvilágításra és a gramofonra.

00 45 36 Horváth a bérelt lakás szalonjában lemezt tesz fel, és zsúrkocsit tol Sylvia elé. Közben női hang lágyan énekli a gramofonból a „Százszemű fényes éjjel, bús tüze omlik széjjel…” kezdetű slowfoxot. Horváth az inasától tanult bevált sorrendben kínálja Sylviát, de az rögtön konyakot kér. Koccintanak, majd Horváth hevesen csókolni kezdi a nő kezét, amikor észreveszi, hogy Sylvia ujjáról hiányzik egyik ajándéka, nagy gyémántgyűrű. Sylvia bizonytalanul válaszolja, hogy otthon felejtette. A férfi egyre izgatottabb lesz és indul, hogy felhívja Sylvia lakását. Amint elfordul, Sylvia gúnyosan mosolyog, majd utánamegy és megszakítja a hívást. A férfi most, mintha minden megvilágosodnék előtte, kérdőre vonja a nőt. Megtudjuk, hogy a lakás bérléséhez a pénzt Sylviától kapta, akinek vagyona papírokban fekszik, amelyeket most nem értékesíthet. A férfi nem akarja elfogadni az önzetlen segítséget, de Sylvia megnyugtatja, hogy nemsokára összeházasodnak és akkor minden vagyonuk közös lesz. Horváth hajthatatlan. Ragaszkodik hozzá, hogy Sylvia váltsa ki a zálogba tett gyűrűt, és megígéri, hogy az ehhez szükséges nyolcezer pengőt elő fogja teremteni egy napon belül.

00 48 35 Szakács vezérigazgató irodájában Horváth egy évi fizetését kéri főnökétől előre. Szakács nem érti az okot, ezért Horváth elmondja, hogy 20 évi házasság után válik a feleségétől. Horváth értetlenkedve néz igazgatójára, és határozottan megtagadja annak kérését.

00 48 50 Horváth egy zugbank igazgatójánál próbálkozik. Kérése nyolcezer pengő fedezet nélküli hitel. A bankigazgató megtagadja a kérést, és ekkor Horváth képzeletében uzsorások jelennek meg, akik a bankigazgató elutasító szavait ismétlik: „lehetetlen!”

00 49 11 Horváth irodájában egy tisztviselő átadja az igazgatónak a gyár takarékegyletének befizetett havi tagdíjait, 671 pengőt. Horváth megszámolja a pénzt, majd amikor magára marad a bankjegyköteggel a kezében, naptárját böngészgetve merész gondolata támad…

00 50 00 Horváth bérelt villájában Sylvia leplezetlen örömmel viszi át a hatalmas összeget udvarlójától. A nő megnyugvással teszi el a pénzt, majd a pénz eredete felől kezdi faggatni a férfit. Horváth azt hazudja a történetét kétkedve hallgató Sylviának, hogy a pénzt kölcsönkérte, ő pedig fedezet fejében váltót adott.

00 50 24 Eveline és Ilonka lakásuk ebédlőjében ülnek. Az asszony letörten, bűnbánóan magát okolja a történtekért, Ilonka derűlátóan vigasztalja.

00 50 44 Sylvia Horváth fejét simogatva önbizalommal tölti el a férfit; büszke arra, milyen áldozatot hozott érte.

00 50 56 Péterfy kocsija száguld a pesti utcán. Az autóban Ilonka szemrehányóan közli Péterfyvel, hogy csalódott az eddigi munkájában. Szerinte a férfi csak meg akart ismerkedni vele, és a valóságban nem is törődik a családi tragédiával. Kéri, hogy állítsa meg a kocsit, ki akar szállni, nem akarja többé látni a férfit. Péterfy igyekszik csillapítani a lány heves indulatait, de egy útkereszteződésnél Ilonkának mégis sikerül kiugrania az autóból.

00 51 54 Horváth irodájában a postát bontogatja. Egy neki címzett levélen akad meg a szeme. A borítékot felbontva elkomorul az arca.

00 52 04 Sylvia budoárjában Gordonnal beszélget. A férfi sürgeti Sylviát, de az biztosítja főnökét, hogy minden a legjobb úton halad, már csak 2-3 napot kér, ugyanis az utolsó ütőkártyáját is kijátszotta már.

00 52 18 Horváth megdöbbent arccal a neki szóló levelet olvassa. Mérgében összegyűri a levelet, majd kihajtogatja, és újra elolvassa. Névtelenül írt levél, amelyben tudatják vele, hogy tízezer pengős sikkasztásáról tudomást szereztek és amennyiben három napon belül nem fizeti vissza, feljelentik. Az igazgató izgatottan elégeti a levelet, majd döbbenten néz maga elé. Íróasztalának fiókjából egy pisztolyt vesz elő, amit zsebre tesz.

00 53 52 Ilonka otthon, az ebédlőben olvasgat, amikor váratlanul édesapja érkezik haza. Nyakába ugrik, de az hárítja. Arcán gyászos hangulat ül ki. Búcsúzni jött, azt mondja el kell utaznia. Ilonka aggodalmaskodva kérdezgeti, ő pedig fásultan, a semmiben meredő tekintettel válaszol. Díványára ülve, azt simogatva mintegy a múltjától, egykori életétől is búcsút vesz. Ilonka egyre aggodalmasabban néz édesapjára, aki könnyeivel küszködve vesz búcsút lányától, és arra kéri őt, gondoljon rá szeretettel. Majd amikor már végképp a sírás fojtogatja, hirtelen fogja a kalapját és eltávozik egykori otthonából. Ilonka aggodalma egyre fokozódik édesapja furcsa viselkedése láttán. Amikor apja mögött az ajtó becsapódik, Julistól a kabátját kéri.

00 56 26 Horváth Sylvia lakásába érkezik. Letört, fásult, még kabátját sem vette le az előszobában. Sylvia a fürdőkádban ül, onnan szól ki a férfinak. Csodálkozva kérdi, miért ilyen korán jött el a gyárból. Horváth zsebében a revolvert szorongatja, úgy válaszolja, hogy elintéznivalója miatt kellett eljönnie korábban, de sejtelmesen teszi hozzá, hogy még nem intézte el. Kabátja zsebében izgatottan szorongatja még a revolvert, amikor leül a kandalló elé. Meredten néz maga elé, valami nagy dologra készül, amikor megjelenik mellette a nő és meztelen lábát a férfi ölébe nyújtja. Horváth megrészegül a látványtól és őrjöngve öleli, csókolja a nőt és a fotelbe dobja le a kabátját, amelynek zsebéből félig kicsúszik a revolver.

00 59 12 Sylvia háza előtt Pétefy autója áll. Ilonka érkezik a ház elé, örömmel szólítja meg a férfit. Aggodalma erősebb büszkeségénél, ezért izgalmát nem titkolja a férfi előtt. Elmondja neki, hogy édesapja otthon járt és elbúcsúzott tőle, de a hangja és tekintete elárulta, nem az utazás a valódi oka a búcsúzásnak. Ilonka, csaknem könyörögve azonnali beavatkozást kér a férfitől, de az megnyugtatja a lányt és bízik abban, hogy ez az utazás majd észre fogja téríteni az igazgatót.

00 59 43 Horváth ezalatt Sylvia hálószobájában csókolózik kedvesével. Sylvia hirtelen egy ötlettel áll elő, amellyel az igazgató gyorsan megoldhatná szorongatott anyagi helyzetét. Ismerőséről, egy útépítési vállalkozóról beszél, aki sokat fizetne azért, ha megismerhetné azt a szabadalmat, amelyet Horváthék gyárában, a Robbanóanyag Rt-nél kísérleteznek ki, és amely a betont is megolvasztja. Horváth meghökkenve néz Sylviára, hogy honnan szerzett tudomást a titkos kísérletről. Sylvia valósággal szuggerálja a férfit a szabadalomért felkínált ötvenezer pengővel. Jövőbeli tervekről beszél, mi mindent megtehetnének, ha ezzel a pénzzel megalapozhatnák közös jövőjüket. Horváth élesen tiltakozik, nem hajlandó kémkedésbe keveredni. Sylvia most zsarolni próbálja: felhívja a férfi figyelmét arra, hogy sikkasztott. Kihasználva a férfi elbizonytalanodottságát, kész tervvel áll elő: e szerint másnap délben kell elhoznia a találmány terveit, addig Sylvia megváltja a repülőjegyeket és két óra múlva már biztonságban lesznek.

01 02 09 Horváth gondterhelten lép ki Sylvia kapuján. Péterfy, mint sofőr készségesen nyitja ki a kocsi ajtaját, de Horváth hazaküldi, szívesebben megy inkább gyalog haza.

01 02 31 Horváth gondolataiba merülve a sötét utcán ballag. Egy padra lerogyva megjelenik szemei előtt a találmány borítékja „Szigorúan bizalmas” felirattal, amint egy kéz ellopja. A következő pillanatokban Szakács vezérigazgató jelenik meg, amint észreveszi a lopást, és telefonon jelentést tesz az ipari kémkedésről. Katonai rádiókészülékbe olvassák be a körözött Horváth személyleírását. Montázsban jelenik meg, amint Horváth rettegve várja a leleplezés pillanatát. Majd letartóztatásának képsorait látjuk, és a jelenetet, amint az őrszobán kiveszik zsebéből a titkos terveket. Végül a börtöncellában találjuk, amint összetörten ül a priccsen, ítéletére várva. A haditörvényszék ítéletét olvassák fel, amely alapján kötél általi halára ítélik a volt igazgatót. Horváth cellájában egy lelkésszel ül, amikor megjelenik a siralomházban Eveline és Ilonka. Sírva, bűnbánóan borulnak egymás karjaiba. Honvédcsizmák menetelnek egy laktanyaudvaron. A kivégzőszakasz felsorakozik, majd kivégzési négyszöget alakítanak. Elővezetik az elítélt Horváthot, és amint nyakára hurkolják a kötelet, válik nyilvánvalóvá, hogy az utcai padon elbóbiskolt Horváth álmodja az egész rémképet. Rendőr őrszem ébreszti az alvó férfit. Horváth először megijed, de amikor látja, hogy a rendőr jó szándékúan ébresztette fel, megköszöni a figyelmeztetést és hazaindul.

01 08 43 Horváth az esti utcán siet hazafelé, amikor megpillant egy telefonfülkét. Belép a fülkébe, és egy számot tárcsáz.

01 08 55 A kémelhárító főnök íróasztalán csörög a telefon, a főnök veszi fel a kagylót.

01 09 02 Sylvia lakásának kapuján a szobalány jön ki és koffereket ad át Péterfynek, aki azokat kocsijának csomagtartójába teszi. A kapuban megjelenik Gordon, majd Sylvia. Mindketten a kocsiba szállnak, majd elhajtanak.

01 09 32 Egy utcasarkon Horváth áll, majd amikor megérkezik Péterfy kocsija, ő is beszáll Sylvia és Gordon mellé. A nő bemutatja egymásnak a két férfit.

01 09 58 Az autó száguld az éjszakában, amikor az úton egy ember megállítja a kocsit. Civil ruhás kémelhárítók szedik ki az utasokat, majd gyalog kísérik őket.

01 10 20 A kémelhárító főnök irodájában köszönetet mond Horváthnak, amiért jelentést tett, és amiért utasításait követte. A Sylviánál talált nyolcezer pengőt visszaadja Horváthnak, majd irodájába hívatja a százados urat, akiről kiderül, hogy nem más, mint Péterfy. Horváth meglepetten veszi tudomásul, hogy amióta megismerkedett Sylviával, a kémelhárítás megfigyelte őket. Igazán csak akkor képed el Péterfy munkáján, amikor az megkéri, adja át kézcsókját Ilonkának. Horváth nem is érti, honnan ismerheti egymást a két fiatal, de ezen már nem is töpreng, hanem hamar távozik az irodából. A főnök a századost is megdicséri munkájáért és hazafias szózatot intéz hozzá kémelhárítás felelősségteljes munkájáról. Végül pedig gratulál a kézfogójához, amelyet Péterfy százados széles mosollyal fogad.

01 12 09 Horváth az irodájában nagy gonddal teszi vissza az ellopott pénzt rendeltetési helyére, a vaskazettába, majd amikor azt bezárta, keserű nosztalgiával forgatja kezében Sylvia kendőjét, amelyben a pénzt az irodában neki átadták, majd hirtelen mozdulattal a szemétbe dobja. Feláll az asztal mellől, és irodájának ablakán át boldogan néz végig az üzem dolgozó munkásain.

01 13 13 A vezérigazgató irodájában Horváth főnökétől nyugdíjaztatását kéri. Szakács meglepetten fogadja a bejelentést, de nem fogadja el lemondását. Mosolyogva bocsát meg alkalmazottjának.

01 13 55 A gyár kapujából Horváth lép ki. Kezet foga a portaszolgálattal, majd az utcára lép, ahol felesége siet elé.

01 14 25 Péterfy birtokán a tornác előtt a lovász két felnyergelt lóval várja az ajtón kilépő tisztet és Ilonkát. Mihály, az ispán jó reggelt kíván nekik, amikor a postás levelet ad át Péterfynek. A százados boldogan csókolja meg Ilonkát, mert a levélből kiderül, hogy megkapta négyheti szabadságát.

01 14 53 VÉGE

Kimaradt jelenetek

[A forgatókönyv felhasználásával]:

 

BEVEZETŐ-JELENET

A cím és a további feliratok alatt megfelelő zenei aláfestéssel rohanó ár száguld, kavarog, gőzölög, tombol, tajtékzik…

A kavargó örvényből feltűnik egy torony, rajta óra, majd több óra látszik, egyik-másik ingája ide-oda mozog tarka összevisszaságban.

Végül a kép egy ketyegő faliórán megáll. Negyed négy múlt 5 perccel. Délután van, fullasztó nyárutói meleg. Egy kis teremben vagyunk. Hátul a falon az óra ketyeg. Nyitott ablakok. Az egyiken látszik a toronyóra. Azon is negyed négy múlt 5 perccel. A teremben szemben a nézővel kb. 30-40 férfi és nő ül fehér munkaköpenyben: mérnökök, tisztviselők, tisztviselőnők. Csak a vezérigazgatón (elegáns ősz férfi) és Horváthon nincs munkakabát. Egymás mellett ülnek. Háttal a nézőnek egy férfi ül egy kis asztal előtt. Az asztalon vizeskancsó, pohár. Az üzem titkára, előadást tart a kémelhárításról. Vizet tölt egy pohárba, kiissza, aztán beszél. Különösen a nők tágra nyílt szemmel, nagy érdeklődéssel hallgatják. (Zenei aláfestés vége)

Titkár: (mintha már régebben beszélne, folytatólag igen értelmes, nyugodtan) …Az ellenséges vezérkar ugyanis amely ellenünk a hírszerzést vezeti, ma már arra is kíváncsi és elsősorban arra kíváncsi, hogy a hadiüzemek milyen titkokat tartogatnak számára, milyen hadászat-műszaki meglepetéseket gyártanak, melyek azok az előtte még ismeretlen fegyverek, amelyekkel a végső győzelmet ki akarják tőlünk csikarni...

Az előadás alatt, mintha valaki lelki szemeivel látná, feltűnik a hallgatóság képén keresztül összemosódva mindaz, amit az előadó mond: Idegen uniformisba öltözött tisztek egy irodában intézkednek, telefonálnak, küldöncöket, kémeket, kémnőket (köztük Sylviát és partnerét) igazítanak el, katonák tisztelegnek, majd átváltoznak egy parton álló tömeggé. Egy hajó indul, Sylvia és társa a hajó korlátjánál integetnek egy háttal álló idegen uniformisban lévő tisztnek…

Közben néha-néha a hallgatók tágra nyílt szeme látszik…

Az idegen uniformisban levő tisztnek a háta mögött áll Karikás, micisapkája mélyen a szemébe húzva és figyeli a búcsúzkodási jelenetet. Arca gúnyos lesz, mint aki eltalálta, hogy mit akarnak…

Egy nagy munkateremben lázasan folyik a munka. Egy művezető vagy mérnök egy tervrajzot magyaráz valamelyik munkásnak és jelekkel érzékeltetve figyelmezteti, hogy vigyázzon arra, amit most kapott, mert az katonai titok. A munkás megértőleg bólint.

Titkár: …és mialatt derék munkásaink és munkásnőink éjt nappallá téve dolgoznak, hogy hadseregünk pompás felszereléséhez verejtékes munkájukkal ők is hozzájáruljanak és ezáltal édes hazánk biztonságát minden külső ellenséges támadás ellen fokozzák. Az ellenség minden eszközt megragad, hogy az általunk gyártott titkok nyitjára jöjjön, hogy azok ellen idejében védekezhessék. Nem kímélnek pénzt. Nem kímélik az életet. Sötét, vigyorgó pofájukkal belegázolnak a becsületbe, belefurakodnak tisztes családok életébe… vagy mézédes, mérgezett csókokkal, mámorgőzös kábulatban leterítik a megszédült áldozatot… Szerencsés ember az, aki idejében észbe kap és visszatér a becsület mezsgyéjére, mert higgyék el hölgyeim és uraim (lassan, hangsúlyozottan) - akit egyszer elkap az ár...

Gurul a sok arany. Bankókat gyűrnek zsebre, retikülökbe mohó férfi és női kezek… Néhány ijesztő, vigyorgó vagy kétségbeesett arc… majd egy gyönyörű nő - Sylvia mámoros arccal, zilált hajjal, kibontott ruhában egy férfifejet húz magához, aztán egy torz kacajjal - villogó fogsorai ragyognak – letaszítja…

A férfinek csak a sziluettje látszik, talán Horváth,- a férfi lehull a sötétbe, az alatta kavargó árba.

(Zenei aláfestés újból kez­dődik.) Ebben a pillanatban megkondul a toronyóra. Először felet jelezve, kétszer egymás után üt: bim-bam. A titkár az ablak felé néz, profilja látszik, mosolyog, és mintha improvizálná az óraütés hallatára, de nem fenyegető hangon…

Titkár: …annak körülbelül ütött az utolsó órája…

Horváth kinéz az ablakon, összeha­sonlítja az óráját… A kavargó árból ismét a toronyóra látszik, mely most gyönyörű mély tiszta hangon üti az órákat: egy, kettő…

Titkár: (feláll) Ezzel be is fejeztem mai előadásomat...

Mindenki feláll, halk beszédmoraj kíséretében mennek kifelé. Közben az óra tovább kong. 3, 4…

A kép elsötétül, megint az örvénylő áradat, mintha valakit ragadna magával. Horváth meggyötört, izzadt arcát törülgeti, majd megint egy óralap látszik homályosan… világító óramutató gyorsan végigszalad a homályos számlapon: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4… úgyhogy mikor az óra az 5-öt üti a mutató 1/2 7-et mutasson. Az óra tovább üt: 6, 7,… az 5. és 7. ütés között átszűrődve látszik, amint valakire az ágyban a nyitott, de befüggönyözött ablakon át besüt a nap első sugara… Az ember hánykolódik… Mikor a toronyóra a 7-et üti, hirtelen megcsörren az ébresztő óra… (Zene vége)

 

1. KÉP - HORVÁTHÉK EBÉDLŐJE

A kép kivilágosodik. (A főcím aláfestő zenéje hirtelen az ébresztőóra csengetésébe megy át.)

1. Egészen közel: A képben csak egy ébresztő óra számlapját látni. Az óra félhetet mutat. A gép lassan hátramegy. Egy hálóinges férfikéz - Horváth keze - belenyúl a képbe és leállítja az órát. (A csengetés elhallgat. Zenei aláfestés tovább.) A gép még jobban hátramegy. Most a képbe kerül Horváth arca, majd a dívány, amelyen fekszik. Felül a díványon, amely ágynak van megvetve, gépies megszokott mozdulattal az orrára teszi a csiptetőjét, amely az óra mellett fekszik a dívány mellett álló kis asztalkán, aztán felveszi az asztalkáról a zsebóráját, összehasonlítja az ébresztőórával, megelégedetten állapítja meg, hogy egyeznek. Újra leteszi a csiptetőt és fürgén felugrik. Bokáig érő hálóingben van. A papucsaira néz, amelyek a dívány előtt nincsenek pontosan egymás mellett. Horváth Ferenc a rendszerető ember mozdulatával előbb egymás mellé állítja őket, aztán a papucsokba bújtatja a lábát és a fürdőszoba felé indul. Most látjuk az egész szobát: tipikus kispolgári ebédlő. A fal mellett áll a dívány, amelyen Horváth aludt, mellette alacsony asztalka, rajta Horváth holmija; ceruza, tárca, zsebóra, szemüveg és az ébresztőóra katonás rendben rakva egymás mellé. Horváth a fürdőszobába vezető ajtóhoz lép, de mielőtt kinyitná az ajtót, megnyomja az ajtó mellett levő csengő gombját. Mikor kezét az ajtó kilincsére teszi, a másik kezével még a csengőgombot nyomja. (Halkan csengetés)

 

4. KÉP - SYLVIA BUDOÁRJA

5. Egészen közel: Először csak két, fürdőpapucsba bújtatott, szép, meztelen női lábat látni, egészen térdig, amint a rádió hangjára futásba kezdenek. (A rádióból a torna zenéje.) A gép hátramegy és követi Sylviát, aki most egész alakban látszik, amint fürdőtrikóban körbe szalad a szobában. Mikor a rádióból elhangzik az „elég” szó, hirtelen kinyílik az ajtó. Sylvia hirtelen felkap egy székről egy odavetett fürdőköpenyt. A következő pillanatban belép Gordon. Munkásruhában van, csapzott egy kicsit, bajuszt visel. Sylvia miközben elzárja a rádiót, kissé bosszúsan.

Gordon: Jó reggelt!

6. Félközel:

Sylvia: Na, mi az öregúr? Ilyen korán? Hát maga hogy néz ki? Még bajusza is van?!

Gordon: (vidáman) Egész éjjel nem aludtam… Most jövök a munkából… De megérte! Megvan a direktor úr! Minden lépését ismerem! Ma munkához látunk angyali Sylvia… Remélem, kész van mindennel?

Sylvia elneveti magát.

Sylvia: De mennyire!

Ragyogó arccal int igent és mint aki nagyon örül valaminek, ledobja a fürdőköpenyt és Gordon orra előtt egy remek cigánykereket vet.

 

10. KÉP - LŐTÉR /külső/

33. Egészen közel: Először csak egy lövedékes láda fedele jelenik meg a képben, amelyen nagy fehér betűkkel oda van festve: B.VII – 1940. A képbe belenyúl egy tüzér keze. Gép hátrál. Most látszik a tüzelőállásban levő löveg - egy 10 cm tarack, a kezelő legénységgel. A tüzér a csőbe tolja a gránátot a lőportöltettel együtt. A legénység feszülten figyel. A szakaszparancsnok jelt ad a kezével. A lövés eldördül. (Lövés dörrenés)

34. Kistotal: Egy megfigyelőhelyen tisztek figyelik látcsövön a lövést.

35. Távol: A gránát becsapódik egy betonerődítménybe. (Robbanás) Fekete füstfelhő emelkedik. Újabb gránát csap be. (Robbanás) Harmadik gránát csap be. (Robbanás) A három füstfelleg lassan oszlik. A kép átúsztat.

36. Kistotal: Az egyik betonerődítmény körül - vagy a tetején azok a tisztek állnak, akik előbb a lövéseket figyelték. Van közöttük egy polgári ruhás úr is. A robbanóanyaggyár vezérigazgatója: Szakács. A betonerődítményen hatalmas robbanási tölcsér látható.

37. Félközel: A csoport egyik tagja - egy magas rangú tüzértiszt - az egyik tölcsérre mutat magyarázón mondja.

Tüzértiszt: …a tölcsérek sokkal nagyobbak, mint aminőket ilyen űrméretű lövedékek különben ütnek. Ennek a fokozott romboló hatásnak az oka a robbanótöltet különleges összetételében rejlik…

Az igazgatóra néz, aki átveszi a szót, miközben lehajlik és egy darab megolvadt salakot vesz fel a földről.

Szakács vez. ig.: Igen… A robbanótöltetbe egy olyan különleges anyag van keverve, amely a robbanás pillanatában óriási hőt fejleszt és megolvasztja a betont.

Most egy másik tüzértiszt szólal meg.

2. tüzértiszt: És ezt az anyagot csak önök gyártják?

Szakács: Csak mi… Az anyag összetétele a mi titkunk…

Miközben beszél, a gép rámegy arra a darab megolvadt salakra, amelyet a kezében tart.

A kép átúsztat

 

13. KÉP - KOZMETIKAI SZALON

44. Egészen közel: A gömbölyű üvegburán át furcsán eltorzulva látszik Eveline arca. Gőzölik az arcát.

Eveline: (affektálva) Hogy én mit szenvedek, arról embernek nem lehet fogalma. Semmi változatosság az életemben, ha hazajön, mindig a hivatalról beszél.

A gép lassan hátra: Eveline egyik kezét kis tálcában tatja, a másik kezén éppen dolgozik a manikűrösnő. Kis, kövér, komikus asszony. Reszeli a körmét.

Eveline: A maga férje is folyton a hivatalról beszél, amikor hazajön?

Manikűrösnő: Jaj tetszik tudni... Na, ne is tessék említeni!...

Eveline: (sóhajtva) Úgy látszik a férjek mind egyformák!

Manikűrösnő: Igen… igen… mert tetszik tudni, ha az enyém mesélni kezd, akkor vége az étvágyamnak!

Eveline: Hát mi a maga férje?

Manikűrösnő: Tetszik tudni… pedikűrös.

45. közel: Eveline arca az üvegburán át, amint gőzöl a gőzfelhőben. Gyors körblende

 

38. KÉP - GRODON SZOBÁJA /padlásszoba/ /este/

108. közel: Először csak egy rövidhullámú leadó látszik a képben. A gép hátramegy: Gordon egy egyszerű asztal előtt ül primitív berendezésű szobában. Az asztalon a leadó, Gordon fülén fejhallgató. Állandó hívójeleket ad le élőszóval, közben azonban az asztalon lévő tasteren Morse-jeleket is ad.

Gordon hangja: Halló itt Károly… Halló itt Károly…

Látszik rajta, hogy dühös, mert nem kap választ. Monoton tompa hangon folytatja.

Gordon: Halló… halló… most vételre megyek… ötvenkilenc és nyolctized… halló… itt Károly… halló itt Károly… ötvenkilenc és nyolctized…

Hirtelen dühösen lecsapja a fejhallgatót. Egy pillanatig gondolkozik, azután egy cédulát vesz elő és írni kezd.

109. egészen közel: Gordon keze, amint egész apró betűkkel írja: „Munka remekül halad kérek táviratilag még 3000 pengőt. Rövidhullámon hívójeleket hiába adtam. G.”

110. közel: Gordon összesodorja a papírt, kihúzza a fiókot, egy érchüvelyt vesz elő és bedugja az összesodort cédulát, aztán feláll. Az ágyhoz megy. Gép vele megy. Gordon lehajlik és az ágy alól egy kalitkát vesz ki, amelyben két postagalamb gubbaszt. Az egyiket kiveszi, a lábára kapcsolja az érchüvelyt aztán a nyitott ablakhoz megy a galambbal. Gép vele megy. Kiengedi a galambot az ablakon. A kép elsötétül

 

51. KÉP VÉGE - HORVÁTH IRODÁJA

Horváth egy pillanatig elgondolkozik, utána néz, majd amint az ajtó becsukódik, a gép közelebb megy hozzá, hirtelen végigsimítja a homlokát, idegesen megigazítja az orrán a csiptetőt, leül az asztalhoz, dolgozni kezd. Az ajtón kopogtatás hallatszik. (Kopogás.)

Horváth: (idegesen) Szabad!

Belép Szabó, Horváthnak egy kollegája.

Szabó: Jó reggelt, kedves Horváth kolléga!

Szabó odalép az asztalhoz.

Horváth: Jó reggelt kedves Szabó!

Szabó: (leül) Kedves Horváth, azt hiszem tudja, hogy holnap van a takarékegyesületünk gyűlése?...

148. félközel: Horváth mosolyogva elvesz egy papírlapot az asztalról. Olvassa. Mosolyog.

Horváth: Hogyne tudnám, kedves kollegám, már meg is csináltam a pénztári jelentést… 9.740 pengő és 75 fillér van a kasszában… Az urak elég szorgalmasan fizettek…

149. félközel, ellenbeállítás

Szabó: Mit gondol mennyi pénzünk lesz karácsonyra?...

Horváth: Ha ezentúl is ilyen pontosan fizet mindenki, lesz vagy 12.000 pengő.

Szabó: Nagyszerű!... Tudniillik azt az elnöki javaslatot akarom tenni, hogy karácsonyig ne nyúljunk a pénzhez… Akkor aztán majd minden kollega kap egy szép kis summát…

Horváth: Nagyon helyes, kedves kollégám!...

 

75. KÉP VÉGE – 77. KÉP - HORVÁTHÉK EBÉDLŐJE /este/

(Telefoncsengetés.) Mind a két nő felretten. Ilonka kelletlenül veszi fel a mellettük lévő kisasztalon álló telefon kagylóját.

Ilonka: Halló…

Nyomban odaadja a kagylót az anyjának, aki fáradt hangon mondja.

Eveline: Igen… én vagyok…

 

80. KÉP VÉGE - PÉTERFY AUTÓJÁBAN

289. Közel: Péterfy a kormánykeréknél ül. Ilonka mellette. (Halk zenei aláfestés. A kocsiban szól a rádió.)

Ilonka: (idegesen) Maga csak hiteget engem…

Péterfy: Téved, Ilonka… de a helyzet még nem érett meg arra, hogy beleavatkozzam…

Ilonka: (keserűen) Nem érett meg?... Apa egy hete elköltözött tőlünk… nem is törődik velünk… Hát mire vár maga? Meg akarja várni, míg igazán beadja a válópert és feleségül veszi azt a nőt?

Péterfy csitítja.

Péterfy: Arra sohasem fog sor kerülni, Ilonka…

Ilonka: (hevesen) Maga felől ugyan sor kerülhet arra is!

 

105. KÉP - FERENCZ JÓZSEF HÍD /Külső/

378. Total: Az autó átrobog a hídon. (Halk motorzúgás)

A kép átúsztat

 

106. KÉP - HORTHY MIKLÓS ÚT /Külső/

379. Kocsizó felvétel:  A gép egy másik autón elhelyezve, amely Péterfy autója előtt hajt. Látni Péterfy kocsiját, amint gyorsan hajt a gép után. A laktanya előtt az autó hirtelen éles kanyarodással, a nyitott kapu felé rohan… (Erős motorzúgás, dudahangok, utcazaj)

 

107. KÉP - AUTÓBAN

380. Közel: A két férfi és a nő hirtelen kanyarodástól egymásra esnek… (Fékcsikorgás)

Gordon: (felordít) Mi ez!?...

 

108. KÉP - LAKTANYA UDVARA /Külső/

381. Total: Az autó behajt az udvarra és hirtelen megáll. A laktanyából a kémelhárító emberei rohannak elő.

 

109. KÉP - AUTÓBAN

382. Közel

Gordon: (felordít) Gazember… elárultál!...

A zsebéhez kap, de ugyanebben a pillanatban Péterfy villámgyorsan fordul hátra a sofőrülésen, felrántja az ablakot és revolvert szegez Gordonra.

Péterfy: Fel a kezekkel!...

Gordon halálsápadtan emeli fel a kezét… Sylvia is… Horváth is…

 

110. KÉP - LAKTANYA UDVARA /Külső/

383. Kistotal: A kémelhárító emberei villámgyorsan szakítják fel a kocsi két ajtaját, beugranak a kocsiba és kivonszolják Gordont, Sylviát és Horváthot. Gordon kétségbeesetten védekezik, de leteperik. A laktanya felé viszik a három embert. Péterfy mosolyogva engedi le a revolvert, ledobja a soffőrsapkát és rágyújt egy cigarettára.

A kép átúszik

 

111. KÉP - SZOBA A LAKTANYÁBAN

384. Közel: Egy altiszt megmotozza Horváthot. Megtalálja nála a borítékot. Kiveszi a zsebéből… A gép egész közel megy. Csak a borítékot látjuk az altiszt kezében…

Kép átúsztat

Érdekességek

 • A film forgatása és megjelenése között több, mint egy év telt el: a forgatás 1940 decemberében kezdődőtt, 1941 elején befejezték és sor került az utómunkára, majd május végén a Cenzúrabizottság elé került, ahol bemutatását engedélyezték, majd a nyár közepén exportengedélyét is kiadták. A film zárt körű ősbemutatójára novemberben vidéken került sor, a díszbemutatót két hónappal később (1942. január) tartották Budapesten. Az előzetes pedig ennél is később, májusban került a Cenzúrabizottság elé, keskeny változatát pedig a forgatás után két évvel, 1942 decemberében engedélyezte vidékre vinni a filmcenzúra. A késedelem oka alighanem az lehetett, hogy 1941 utolsó heteiben az Értelmiségi Munkanélküliség kormánybiztosa a film íróját, Csörögi Bolgár Gézát internálta, "mert a producer jogtalanul és erőszakosan lépett fel nagyvállala­toknál és kartársaival szemben." (Magyar Film, 1941/51.)
 • A második világháború közepén készült háborús propagandafilmet egy hadiüzemben forgatták, mivel a filmben szereplő Robbanóanyag-gyár a valóságban a Danuvia Fegyver- és Lőszergyár. Jól látható a hátsó bejárata a Kövér Lajos utca felől (tervezte: Györgyi Dénes, 1936.) és több üzemi részlet.
 • A film januári premierje előtt egy hónappal mutatták be az alkotók (Csörögi Bolgár, Rodriguez) másik kémfilmjét, Ismeretlen ellenfél címmel. Abban is Simor Erzsi játszotta a főszerepet, a kémfőnököt viszont az itt megbotlott, de végül becsületes honpolgárként viselekedő Földényi László. Mindkét film segédrendezője Szőts István volt, mindkettőnek zeneszerzője Dolecskó Béla és a kémelhárítás vezetőjének szerepét mindkettőben Mihályffy Béla, a Filmkamara alelnöke játszotta.
 • Már a budapesti premier előtt bemutatták a filmet Debrecenben. Az új magyar filmek vidéki ősbemutatója ekkoriban egyfajta divatnak számított.
 • A filmet a budapesti premier előtt már játszották a római mozik.
 • A Magyar Film második magyar kémfilmként említi, holott az egyhónappal korábban is bemutatott Ismeretlen ellenfélt megelőzően is voltak kémfilmek, pl. az 1937 tavaszán bemutatott Titokzatos idegen.
 • A Magyar Film kritikája szerint a néhány jelenet "egyik ipartelepünk eredeti interiőrjében készült" és hogy a film végén látható „katonai kivégzés honvédeink asszisztenciájával került filmre”. Mindkét helyszín valóban eredeti (ld. Külső forgatási helyszínek!).
 • A filmmel azonos időben került a mozikba a délvidéki bevonulást megörökítő Honvédek előre! (Dél felé) c. propagandafilm.
 • A filmmel párhuzamosan futott a mozikban Greta Garbo Ninocskája, a Gulliver és a Pinocchio c. amerikai rajzfilmek, a Múmia bosszúja c. amerikai horror, Marlene Dietrich Bijou-ja, Leslie Howarddal az Intermezzo, a német múltat feltáró Krüger apó Emil Jannings-szal a főszerepben, Jean Gabinnal a Mire megvirrad és a német Kívánsághangverseny. A magyar filmek közül ekkor ment a Beszélő köntös (az első részben színes film), az Európa nem válaszol, a velencei díjnyertes Egy éjszaka Erdélyben, a Gyurkovics-fiúk, a Három csengő, a Lángok Mezei Máriával és Karády Katalin filmje a Kísértés.
 • A forgatókönyv 10. jelentében szereplő lőtéri bemutató valószínűleg a költséges forgatás, vagy esetleg titokvédelmi okok miatt maradhatott ki, amit egy később beillesztett, arra utaló kis jelenettel pótoltak. Ebben Szakács vezérigazgató közli Horváthtal, hogy délelőtt a lőtérre kell mennie, ugyanis aznap tartják meg a kísérleteket az új robbanóanyaggal. Az ezt követő jelenet az értekezlet, amelyen Szakács a 10. jelenetnek azt a szövegét mondja el, amely a robbanótöltet hatását ismerteti. A forgatókönyvben az értekezlet-jelenet nem szerepel, az új robbanófej terveit Horváthra a saját irodájában, négyszemközt bízza rá.
 • A kémelhárító főnök íróasztalán szereplő három majom szoborcsoportja, a „nem lát, nem hall, nem beszél” a forgatókönyv 16. oldalán található információ szerint szerepel az „Ismeretlen ellenfél” című kémfilmben is.
 • Kelemen nevű kémelhárító tiszt a forgatókönyvben Karikás néven szerepel.
 • Az a jelenet, amelyben Horváth első randevújuk alkalmával, karján Sylviával kilép annak háza kapuján, majd taxin szórakozni mennek, valójában egy később történő jelenet felvételekor készült, és a vágás során előbbre került. Az eredeti koncepcióban nem is szerepelt ez a jelenet, amely valójában azonos annak a későbbi (60. kép) képsornak az első felével, amelyben ugyanott este az utcán elegáns csukott autó várja Horváthot és Sylviát, és ami után színházba mennek. A sofőrről itt derül ki, hogy valójában Péterfy. A szóban forgó képsoron is Péterfy (Jeney Ottó) az autó sofőrje (igaz, arca csak árnyékosan és elég messziről látható) és az autó rendszáma (746) és típusa is azonos a későbbi jelenetekben szereplő autóéval. Mivel az egyetlen ránk maradt kópiából éppen ez a rész hiányzik, nem tudhatjuk, ez a jelenet hogyan módosult a későbbiekben, a vágás során. Csupán gyaníthatjuk, hogy a rendezői-vágói szándék rövidebb, vagy valamilyen módosult formában tudatja velünk a sofőr kilétét, már csak azért is, mivel ebben a korábbi jelenetben Péterfy még nem is tűnik fel a történetben.
 • A forgatókönyv szerint a 83. kép helyszíne, ahol Ilonka haragosan kiszáll Péterfy kocsijából, a Margit körút és a Zsigmond (ma Frankel Leó) utca sarka, a valóságban viszont valószínű, hogy a zuglói (Kövér Lajos utcai) külső forgatásokhoz közel eső Bosnyák tér, a Thököly út felőli beállításban.
 • A forgatókönyv 83. képében, amikor Ilonka számon kérő beszélgetést folytat az autóban Péterfyvel, Hidvéghy Valéria eltéveszti a dialógust és az egyik mondatát előbb mondja, nem várva meg azt, hogy Jeney Ottó befejezze a saját mondatát. A jelenet felvételét valószínűleg nem ismételték meg.
 • Horváth keresztneve hibásan szerepel a körözési jelenetben. A rádiótiszt „Horváth János” körözését olvassa be a készülékbe, holott nem sokkal azelőtt Sylvia a forgatókönyvben is szereplő keresztnevén, „Feri”-ként szólítja abban jelenetben, amikor Horváth revolverrel a zsebében a nő lakására megy, és a rádiós jelenet után nem sokkal is „Horváth Ferenc” ítéletét olvassa a haditörvényszék.
 • A forgatókönyvben a történet végén Szakács igazgató megbocsát ugyan megtévedt alkalmazottjának, de el is engedi nyugdíjba, amikor Horváthnak ez a kifejezett kérése. A végleges változatban dicsérettel ugyan nem illeti a bűnbánó tisztviselőt, ám amikor az a nyugdíjaztatását kéri, kitart mellette: „Nem! Magát nem hagyjuk, Horváth!”
 • Az alábbi kis cetli a forgatókönyvből került elő, valószínűleg Simor Erzsi részére összeállított jelmezlista, ami a forgatókönyv alapján készült, talán közvetlenül a művésznő privát ruhatárának felhasználásával, talán a jelmezeket tervező és kivitelező Charlotte szalon közreműködésével:"torna, ucca (kosztüm), Sylvia szalon pongyola, budoár telefon, pyzsama, estélyi ruha, estélyi belépő, estélyi ruha, szőrmés ruha, ruha Horváth villa, pizsama (Gordon), pongyola ujjatlan, utazáshoz ocelot kabát"
 • Bolgár Géza állítólag közvetlenül a VKF 5. osztályától kapott megbízást a film elkészítésére. (Szentirmai István: Fejezetek a magyar katonai filmgyártás történetéből)
 • A forgatás alatt álló film díszbemutatójának teljes bevételét 1941 márciusában Bolgár Géza felajánlotta az árvízkárosultak javára. A díszbemutatóra majdnem egy év múlva került sor.
 • 1941 márciusában, a film forgatása után Simor Erzsi négy újabb Bolgár Géza-filmre szerződött le.

Galéria

Vélemények

Külön értéke a filmnek, hogy néhány igen szép jelenete egyik ipartelepünk eredeti interiőrjében készült és hogy a végén a katonai kivégzés honvédeink asszisztenciájával került filmre.
Magyar Film, 1942.

Földényi László, a főhős, talán ez alkalommal játszotta legnagyobb szerepét. Bizonyos, hogy ezután többet fogják őt játszatni producereink.
Magyar Film, 1942.

Ezt a filmet minden magyar embernek látnia kell!
Magyar Film, 1942.

Olyan a film, mint egy könnyű fajsúlyú kalandorregény: nem nagyigényű, de szórakoztató.
Színházi Magazin, 1942.

Külön érdekessége a filmnek a nagyvonalú, amerikai stílusú rendezés.
Színházi Magazin, 1942.

Hasonlót számtalant láttunk e műfajban, de gyengébbet keveset. [...] A kiindulása tekintetében jó erőre kaphatna a dráma menete. Azzal az érdekes lelki motívummal színeződik a szorgalmas gyárigazgató és odaadó családapa megtántorodása, hogy haszontalan, könnyelmű felesége van, aki az otthon legkisebb ábrándjától is megfosztja. Ez az egészséges motívum azonban mindjárt az első képek után teljes banalitásba fullad. A mese a régi, kikopott vágányokra szalad, már előre ismerjük a fordulatokat és semmin sem lepődünk meg, mert most már semmi sem érdekel.
Katolikus Szemle, 1942

Nem tudjuk, hogy utasításra, felszólításra, vagy csak a témakeresés szegénységéből született-e meg ez a film, de mindenesetre nagyon gyenge propaganda a kémelhárítás szolgálatában. [...] A mese rendkívül gyenge, sőt unalmas. A főszereplő gyárigazgató alakja halvány és rossz kópiája egy nemrég futott nagy amerikai filmnek. A kémnő szerepe a lehető legrosszabb, mert legfeljebb a csábító asszony tükröződik benne, de sohasem a ravasz, okos, minden hájjal megkent kémnő. Különben az alapötlet: a kémkedés, aminek az egész darabot hordoznia kellene, csak az utolsó percekben mint a szerelmi bonyodalom megoldása jelentkezik s a hosszan elnyújtott történethez képest igazán nyúlfarknyi az egész. A darab legnagyobb hibája azonban a rossz szereposztás. Meg kellene már végre értenie a magyar filmgyártásnak is, hogy harmad- és hatodrangú színészekkel nem lehet sikert elérni. Ebben a darabban csupa gyenge színész szerepel az egy Simor Erzsit kivéve, aki azonban soha rosszabb még nem volt, jeléül annak, hogy a szerep nem neki való. A legkisebb szerepek egyikét játsza Pethes Ferenc s csak az ő valódi kabinetalakításán keresztül érzi meg az ember, mi lehetett volna a darabból, ha a főszereplők a helyükön vannak.
Magyar Kultúra, 1942.