AGGYISTEN, BIRI!

Adj Isten, Biri!

Alkotók

György István rendező
Gárdonyi Géza író (regény, 1925)
György István forgatókönyvíró

Szereplők

Kompóthy Gyula Kelesse Pali
Delly Ferenc Mács Lukács
Gárdonyi Vilma Mács Biri
Jeszenszky Ilona Vera
Szöreghy Gyula Kelesse
K. Demjén Mari Kelesséné
Szegheő Endre Mács Máté
Pataki Ferenc Kőszeghy, intéző
Orosz János Dolfi, kocsmáros
Fehér Laura Mácsné
Fekete Pál Kenyeres, Amerikát járt legény
Zilahy Gyula Kelese (egyes források szerint)

Technikai stáb

Bécsi József operatőr
Eiben István operatőr

Gyártási és bemutatási adatok

Rádius Filmgyár gyártó cég
Kárpát Filmkölcsönző és Kereskedelmi Vállalat forgalmazó cég
1928. december 8. (Radius, Kamara, Omnia) bemutató
515/1924, 2380 méter cenzúrahatározat
158/1928, 2380 méter kiviteli engedély

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, eredeti hossza az 515/1927 számú cenzúrahatározat és a 158/1928 számú kiviteli engedély szerint  2380 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn, az adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • A hét 1927/44, 47, 50 (december 9. a bemutatóról)
 • Mozi és Film, 1927/42, 45, 46
 • Magyar Filmkurír, 1927/17, 20
 • 100%, 1928/8
 • Filmművészeti Évkönyv, 1928. (Szerk: Lajta Andor) 106. p.
 • Belügyi Közlöny, 1927/50. 1302. p. 1928/14. 277. p.
 • Magyar Szemle 1929. július 23.

Bibliográfia

 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 75. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 190, 361. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 267. p.
 • Nemeskürty István - Szántó Tibor: A magyar filmművészet képeskönyve. Bp. 1985. Helikon
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 271. p.

Tartalom

„Kelesse Pál fiával, ifjabb Kelesse Pállal Amerikában dolgozik s egy napon a fiú felkerekedik és hazajön. Itthon az ifjúkori szerelem ébred fel lelkében Mács Biri iránt, de minden közeledést kizár a két család évtizedes gyűlölködése. Kelesse Pali szívszorongva látja, mily szép és körülrajongott lánnyá nőtt Biri s megpróbál közeledni hozzá, de ez megtörik Biri bátyja, Lukács közbelépésén, ami aztán kirobbantja a gyűlölködést egy kocsmai verekedésben, melyben mindkét fiút a szerelem tartja csak vissza, hogy végzetessé ne váljon az ölre menés.
Ekkor tör ki a háború és Mács Lukács elmegy a harctérre, így Kelessének módja lesz Birivel beszélni, ám a lány nem hallgatja meg. Kelesse bánatában elbujdosik s önként beáll katonának. A harctéren aztán találkozik ismét a két haragos. Palit a sors Lukács szakaszába veti s egy éjjeli támadásnál Kelesse élete kockáztatásával megmenti Lukács életét, amikor aztán megbékélnek egymással. Lukács ezt megírja szüleinek s ekkor az öreg Mács elmegy Pali anyjához s az öregek is megbékélnek. Ám erről Piri mit sem tud.
Elmúlik egy év. Kelesse Paliról semmi hír nem jött a kis faluba, halottnak hitték, amikor egy nap megtér falujába és most már nem fordul el tőle választottja mikor ráköszön: „Aggyisten Biri!”.  A Hét, 1927/50. (december 9. 26. p.)

(A regény tartalma: A Kelesse és a Mács család ellenségeskedésének eredete az 1849-es szabadságharc idejére nyúlik vissza. A falubeli nemzetőrök szétvertek egy rác-csapatot a határon, és elfogták a zsákmányukat. Kelesse azzal vádolta Mácsot, hogy elcserélte a neki osztott szekeret. Kelesse fia iszákos ember lett, s minden lerészegedésekor azt emlegette, hogy övé lenne a Csirkés-dűlő, ha az öreg Mács el nem lopja. Mert a zsákmányolás utáni évben vették ezt Mácsék, Kelesséék szerint az ő szekerükön talált értékes tárgyak árából. Még az unokák is állandó harcban álltak, Kelesse Pali tolvajnak nevezte a Mács unokákat, Lukáccsal folyton verekedett, a kis Birit pocsolyába lökte, kutyát uszított rá, babájának fejét kitekerte, ruháját besározta, szép kis kalamárisát elszakította. Az iszákos Kelesse eladósodik, s nagyobbik fiával, Palival Amerikába megy dolgozni, hogy adósságát visszafizethesse. Felesége a kisebbik fiúval a faluban marad. Hét év múlva rossz hírt kapnak otthonról. Pali öccsét elvitte a himlő, anyja azóta beteges, nem tudja fizetni az adósságuk kamatait, s még az otthonuk is veszélyben forog. Pali ekkor felkerekedik, és megtakarított pénzével hazatér szülőfalujába, hogy anyján segítsen. Találkozik Mács Birivel, kiből az elmúlt hét év alatt gyönyörű virágszál lett. Beleszeret a lányba, de az rá se néz. Közben kitör a háború. A legényeket sorban elviszik, de Palira mint amerikai állampolgárra nem vonatkozik a behívási parancs. Napjait azzal tölti, hogy a szomszéd kertben hajladozó karcsú Birit lesi. Hetekig készül rá, hogy megszólítsa, s egyszer, mikor a lány a közeli forráshoz indul vízért, rászánja magát. – Aggyisten Biri! - köszönti a lányt, de az válasz nélkül hagyja. A legény ekkor ügyetlenül megpróbálja szavakba önteni érzelmeit, Biri azonban nem felejtette el, hogy a fiú mennyit gyötörte őt gyermekkorában. Pali a visszautasítás után öngyilkosságot akar elkövetni, de Amerikában vásárolt revolvere csütörtököt mond. Ekkor titokban felkerekedik, és önkéntesként elmegy a háborúba. Mács Lukács szakaszába kerül. Hamarosan vége szakad az ősi ellenségeskedésnek, mert Pali megmenti Lukács életét. A faluban még nem tudnak erről, ezért Biri továbbra se köszön vissza a frontról hazatérő Palinak. A bánatos fiatalember azt tervezgeti, hogy visszamegy Amerikába. Egy napon, mikor a szőlőből ballag hazafelé, észreveszi, hogy az öreg Mács kocsiját elragadták a lovak. A feléje száguldó, irányíthatatlanná vált szekér elé áll, megfékezi az állatokat, de közben a lovak alá kerül. Elveszti eszméletét, s mikor ismét magához tér a síró Birit látja ágya lábánál. A lány térdre esik, az ágyra borul, s bevallja, hogy a szíve mindig Palié volt, már gyermekkorában is.)

Érdekességek

Egyes források szerint Kelesse szerepét Zilahy Gyula játszotta.

Vélemények

"Bécsi József és Eiben István fotografálták olyan szépen, hogy a legjobb külföldi filmek fotográfiáival is felveheti  a versenyt."
A Hét 1927/47. 18. p.