A RÖG

The Soil (angol címváltozat)

Alkotók

Gerőffy I. Béla rendező
Lázár István forgatókönyvíró
Tóth Béla művészeti igazgató

Szereplők

Sacy von Blondel gazdag lány
Costa Viktor Borbás, a paraszt fiú
Fehér Gyula a gazdag lány apja
Gazdy Aranka  
Jänisch Oszkárné  
Kornay Richárd  
Kürthy József  
Tihanyiné  

Technikai stáb

Papp Gyula operatőr
Eglmayer Ede díszlettervező 

Produkciós stáb

Tóth Béla producer

Gyártási és bemutatási adatok

Orion Filgyár és Filmforgalmi Rt. gyártó cég
Royal Filmkereskedelmi és Kölcsönző Rt. forgalmazó
1920. október 10. (Uránia)

szakmai bemutató 

1920. november 15. (Országház-mozgó) bemutató
185/1920, 1503 méter cenzúrahatározat 

Külső forgatási helyszínek

 • alföldi tanya
 • Széchenyi Zsigmond birtoka (falkavadászat, melyen az arisztokrata fiatalság legjobb lovasai statisztáltak)

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 185/1920 számú O.M.B. határozat szerint 1503 méter,

Fellelhetőség, források

kópia Magyar Nemzeti Filmarchívum, rövid töredék

Bibliográfia

 • Mozihét, 1920/30, 36, 39 40, 42, 43
 • Mozgófénykép Híradó, 1920/36, 42
 • Képes Mozivilág, 1920/33 (Az Orion-filmgyár, 20. p. rövid hír a forgatás megkezdéséről, cím nélkül)
 • Belügyi Közlöny, 1920/49. 1908. p.
 • Pesti Napló, 1920. november 16.
 • Magyarország 1920. november 16.
 • Ország-Világ, 1920/40
 • Filmművészeti Évkönyv, 1921. (Szerk: Lajta Andor) 72. p., 1922. 67. p.
 • Megyeri Sári: Én is voltam jávorfácska. Bp. 1979. Magvető. 290-291. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története IV. Bp. (é.n. Kézirat, MNFA Könyvtára.) 47. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  359. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 177. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 252. p.

Tartalom

„A gazdag földesúr lányát egy napon cigányok rabolják el. Egy parasztfiú megmenti, és hazaviszi a lányt. A fiatalok egymásba szeretnek, a nemes lelkű, de paraszti sorból való fiatalember azonban nem veheti el szíve választottját. Házasságukat ellenzi a lány apja, aki nemes ember, s lányának méltóbb élettársat szánt.  A fiatalembert később ártatlanul gyilkossággal vádolják, s börtönbe kerül.  Végül kiderül, ki volt az igazi tettes, és visszanyeri szabadságát. Ennyi szenvedés után aztán rámosolyog a szerencse, oltárhoz vezetheti szerelmesét." (Mozihét, 1920/42)

Egy elszegényedett nemes család feltörekvő sarjadékának harca a földéhes, vagyonos paraszt ellen, elvesztett ősi földjének visszaszerzéséért, e körül forog a történet. A vége békés megegyezés: a nemes leányát elveszi a gazdag paraszt fia s így a föld a családban marad." (Ország-Világ, 1920/40)

Short English content: One day a rich landlord's daughter is kidnapped by gypsies. She is rescued and taken home by a peasant boy. The young people fall in love with each other, but the noble but humbly born young man can’t marry the rich girl. The girl’s father opposes the marriage, because he wants a more worthy partner for her daughter. The young man later is innocently accused of murder and he is put in prison. Eventually they find the real culprit and he regains his freedom. The story ends happily and after so much suffering, he can marry the loved girl.

Galéria

Vélemények

„E hó 10-én tartotta meg második bemutató előadását az Uránia-Színházban az Orion-filmgyár, mely alkalommal a kiváló hazai filmkészítő vállalat legfrissebb produkcióját, A rög című négyfelvonásos filmjátékot, amelyet Lázár István, a kitűnő író szüzséjéből ültetett át filmre Gerőffy I. Béla, rendezői gárdánk fiatal nagyjövőjű tehetséges tagja. A darab témája színtiszta magyar lélekből fakadt, magyaros a levegője, a legszebb honi földön játszódik le a lebilincselő, újszerű történet, amely a magyar paraszt és a magyar nemes büszke harcát vetíti elénk természetesen, az élet tökéletes valóságában. [...] A modern kinematográfiai eszközök pompás, sikerült felhasználásával készült a film, amely a legnagyobb tetszést aratta a bemutató szakközönsége előtt. Különös érdeme van a film sikerében a rendezőnek, Gerőffy I. Bélának, aki ismét bebizonyította, hogy a legtalentumosabb rendezőink között illeti meg őt méltó hely. A közreműködő színészek közül elsősorban Saci von Blondel nevét kell említenünk. Ez a ragyogó szépségű, ízig-vérig tehetséges magyar filmművésznőnk ezúttal felejthetetlen alakítással lepett meg bennünket. Játéka elragadóan kedves, megjelenése rendkívül rokonszenves. Igazi színésznő, aki ezzel a legújabb szereplésével versenyre kelt legnevesebb filmsztárjainkkal. A többiek Fehér Gyula, Kürthy József, Costa Viktor, Kornay Richárd, Gazdy Aranka, Jahnish Oszkárné, és Tihanyiné méltó tagjai a jól megválogatott ensemblénak.” (Mozihét, 1920/42)

„Az Országház-mozgó, Budapest legújabb mozgófényképszínháza tegnap nyílt meg a közönség osztatlan érdeklődése mellett a Sándor-utcai régi képviselőház helyiségében. A színház nyitás egybeesett egy új magyar filmgyár debüjével is. Az Oríon-filmgyár mutatta be ez alkalommal első filmalkotását, Lázár István, a népszerű író „A rög" című megkapóan szép darabját, amelyet Gerőffy .J. Béla rendezett bravúrosan és művészettel. A kitűnő film főszerepeit Sacy von Blondel, Kürthy József, Costa Viktor és Fehér Gyula játsszák. „A rög" a magyar filmipar nagyszerű haladását jelenti és becsületére válik az Orion gyárnak." (PestiNapló 1920. november 16.)