A MUNKÁSZUBBONY

Waffenbrüderschaft (német), The Workman’s Overall (angol)

Alkotók

Bródy István  rendező
Földes Imre  forgatókönyvíró

Szereplők

Hegedüs Gyula  Hornyai (más forrás szerint: Horvai) gyáros
Hegedüsné Berzétei Ilona Hornyainé (más forrás szerint: Horvainé)
Szamosi Elza  cigánylány
Szakváry Vilma Hornyaiék kislánya
Thury Elemér Darvas művezető

Technikai stáb

Zsitkovszky Béla operatőr

Produkciós stáb

Gábor Jenő producer
Gábor József producer

Gyártási és bemutatási adatok

Géniusz gyártó cég
Pedagógiai Filmgyár stúdió
Monopol Filmkölcsönző forgalmazó
1915. január 12. (Kinizsi utcai „Kulturszínpad”) sajtóbemutató
1915. február 1. (Omnia más forrás szerint: Mozgókép-Otthon)
bemutató

Filmtechnikai specifikáció

5 felvonásos némafilm, eredeti hossza a korabeli források szerint 1500 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája elveszett. [Az amszterdami EYE Film Institute gyűjteményében 2017. januárjában felfedeztek 5 felvonásnyi (900 méter) egybefüggő filmanyagot, melynek hazahozataláról tárgyalások folynak az EYE és a Magyar Nemzeti Filmarchívum között.]

Bibliográfia

 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 119. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  349 p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 46. p.
 • Ábel Péter: A magyar filmek törzslapjai (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 18. p. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. Bp. 1975. 3, 94. p. (Kézirat, MaNDA Könyvtára.)
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 83. p.
 • Keretes hirdetés, In: Az Est, 1915./33. 8. p. (1915. február 2.)
 • Hegedüs-film, In: Pesti Hírlap, 1915./31. 11. p. (1915. január 31.)
 • Mozgófénykép Híradó, 1914/28, 29, 30, 1915/3, 4, 5, 9, 24.

Tartalom

Horvai, a gyáros, elegánsan berendezett otthonában él feleségével és kislányával. Békés hétköznapjaikat névtelen levél érkezése zavarja meg, mely a gyár munkavezetőjének visszaéléseiről számol be. Horvai munkászubbonyt ölt, és beáll munkásnak saját gyárába, hogy személyesen vizsgálja ki az esetet. A munkavezető azonban gyanút fog, és meg akar szabadulni az új munkástól, akit besúgónak vél. Kazánrobbanást idéz elő, melynek elkövetésével Horvait vádolja. A csendőrök hamarosan elfogják és lecsukják az álruhás gyárost. Horvainé egy cigánylánytól értesül férje letartóztatásáról. Miközben a csendőrségre siet, hogy kiszabadítsa urát, a cigánylány elrabolja kislányukat. A kiszabadított Horvai és felesége együtt keresik, és hamarosan meg is találják a gyermeket. A gonosz munkavezető és a gyermekrabló börtönbe kerül, s a Horvai család élete visszazökken a régi kerékvágásba.

A Pesti Hírlapban megjelent tartalomismertetés:
Hornyai (Hegedűs) munkás sorból küzdötte fel magát gyárai élére. Mint gyártulajdonos, gyakran piheni ki fáradalmait vadászással. Egy ilyen vadászat közben, véletlenül, vállon sebez egy cigányleányt (Szamosi Elza); a seb nem nagyon súlyos, de annál inkább súlyos, az a seb, amit Hornyai a szép cigányleány szívén ejt. A gyáros csali elfutó epizódnak veszi ezt a kalandot; annál is inkább, mert levelet kap, mely figyelmessé teszi Darvas (Thury Elemér) nevű gyárvezetőjére, aki amellett, hogy a munkásaival cudarul bánik, még lopja is őt, ahol csak teheti. Hornyai utána akar járni a levél adatainak, még pedig személyesen. Magára ölti hát féltve őrzött egykori munkás-zubbonyát, bajuszát levéteti, és beáll a saját gyárába munkásnak. Darvasnak csakhamar szemet szúr a munkás, akiről többször észrevette, hogy folyton a nyomában van és ügyel rá. Hogy lehetetlenné tegye őt, kazánrobbanást idéz elő és a csendőrség gyanúját az új munkásra tereli. Hornyai ekképpen a csendőrségi cellába kerül. Közben az is történik, hogy a szerelemsóvár, szép cigányleány folyton ott ólálkodik Hornyaiék villája körül. Hornyainé (Hegedűs Ilona) egy ízben indulatosan kergeti el, mire az önérzetes cigányleány azzal felel, hogy egy őrizetlen pillanatban ellopja Hornyai kis leányát (Szakváry Vilma). A gyanú persze a cigányleányra terelődik, akit el is fognak és történetesen épp abba a cellába kerül, ahol Hornyait is őrzik. A cigányleány boldog, hogy viszontláthatja ideálját; nyomban elhatározza, hogy nemcsak visszaviszi a gyereket, de még Hornyait is kimenti kényes helyzetéből. Egy őrizetlen pillanatban kiszökik a cellából és Hornyainéhoz siet. Most már aztán gyors tempóban jut végkifejléshez a történet; Hornyai a felesége révén igazolja magát, Darvast pedig a börtönbe juttatja. (Pesti Hírlap, 1915/31. 11. p.)

Érdekességek

 • A főszereplő Hegedüs Gyula a forgatás idején hagyta ott a Vígszínházat és szerződött a Nemzeti Színházhoz.
 • A filmet megelőzően a Mozgókép Otthon Paul Wegener Gólem című filmjét vetítette nagy sikerrel.
 • Ez volt Hegedüs Gyula első filmje.
 • A filmet a "Melyik a feleségem?" című svéd vígjátékkal egy műsorban mutatta be a Mozgókép-Otthon.

Galéria

Vélemények

Ezt a kettős vonalú mesét fölényes biztonsággal vezeti Földes Imre avatott keze és úgy keveri, kuszálja össze, hogy a film minden pontján rendkívül érdekes és izgalmas. És, noha már túl vagyunk azon, hogy egy-egy magyar film technikai készültségét újra meg újra fölfedezzük, mégse hallgathatjuk el, hogy a film egyik-másik része egyenesen bravúros.
Pesti Hírlap, 1915./31.

A fő vonzóereje persze Hegedüs első filmalakítása, mely duzzad az erőtől, és bőségesen sugároztatja a vászonról is azt a tiszta művészi varázst, amit már színpadi alakításainál is megszoktunk. Meglepetésként fog hatni Szamosi Elzának cigányleánya; híres, ma is legkülönb Carmenjéből a filmre vitte szilaj közvetlenségét. Hegedüsné szépségével, Thury férfiasságával, a kis Szakváry Vilma kedvességével járul majd hozzá az első Hegedüs-film kétségtelen nagy sikeréhez.
Pesti Hírlap, 1915./31.