A HAZUGSÁG

The Lie (angol címfordítás), Die Lüge (osztrák forgalmazási cím)

Alkotók

ifj. Uher Ödön rendező
Paul Bourget író (regény: Mensonges, 1887) 
ifj. Uher Ödön forgatókönyvíró
Sas Ede forgatókönyvíró

Szereplők

Fenyő Emil Lajos Herceg herceg
Mészáros Giza Palmi báróné
Gál Gyula Colombière herceg 
Mea Melitta [=Dömötör Kató] Lívia 
Gellért Lajos csavargó / Livia apja

Technikai stáb

Pán József díszlettervező

Produkciós stáb

Uher Ödön producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher Filmgyár Rt. gyártó cég
Uher Filmgyár Rt. forgalmazó cég
1919. március 15. (Omnia) sajtóbemutató
1919. március 17. (Uránia) bemutató
1918. december 13. (Bécs) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 5 felvonásos, az osztrák forgalmi kópia hossza: 1700 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/31, 1919/6, 7, 11, 12
 • Mozihét, 1918/38, 51
 • Mozi-Világ, 1918/35, 1919/6, 7
 • Színházi Élet, 1918/36
 • Uránia, Műsorfüzet, 1919. március 17.
 • Pesti Napló, 1919. március 18.
 • Képes Mozivilág, 1919/1
 • Paimann’s Filmlisten, 1919/131, 170
 • Gellért Lajos: Nyitott szemmel. 129-131. p.
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 63. p.
 • Csonka Mária: Visszafelé pergetett film. In: Vörös Film, 1919. Bp. 1959. 15. p.
 • Radó István: A magyar Tanácsköztársaság filmélete. Bp. 1959. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 40., 65. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  355. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1918-1931. Bp. 1967. 25. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 34. p.
 • Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. Bp. 1996. Magyar Filmintézet, 103-104. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 163. p.

Tartalom

„A szép Palmi báróné házában vagyunk, akinek termeiben találkozik az egész előkelő világ, de csupán férfiak, mert hiába, a báróné múltja körül sok zavaros pletyka suttog. A szép asszony most azzal lepi meg a társaságát, hogy hazahozatja a nevelőintézetből elhunyt nővére leányát, Líviát. Az öreg Colombière herceg azonban, a báróné egyik legbizalmasabb barátja, belelát a titokba, hogy Lívia nem a báróné nővérének, de magának a bárónénak gyermeke s a delnő be is vallja régi barátjának az igazat. Ugyanakkor a herceg is hazahívja falusi magányából a fiát, aki ott édesanyja halála óta valóságos remete életet él. A fiatalok heves szerelemre lobbannak s a leküzdhetetlen szenvedély egymás karjaiba hajtja őket. Egy éjszaka aztán a bárónét azzal veri fel a cselédsége, hogy betörő lopódzott a kastélyba, - az anya megdöbbenve találja leány hálószobájában az ifjú Lajos herceget. Csak egy megoldása lehet a kritikus helyzetnek: Lajos hercegnek nőül kell venni Líviát. Igen, de az öreg Colombières hallani sem akar erről a házasságról. S hogy elháríthatatlan akadályt gördítsen a fia útjába, pokoli ötlettel odakiáltja neki: „Nem veheted feleségül azt a leány, hiszen az anyja az én szeretőm s a leánya – a te nővéred!” Lajos herceget mint a mennykőcsapás éri e leleplezés; szörnyű bűnnel terhesnek érzi lelkét s eltemeti magát a világ elől, kolostorba vonul, vezekelni, feledni, feldúlt nyugalmát visszaszerezni. De nincs maradása anyja házában Líviának sem. A bukott, megcsalt leány keserűségével, szégyenével világgá bujdosik s kába, alvajáró bolyongásában csakhamar pártfogókra lel: egy vidám társaság cipeli magával a szinte öntudatlanná változott leányt. Ott a ledér mulatóhelyen megmenti őt az aljas csókoktól egy rejtelmes alak, – egy rongyos csavargó, akit már az édesanyja házában is látott. Ki ez a csavargó? A filmen ez a viszontagságos élet is lepereg előttünk. A csavargó kimerülten, betegen összeroskad a kolostor kapujában, amely a fiatal Lajos herceget rejti falai között. S halálos ágyán megvallja a noviciusnak, hogy ifjú bankhivatalnok korában udvarolt egy szépséges könnyűvérű táncosnőnek, aki miatt a rábízott pénztárt is megdézsmálta. Börtönbe is kerül, elzüllött, a csapodár táncosnő pedig titokban nevelte fel gyermeküket. Később pedig feleségül ment Palmi báróhoz. Lajos herceg ebből az elbeszélésből tudja meg, hogy ő is, szerelmese is apja lelketlen hazugságának áldozata. S rohan, hogy szerelmesét fölkeresse s jóvá tegyen mindent, amit jóvá kell tennie. A leányt csodálatos és tragikus helyzetben találja. Az öreg herceg ugyanis lelkifurdalásaitól üldözve, halottnak hitt fiáért búslakodva, méreggel gyógyítja magát, mámorban, tivornyákban keresi vigasztalását. Most is ilyen dáridó van a palotában, Líviát is odaviszik a mulató leányai: Lívia megy, hadd lássa a herceg, mivé tette őt a fia… A herceg mint kísértetlátó mered a vad bachanália közepette megjelenő vádoló alakra – most már végkép összetöri a bűntudat. Meggyónja hazugságát és haldokolva egymásba teszi fia és Lívia kezét, akiket gonosz kegyetlenséggel el akart egymástól választani.” (Uránia, Műsorfüzet, 1919. március 17.)

 

Érdekességek

 • A regényt csak kiindulópontnak használják a forgatókönyvírók. A film ott kezdődik, ahol a regény abbamarad.
 • Radó István szerint a Tanácsköztársaság idején készült, a korabeli sajtó szerint már előtte befejezték.

Galéria