A GYANÚ

The Suspicion (angol címfordítás), Der Verdacht (német)

Alkotók

Garas Márton rendező
Ambrus Zoltán író (kisregény, 1892)

Szereplők

Fenyvesi Emil Dr. Szombathy, az ügyvéd
Bera Paula Bojtiné, társalkodónő
Szentgyörgyi Márta Irén, Bojtiné leánya
Szécsi Ferkó Irén kisfia
Szöreghy Gyula az öreg Werner
Benes Ilona Werner nővére [máshol: lánya, megint máshol: a házvezetőnője]

Produkciós stáb

Uher Ödön producer

Gyártási és bemutatási adatok

Uher Filmgyár B.T.

gyártó cég

Uher Filmgyár B.T.

forgalmazó cég
1917. július 24. (Mozgókép-Otthon) sajtóbemutató
1917. szeptember 3. (Mozgókép-Otthon) bemutató
1917. november 11. (Bécs) bemutató

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, az osztrák forgalmi kópia hossza: 1800 méter.

Fellelhetőség, források

kópia nem maradt fenn
plakát

OSZK Plakáttár (1 db, grafikus: Bíró Mihály)

fotó MNFA Fotótár (1 db)

Bibliográfia

 • Korabeli ismerető
 • Mozgófénykép Híradó, 1917/22, 25, 31, 33
 • Mozihét, 1916/48, 1917/14, 29, 30, 31, 32, 35
 • Mozi-Világ, 1917/30, 32, 34
 • Színházi Élet, 1917/12, 36 (Az első Fenyvessy-film)
 • A mozi (Miskolc), 1917/37
 • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve.1918. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 11. p.
 • Paimann’s Filmlisten, 1917/67
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 62. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  353. p.
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912-1963). Bp. 1965. 44. p.
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. 191. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)
 • Gaál Éva: A magyar film kulturális szférája 1896-1919 között. 1975. 29, 75. p. (Kézirat, MNFA Könyvtára.)

Tartalom

Dr. Szombathyt, a jeles kriminalistát a törvényszék védőügyvédnek jelöli ki a gyilkosság vádja alatt álló fiatal úrilány, Bojti Irén bűnügyében. Az áldozat, Werner úr, aki hosszabb ideje betegeskedett, de a boncolás kimutatta, hogy halálának oka mérgezés. A társalkodónő lánya az elsőszámú vádlott.  A fiatal ügyvéd minden ambíciójával, tudásával és igazságszeretetével belemélyed a komplikált ügy tanulmányozásába. Vallomások, jegyzőkönyvek idézik fel a bűnügy előzményeit: A vádlott özvegy édesanyjával Werner úrhoz, a súlyos beteg és dúsgazdag öregemberhez áll szolgálatba. A beteg elégedett velük, családtagként kezeli őket, nagyon ragaszkodik hozzájuk, s különösen megszereti a fiatal, kedves és odaadóan ápoló szép árvalányt. A beteg ember nővére [más leírásokban: lánya, megint máshol a házvezetőnője] irigy szemmel nézi a fejleményeket, annál is inkább, mert tudomására jut, hogy Werner végrendeletileg tekintélyes összeget szándékozik társalkodónőjére hagyni. Ördögi tervet eszel ki, hogy az ártatlan lányt a bűn gyanújába keverje. Éjszaka belopódzik az öregember szobájába, és orvosság helyett mérget ad be az elalélt betegnek, azután a méreg üvegét a lány szobájába csempészi. Természetesen a fontos corpus delicti alapján letartóztatják Irént. Dr. Szombathy azonban bebizonyítja, hogy nem ő követte el a gyilkosságot, hanem Werner nővére [máshol: lánya, megint máshol: a házvezetőnője]. A vádlottat felmentik. Az ügyvédet meghatja védencének szenvedése, beleszeret a jólelkű lányba, s felmentése után feleségül veszi. Évek telnek el az ügyvéd a legnagyobb boldogságban él feleségével és kisfiával, amikor egy napon abba a fogházba hívatják, ahol a gyilkosságért elítélt haldoklik. Az asszony a halála előtt megesküszik, hogy nem ő volt a tettes, hanem az ügyvéd felesége. A férfi lelkébe befészkelődik a gyanú, s ez megmérgezi életüket. Leskelődik, nyomoz a felesége után. Nem talál semmi terhelő bizonyítékot, mégsem tud megnyugodni. Az asszony tűr és szenved, tiltakozik és védekezik a gyanúsítások ellen, de mindhiába. A férj egyre idegesebb lesz, a szörnyű vád nem hagyja lelkét lecsillapodni. Testben-lélekben megtörik, és a halálban keres menedéket. (Forrás: korabeli ismertető, Mozihét, 1917/30, Színházi Élet, 1917/36)

Galéria

Vélemények

„A gyanú fogalma van feldolgozva ebben a darabban bőségesen, részletesen, minden nüanszában és finoman. Fenyvesi alakítása csodaszép és abszolút művészi. A filmet Garas Márton rendezte az ő szokott kiváló művészetével.” (Mozihét 1917/30) 

„E magyar film, amely a Mozgókép-Otthon jövő heti műsorának főslágere, A gyanú című film, amely Ambrus Zoltán hasonló című, annak idején nagy sikert aratott regényéből készült. A rendkívül érdekfeszítő és különlegesen izgalmas dráma mély pszichológiai momentumra van felépítve és ennek a révén elejétől végig lebilincseli a nagyközönség minden rétegét. Egy hírneves védőügyvéd a főhőse a darabnak. Egy nehéz bűnügy kerül a kezébe, amelyben egy fiatal leány a vádlott. Gyilkossággal vádolják és minden bizonyíték ellene szól. Az ügyvédnek azonban sikerül megállapítania a leány ártatlanságát és kiderítenie az igazi gyilkos kilétét. A bűnügy tárgyalása folyamán az ügyvéd megszereti védencét és annak felmentése után feleségül is veszi őt. Néhány év telik el a legnagyobb boldogságban, amikor egy napon az ügyvédet a fogházba hívják, ahol az igazi gyilkos, aki haldoklik, megesküszik arra, hogy ártatlan volt és a gyilkos az ügyvéd jelenlegi felesége. Az ügyvéd lelkében gyökeret ver a gyanú és most már leskelődik a felesége után, féltékenységével felforgatja a családi otthon békességét és legjobban önmagát kínozza. Gyanújának alaptalanságáról százszor meggyőződik, de nem tudja a lelkét lecsillapítani és végül is a halálban keres menedéket. Az ügyvédet Fenyvessy Emil játssza. Már a fenti vázlatból is látszik, hogy rendkívül nehéz, igen tökéletes és befejezett drámai művészetet kívánó szerep, amelyet Fenyvessy Emil valóban rátermetten és tökéletesen dolgozott ki. A kiváló jellemszínésznek ebben az alakításában a legjobb filmalakítások egyikét fogja megláthatni a közönség és ez első nagyobb filmszerepével Fenyvessy egy csapásra a külföldi legtökéletesebb filmszínészekkel egy sorba emelkedett. Az asszony szerepét Szentgyörgyi Márta játssza, aki kedves egyéniségével, stílusos drámai művészetével valósággal beragyogja a filmet, amelynek rendezése és kiállítása a legjobb külföldi mértéket megüti.” (Színházi Élet, 1917/36)