A BOSSZÚ

The Revenge (angol címfordítás)

Alkotók

Cornelius Hintner rendező 
Forró Pál forgatókönyvíró 

Szereplők

Fiáth Róbert Salamon, Henrik gróf regale bérlője
Ujváry Miklós  Uziel, falusi szatócs
F. Lányi Irma  Uzielné
Carmen Cartellieri Mirjám, a leányuk 
Vándory Gusztáv  Henrik gróf 
Margittay Gyula  Kamilló báró, kalandor 

Produkciós stáb

Geiger Richárd producer

Gyártási és bemutatási adatok

Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. gyártó cég
Star Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt. forgalmazó cég
1919. március 3. (Corso) bemutató
61/1920, – 16 éven felülieknek cenzúrahatározat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, hossza a 61/1920 számú O.M.B. határozat szerint: 1658 méter.

Fellelhetőség, források

kópia MNFA, Vándory hagyaték, (rövid töredék, 10 sec, virazsírozott, inzert nélküli).
plakát

OSZK Plakáttár (1 db, grafikus: Pálla Jenő)

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1919/9, 19
 • Mozihét, 1918/45
 • Mozi-Világ, 1919/9
 • Színház és Divat, 1919/10
 • Pesti Hírlap, 1919. március 4.
 • Forró Pál: Hogyan kell mozidarabot írni. III. Almanach. in: Színházi Élet, 1919/18   
 • Almanach. A magyar kinematográfia évkönyve. 1919. (Szerk. Kármán Béla és Pék Dezső) 134. p.
 • Belügyi Közlöny, 1920. 842. p.; Vándory Gusztáv: Visszaemlékezések. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 5. p.;
 • Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 74., 96. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  354. p.
 • Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Bp. 2003. Palatinus. 163. p.

Tartalom

A vallási fanatizmus és az igaz szerelem összeütközéséről szól a történet, melyben Mirjamért, a gyönyörű falusi zsidólányért ketten is versengenek: az egyik Salamon, az egyszerű falusi kereskedőből lett milliomos bankár, a másik pedig a fiatal Henrik gróf. A lány a grófhoz vonzódik, de a fanatikus apa az azonos hitű bankárt választja.

Short English content: The story is about the conflicts of religious fanaticism and the true love. In a village, there are two young man who compete for Mirjam the beautiful Jewish girl:  Solomon, who became a millionaire banker from a simple village trader and the other is the young Count Henry. The girl is attracted to the Count, but her father chooses the banker of the same fanatical faiths.

Érdekességek

Forró Pál a Színházi Életben megjelent cikkében a forgatókönyvírás műhelytitkaiba vezette be az olvasókat. A szereplők bemutatásával kapcsolatban A bosszú című filmből választott példát:
"A szereplők bemutatása A dráma hőseit mindjárt az első jelenetekben kell bemutatni. A szó-szoros értelmében be kell mutatni őket, meg kell mondani, hogy kicsodák és ezenfelül olyan helyzetben, olyan történés közben kell őket a nézők elé vinni, hogy a közönség nyomban tisztában legyen az illetők jellemével. Lássunk egy példát. A „Bosszú" című film első képe a következő:
Felírás: Mirjam, a falu legszebb leánya.
Szin: Egyszerű falusi zsidó szatócs szobája.
A szobában félhomály. Mirjam az ágyban fekszik és alszik. Bejön Mirjam édesanyja, jóságos, idősebb nő, mosolyog, félrevonja a függönyt, nappali világosság ömlik a szobába.Gyönyörködve áll meg leánya ágya előtt, azután tréfás korholással ébreszti:
Felirat: Kelj fel, te álmos cica! Mindjárt itt a vőlegényed!
— Mirjam felébred, nyújtózkodik, mosolyog és azt mondja: Olyan gyönyörűt álmodtam! Álmomban grófkisasszony voltam! Anyja rosszallólag csóválja fejét. Mirjam felül ágyában és öltözködni kezd. Ebből az első jelenetből a közönség nyomban látja a hősnő jellemét, hogy Mirjam egy buja, kényelmet szerető, nagyravágyó leány, aki nem szereti vőlegényét, gazdagságról, fényűzésről sző álmokat." — (Forró Pál: Hogyan kell mozidarabot írni. III. In: Színházi Élet, 1919/18)

Galéria

Vélemények

"A bosszú. (Dráma 4 felvonásban. Irta dr. Forró Pál, rendezte Hintner Cornelius, bemutatja a Corso, március 3-án.) Az élet mélységéiből való ez a Star dráma, amelyet hétfőn mutatnak be a Corsóban. Mintha csak egy izgalmasan érdekes regény elevenedne meg, úgy élnek és mozognak előttünk ennek a drámának szereplői. A szerző, dr. Forró Pál biztos és avatott kézzel dolgozta fel A bosszú című 4 felvonásos drámáját, mely egyike a szezon legszebb filmjeinek. Két ember versenyez a darabban egy gyönyörű szép zsidóleány szerelméért. Az egyik egy milliomos bankár, a másik pedig egy grófi család sarja. De a leány egyiké sem lesz, mert a fiatal gróf semhogy gazdag vetélytársa arasson felette diadalt, megöli a leányt. A darabban egymást érik a legizgalmasabb jelenetek, amelyek a szereplőknek igen hálás és kitűnő alkalmat nyújtanak művészi képességűk megnyilvánításához. A zsidóleány szerepét Carmen Cartellieri játssza, aki teli színekkel ragyogtatja szerepében művészi tehetségét. De a többi szereplők is kitűnően, megállották helyüket. A fanatikus apa szerepében Újvári Miklós mesésen karakterisztikus alakítást nyújtott. Ugyancsak művészi alakítást produkált Vándory Gusztáv is és a kalandor báró szerepében Margittay Gyula keltett nagy feltűnést. Fiáth Róbert az egyszerű falusi kereskedőből bankárrá lett miliomos szerepét mesterien játszotta meg. Urielné szerepében pedig nagy hatást ért el F. Lányi Irma." (Világ, 1919. március 2.)

"A vallási fanatizmus egyrészről, másrészről pedig az igazi szerelem összeütközése a tárgya a darabnak, Hintner Cornelius, a Star rendezője, a  hálás és kiaknázható anyagot pompás keretben dolgozta fel, úgy az egyike lett a Star legszebb alkotásainak." (Színház és Divat, 1919/10)