„99”

A 99-es számú bérkocsi (címváltozat), Droschke Nr. 99 (német forgalmazási cím), Die gefahrvolle Wette (osztrák cím)

Alkotók

Kertész Mihály rendező
R. F. Foster író (regény)
Siklósi Iván forgatókönyvíró

Szereplők

Várkonyi Mihály Rayn Green Ford / Hardy Maxwell / Ward, a rendőrnyomozó
Gál Gyula Mr. Barker magándetektív
Lugosi Béla Charlie Leyton
Szerémy Zoltán Milton Ramie
Balassa Jenő Lord Seymour
Réthey Lajos Earl of Cambrian
Z. Molnár László a púpos
Kläry Lotto May Flower
Spolarits Oly  

Technikai stáb

Bécsi József operatőr (egyes források szerint)
Eiben István operatőr (más források szerint)
Tamássy Mihály díszlet

Produkciós stáb

Ungerleider Mór producer

Gyártási és bemutatási adatok

Phönix gyártó cég
Projectograph forgalmazó cég
1918. augusztus 31. (Royal-Apolló) bemutató
1918. november 8. (Bécs) bemutató
44/1920 cenzúra határozat

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, 4 felvonásos, a 44/1920 számú cenzúra határozat szerint 1790 méter.

Fellelhetőség, források

kópia elveszett
plakát OSZK, MNFA grafikus: Földes Imre Sátory Lipót

Bibliográfia

 • Mozgófénykép Híradó, 1918/34, 37
 • Mozihét, 1918/23 (folyik a forgatás), 24 (befejezéshez közeledik a forgatás), 25 (a héten fejezik be) 35, 36, 37 (sajtóbemutatóról), 39, 51
 • Mozi-Világ, 1918/35, 36, 37, 40
 • Színházi Élet, 1918/33, 35, 1921/45
 • A mozi (Miskolc), 1918/40
 • Royal-Apollo, Müsorfüzet, 1918. augusztus 31.
 • Az Ujság, 1918. augusztus 31., szeptember 1.
 • Világ, 1918. szeptember 1.
 • Paimann’s Filmlisten, 1918/131
 • Képes Mozivilág, 1919/21
 • Belügyi Közlöny, 1920. 689. p. Lajta Andor: A magyar film története II. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 105. p.
 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961.  355. p.
 • Gaál László: Adalékok a magyar filmtechnológia történetéhez. Volkmayer Antal. 1967. 14. p. (Kézirat, MNFA könyvtára)
 • Gaál Éva: A magyar hivatásos filmrendezők portréja és tevékenysége (1900-1920). 1974. (Kézirat, MNFA Könyvtára.) 59, 60-61. p.

Tartalom

Charley Leyton, egy előkelő angol gentleman richmondi birtokáról bekocsikázik Londonba. Leszáll az est, a kocsis a hegyek között eltéveszti az utat, s Leyton kénytelen egy útszéli csapszékben éjszakázni. Teát rendel, és az asztalhoz ül. Mikor ajkához emeli a csészét, az éjszakai csendben lövöldözés zaja hallatszik, majd nyílik az ajtó, s beesik rajta egy zilált hajú, rendetlen ruházatú fiatalember, revolverrel a kezében. Öltözéke elegánsnak látszik, de így sárosan, csapzottan úgy néz ki, mint aki a halál elől menekült, s útközben embert kellett ölnie.  A fiatalember elteszi gyilkos szerszámát, s arcán ironikus mosollyal telepszik le a tűzhely mellé. Másnap reggel, mikor Leyton felébred, a fiatalember már nincs ott, csak egy névjegyet hagyott hátra. „Bocsánat, amiért megzavartam önt, és hálás köszönet, amiért szívesen fogadott: Rayn.” Hetekkel később egy éjszaka Londonban Leyton gyalogosan megy haza a klubból.  Hirtelen lárma üti meg a fülét, segélykiáltást hall a mellékutcából. Lövések, zűrzavar. Leyton befordul a sikátorba, és szembetalálja magát azzal az emberrel, akivel az útszéli fogadóban találkozott.  A fiatalember a legnagyobb nyugalommal néz szembe vele, majd tovább megy. A megdöbbent Leyton egy névjegyet talál a földön: „Ma éjjel pont 12 órakor! Lowdan street! Vigyázz!” Aláírás: Green.  Másnap Leyton a Fashionable klubban ül   előkelő barátai társaságában. Az egyik Cambrian gróf, a titkos tanács elnöke, a másik lord Seymour, a felsőház tagja, a harmadik Milton Ramie, udvari orvos. Leyton a klub egyik vendégében felismeri a titokzatos idegent. Meglepetten érdeklődik kiléte után, és megtudja, hogy az állítólagos Mr. Ford, az oxfordi polgármester fia, Rayn Green Ford.  Elbeszéli a társaságnak a két furcsa éjszakai kalandját, s ezekkel a szavakkal fejezi be a rejtelmes történetet. „Ha London közelében és Londonban banditák garázdálkodnak, ezt még meg tudom érteni, De hogy ezt a banditát…” – ebben a szempillantásban a társasághoz lép az ismeretlen, és cinikusan fejezi be Leyton mondatát: „… de hogy ezt a banditát nem bírják elfogni, ez jellemzi az angol rendőrséget.” Az ismeretlen udvariasan bemutatkozik – Hardy Maxwell vagyok, attasé az amerikai követségen.” Meghajtja magát, és hideg nyugalommal folytatja: „Nálunk Amerikában az ilyen haramiák három nap alatt hurokra kerülnek. Az angol rendőr azonban a világ legudvariasabb rendőre, még a gonosztevőkkel szemben is udvariaskodik, futni hagyja őket.” A társaságot sérti a bántó kritika. Cambrian felpattan, és fogadást ajánl: "Tízezer fontot teszek egy ellen, hogy a londoni rendőrség négy hét alatt a legravaszabb bűnöst is nyakon csípi!" Seymour szintén csatlakozik a fogadáshoz. Erre aztán Maxwell kijelenti: „All right! Tartom a fogadást!” A megállapodásukat írásba foglalják, eszerint Hardy Maxwell kötelezi magát egy bűntett végrehajtására és arra, hogy a londoni rendőrség 30 napon belül nem fogja el. Ha a fogadást megnyeri Cambrian gróf és lord Seymour 10-10000 fontot fizetnek neki.  Az angol urak csak azért mentek bele a játékba, hogy leleplezzék, és a törvény kezére játsszák a fiatalembert, akiben veszedelmes gonosztevőt sejtenek. Maxwell komolyan veszi a tréfát, kiveszi az óráját, és végtelen nyugodtsággal megállapítja. „Most tíz óra van, a bűntettet két órán belül végre kell hajtani.” A tervezett bűnügy egy rablás, melyet a Cecil-hotelben fog elkövetni, s tárgya egy sárga táska, melyben 20000 font található.  Leyton vállalkozik rá, hogy ő lesz az, akit kirabolnak. Elindul a két ellenfél. Mikor az óra tizenkettőt üt, visszatér a klubba Maxwell. Arca dúlt, kendője véres, s köpenye alól reszketve veszi elő a sárga táskát, s leteszi az asztalra. A három angol dermedten nézi, s Maxwell már indul is „Viszontlátásra harminc nap múlva! – mondja, és elrohan. Cambrian a táskához nyúl, s mikor hozzáér rémülten kapja vissza a kezét: vér! A táska véres, mi történt? Ramie kulccsal nyitja fel a zárat, belenéz: a táska üres. A pénz eltűnt! Másnap aztán olvashatják a bűnügyet az újságokban: „Gyilkosság a Temze-parton. Ma hajnalban egy cirkáló rendőr a woolwici parton egy üres bérkocsit talált. A kocsi ablakai bezúzva, párnái kidobálva. Belseje csupa vér és a vérnyomok a Temze-partig vezetnek. A tettes a kocsiban végzett az áldozatával, és a hullát a folyóba dobta. Minden nyom egy véres zsebkendő, amelybe H.M. monogram van hímezve. A bérkocsi száma „99”. „A három főúr természetesen nem mer a rendőrséghez fordulni, mert bűnrészesnek érzi magát. Mr. Barkert, a híres privátdetektívet bízzák meg, hogy derítsen fényt a rejtélyre, s nyomozza ki a gyilkost. Az izgalmas történet végén azonban egy váratlan fordulatban kiderül, hogy a titokzatos idegen nem más, mint Ward, London legzseniálisabb nyomozó rendőrtisztje, aki miközben megnyeri a fogadást, banditákat fog el, és megtréfálja az önhitt magándetektívet.

Érdekességek

 • „Az egyik jelenetnél Gál (a detektív) egy ajtó előtt áll. Gondolkodik, hogy benyisson-e. Fogai között egy háromnegyedrészben elszívott szivar. […] A film következő jelenetét (mikor a detektív belép a szobába) másnap vették fel. A rendező is – Kertész Mihály – Gál is elfelejtették a tegnapot… És a detektív szájában egy hatalmas, még alig hogy rágyujtott, szivarral lép be a szobába.” Képes Mozivilág, 1919/21. 15.p.
 • A film tartalmát a bemutató előtt a cég titokban tartotta, mondván, hogy "A történet annyira újszerű és meglepő, hogy azt elárulni, ismertetni annyit jelent, mint megfosztani a közönséget egy valóban nagyszerű kinematográfiai bravúr, percről-percre fejlődő, izguló fordulataitól és derűs befejezésétől." (Mozihét, 1918/35)

Galéria

Vélemények

"A darab témáját R. F. Foster regényéből merítette Siklósi Iván, a Phönix művészeti igazgatója és dramaturgja, aki a szövegkönyvét írta ennek a minden izében sikerült filmjátéknak. Rutin, filmszerűség, irodalom és soksok ötlet a jellemzői ennek a darabnak. Kezdő ötlete, vezetése, bonyodalmai, izgalmai, hangulata és rendkívül frappáns, végső megoldása a cselekménynek egyaránt nagyszerű, sőt zseniálisan véghez vitt munka, ami a szcenírozó Siklósi Ivánnak szolgál igen becses érdeméül. Méltó társa volt a regény filmrevitelében Siklósinak a rendező, Kertész Mihály, aki valóban derekasan teljesítette művészi kötelességeit e filmre kiválóan alkalmas témával szemben. A jól megirt szövegkönyv alapján ő adott a filmnek stílust, perdülést, szint és határozott formát." (Mozihét, 1918/35)

"Idegen levegőben játszódik a négyfelvonásos film, a Themze-parti angol metropolisban. Ott ragyoghatja művészetét Várkonyi Mihály és a magyar művészegyüttes többi tagjai: Réthey Lajos, Balassa Jenő. Lugosi Béla, Szerémy Zoltán, Gál Gyula, Z. Molnár László s kívülük a film kitűnő női szereplője, Kläry Lotto. Láttunk már nem egy idegen művész nagyságot mozgószínházainkban bemutatott filmeken s kettős örömmel néztük ma este a mi művészeink játékát. Megállapíthatjuk, hogy nem kell a szomszédba mennünk, akár komoly, akár komikus szerepek megjátszására idehaza is legelsőrangú művészeket találunk tucatjával. Amit a ma bemutatott filmen a magyar művészgárda nyújtott, maga a legnemesebb művészet s örömteli bizonyítéka hazai filmművészetünk rohamos fejlődésének. Egy színleges gyilkosság a magja a cselekménynek, de oly verisztikus beállításban, hogy a néző az utolsó kép lepergéséig a legbogozottabb bűnügy véres valóságát szemlélheti. Nagyszerű detektív-szerep is ékelődik művészien a darabba. Ezen a poszton Gál Gyula szinte utolérhetetlen ötletességgel ejti ámulatba az embert. Röviden csak annyit, hogy a közönség annyi meglepetést kap ebben a filmben, amennyit alig nyújtott még filmalkotás a mozilátogatóknak. Elismerés illeti a Phönix-filmgyárat; oly gondosan s a technika oly művészi eszközeivel készítette a film legjelentéktelenebb részleteit is. hogy méltán megállja a helyet a leghírnevesebb külföldi gyárak mellett. Mondanunk sem kell, hogy a nézők a legnagyobb elragadtatással fogadták a szenzációs magyar filmet, amely maholnap bizonyára országszerte fog peregni a vásznon.” (Az Ujság, 1918. szeptember 1.)

„A közönség szinte lélegzet visszatartva figyelte a gyorsan pergő, frappáns jeleneteket, amelyek felvonásonként érdekesnél-érdebesebbek voltak és a bűnügyi rejtély, amely egy fogadás lefolyása. csattanós clouval végződött. A rendezés ezúttal is pazarul elegáns volt. Kertész Mihály élénk fantáziával és stílustudással dolgozta fel a hálás anyagot és a közönség számos jelenetet bemutatásakor hangos tetszéssel fogadott.” (Világ, 1918. szeptember 1.)