Mester Ilona

Mészáros Ági

Mester Miklós
filmkormánybiztos, történész, vallás- és közoktatásügyi államtitkár

Születés: Rugonfalva (ma: Románia), 1906. március 8.
Halálozás: Budapest, 1989. január 5.

Apja: Mester Sándor

Szülei székely földművesek, akik eleinte saját földdel sem rendelkeztek. Édesapja először az Amerikai Egyesült Államokban, majd családjának egy részével Kanadában dolgozott, s az ott összegyűjtött pénzen 20 hold földet vásároltak Rugonfalván. A székelykeresztúri gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti közgazdaságtudományi és a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója volt, ahol 1930-ban keleteurópai történelemből doktorált. Tanulmányai jelentek meg a Bartha Miklós Társ. kiadványaiban, kolozsvári folyóiratokban, a Magyar Útban, a Magyarságtudományban. A Népies Irodalmi Társaság munkatársa 1939-ig, majd a ráckevei kerület országgyűlési képviselője és a Nemzeti Munkaközpont igazgatója. 1944 áprilisától a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára, júliustól a filmügyek kormánybiztosa. Elhatárolódott a szélsőjobbtól, a nyilas hatalomátvételkor lemondott és illegalitásba vonult. A vészkorszak idején üldözöttek tucatjainak életét mentette meg, ezért 1945-ben az orosz hatóságok rövid őrizetbe vétel után szabadon bocsátották. A magyar hatóságok előtt is igazolódott példamutató magatartása. 1949 végéig diákotthont vezetett, majd ennek megszűnése után a Horizont Könyvterjesztő Vállalatnál dolgozott. 1951. júniusában mint osztályidegent törvénytelenül kitelepítették a Borsod megyei Felsővadász községbe, ahol mező- és erdőgazdasági munkát végzett. 1953 végén még nem térhetett vissza Budapestre, csak 1956 után. Tovább dolgozott a Horizontnál 1959-ig, egy évig egy elektrotechnikai gyárban kapott munkát, 1960-tól nyugdíjazásáig, 1966-ig a Magyar Könyvtárellátó Vállalatnál volt hivatalnok. Az ötvenes évektől külföldi folyóiratok közölték cikkeit. Kéziratait az MTA Kézirattára őrzi. Mint történész főleg az erdélyi nemzetiségi kérdéssel foglalkozott.

1938. május 4-én feleségül vette Végh Valériát, esküvői tanúja Nyírő József író volt.

1938 májusában Barla Lászlóval és Szalontai Kiss Miklóssal megalapította a róla elnevezett Mester Film Kft.-t (tulajdonképpen csak a nevét adta, hogy az Önállósítási Alaptól nagyobb hitelt kapjanak). 1940-ben kilépett a cégtől, amely a nevét megtartotta. 

Könyve: Arcképek - Két tragikus kor árnyékában, Tarsoly Kiadó, Bp., 2012.

Forrás: Magyar Hangosfilm Lexikon