Kopácsy Margit

Korb Flóra

Köpeczi-Boócz Lajos
színész, művészeti vezető

Születés: Budapest, 1894. február 15.

Eredeti neve: bibarcfalvi Köpeczi Boócz Lajos Mihály József Leó
Szülei: bibarcfalvi Köpeczi Boócz József kézdivásárhelyi rendőrkapitány, polgári iskolai tanár, zajzói Kovács Ilona
Testvére: Köpeczi Bócz Mihály színész (sz. 1907. május 6.)
Sógornője: Szende Mária színésznő (szül. 1915. nov. 23.)
Lakása: Budapest VIII. Kőfaragó utca 7. (1914-1927)

1914-ben az Országos Színészegyesület színiiskoláját végezte el, majd harcolt az I. világháborúban, ahol 1918-ban az Iványi Antal-féle frontszínház katonai parancsnoka volt. Súlyosan megsebesült és a világháború végén éveken át orvosi kezelés alatt állt. Felgyógyulása után előbb vidéken játszott, majd Budapestre került. A fővárosban egy ideig nem kapott szerződést. Egy ideig az államrendőrség felügyelője volt, majd írni kezdett. Egyfelvonásos tréfáit, kabaréjeleneteit kisebb-nagyobb sikerrel adtak elő a fővárosi színházakban, de újságoknak is dolgozott. Rövid ideig színigazgató is volt: a Rákóczi úti Clarus cukrászdában nyitott kabarét. A harmincas években rendezést tanult Max Reinhardtnál és Erwin Piscatornál. 1932 és 1936 között a Kamara, 1936-tól 1939-ig a Vígszínház tagja volt. 1939-40-ben a Dunaparti Színpad művészeti vezetője, 1940-41-ben a Pódium Kabaréban játszott. Az Anschluss előtti időkben az Új Magyarság mozirovatát szerkeszette. Egyik előharcosa volt a kamarai mozgalomnak: nyíltan hirdette elveit s hangoztatta, hogy a káros szellemiségtől meg kell tisztitani a magyar szinészetet. A legteljesebb mértékben helyeselte, hogy a magyar filmeken zsidó származású szinészek ne szerepelhessenek. Közismert jobboldalisága révén összeköttetésbe került a Turul Szépmíves Céhhel, amelynek később hangadó tagja lett. 1942 elején azzal támadták meg, hogy anyai ágon zsidó származású, ezért a Kamara eljárást indított ellene és 2000 pengőre büntették. Köpeczi-Boócz Lajost mélyen megrenditette az ítélet és teljesen visszavonult. Az izgalmak a különben is gyenge egészségű művészt nagyon megviselték, régi, harctéren szerzett betegsége kiújult és végső elkeseredettségében Continental Szállóbeli lakásán megmérgezte magát. Az öngyilkosság nem sikerült, rátaláltak és megmenették. Ezt követően már alig szerepelt filmeken, és színházi munkáit is elhanyagolta. Sorozatos elmaradásai miatt színháza szerződését felbontotta, ezután kölcsönökből élt és morfinista lett. A Vígszínház hivatalos levélpapírjához jutva követett el kisebb-nagyobb visszaéléseket, ami miatt nyomozást indítottak ellene. KIhallgatásai során zavarosan viselkedett, ezért 1944 tavaszán elmegyógyintézetbe szállították. 1945-1947 között a Nyugat-Németországi Pocking menekülttáborában Vaszary Piroskáékkal együtt színházat vezetett a menekültek számára. A színház 1946 őszén feloszlott, Köpeczi-Boócz további sorsa ismeretlen.

Első feleség Garay Irén volt, akit 1918-ban vett el és akitől 1919-ben elvált. Második felesége a zsidó származású Hecht Mária volt, akitől 1922-ben elvált. 1927-ben a zsidó származású Pető Jolánt vette el, akitől 1935-ben elvált.

A magyar filmek állandó karakterszínésze volt, nagy gondossággal formált meg színidirektorokat, ügyvédeket, vállalatigazgatókat. Alkata, alacsony termete, hadaró beszédsítlusa egyaránt alkalmassá tette rokonszenves és ellenszenves karakterek megformálására. A negyvenes évektől alakításai egyre kiforrottabbá váltak, ezért nagyobb feladatokat is kapott.

Színész:

 1. Szent Péter esernyője (1935) - Mravucsán
 2. Nászút féláron (1936) - Tabáni Mayer vezérigazgató
 3. Dunaparti randevú (1936) - Hantos, a könyvkiadó igazgatója
 4. Pogányok (1936) - pap
 5. Mária nővér (1936) - bíró
 6. Hetenként egyszer láthatom (1937) - becsüs
 7. Pesti mese (1937) - háziúr
 8. Az én lányom nem olyan (1937) - Dr. Vörös, rendőrfogalmazó
 9. A férfi mind őrült (1937) - főportás
 10. Szerelemből nősültem (1937) -altiszt a házasságkötő teremben
 11. 120-as tempó (1937) - Dr. Hornik Zsiga főorvos
 12. Pusztai szél (1937) - orvos
 13. Hotel Kikelet (1937) - Zsófi apja
 14. Úrilány szobát keres (1937) - Vranicsek Vencel, kertész, tanú a bíróságon
 15. Mai lányok (1937) - ügyvéd
 16. Két fogoly (1937) - katonaorvos
 17. A Noszty-fiú esete Tóth Marival (1937, magyar-német-osztrák) - Tóth Mihály, Mari apja
 18. Egy lány elindul (1937) - viceházmester
 19. A harapós férj (1937) - ügyvédjelölt
 20. Marika (1937) - Kerényi, színigazgató
 21. Te csak pipálj, Ladányi! (1938) - Dr. Darázs Bertalan ügyvéd
 22. Elcserélt ember (1938) - Schwarz Attila könyvkereskedő
 23. Döntő pillanat (1938) - Mátyás, mindenes az újhelyi színházban
 24. Fekete gyémántok (1938) - Bondaváry Tibald herceg
 25. Cifra nyomorúság (1938) - Stein Tihamér képkereskedő
 26. Nehéz apának lenni (1938)
 27. Borcsa Amerikában (1938) - jegyző
 28. 13 kislány mosolyog az égre (1938) - Ria apja
 29. Azurexpress (1938) - Géza bácsi
 30. Tiszavirág (1938, magyar-német) - Balogh, jegyző
 31. Gyimesi vadvirág (1938) - Schwarz, kocsmáros
 32. Fehérvári huszárok (1938) - Selmeczy báró
 33. Magyar feltámadás (1938-39) - polgármester
 34. Álomsárkány (1939)
 35. 5 óra 40 (1939) - Pierre Maréchal, orvos
 36. Hölgyek előnyben (1939)
 37. Két lány az utcán (1939) - Bödő, éjjeliőr
 38. A miniszter barátja (1939) - Kucsera üzletvezető
 39. Áll a bál (1939) - Gorbuskin
 40. Párbaj semmiért (1939) - állatorvos
 41. A nőnek mindig sikerül (1939) - producer
 42. Erdélyi kastély (1940) - ügyvéd
 43. Göre Gábor visszatér (1940) - Fejes Ambrus, szomszéd
 44. Sarajevo (1940) - Fedor Ivanovics, jegyző
 45. Gorodi fogoly (1940) - Fedor Gontarow báró
 46. Cserebere (1940) - Balázs Panni apja, a Famegmunkáló Rt. igazgatója
 47. A szerelem nem szégyen (1940) - vezérigazgató
 48. Szeressük egymást (1940) - Sánta Broda, személyzeti osztályvezető
 49. Sárga rózsa (1940) - kocsmáros
 50. Eladó birtok (1940) - Plange Baltazár, bankigazgató
 51. A kegyelmes úr rokona (1941) - Varjas Olivér, igazgató
 52. Egy tál lencse (1941) - Burcsek, a büfé tulajdonosa
 53. Európa nem válaszol (1941) - ügynök
 54. András (1941) - Demeter Ákos, intéző
 55. A beszélő köntös (1941) - egy polgár a szomszéd városból
 56. Kölcsönkért férjek (1941) - Komlós igazgató
 57. Három csengő (1941) - Schmidt, ékszerész
 58. Intéző úr (1941)
 59. Lelki klinika (1941) - a Reggeli Hírek főszerkesztője
 60. Régi keringő (1941) - Szácsay, színigazgató
 61. Kádár kontra Kerekes (1941) - Dr. Nagy Géza, ügyvéd
 62. Egy asszony visszanéz (1941-42) - Gábor, színigazgató
 63. Éjfélre kiderül (1942) - portás
 64. Üzenet a Volga-partról (1942) - Vihar János, András nagybátyja
 65. Szerető fia, Péter (1942) - Fenyő, uzsorás
 66. A láp virága (1942) - főpincér
 67. Egy bolond százat csinál (1942) - geológus
 68. A tökéletes család (1942-43) - kovács

Művészeti vezető:

 1. A falu rossza (1937, Kürthy Györggyel)
 2. Gorodi fogoly (1940)

Meg nem valósult filmforgatókönyve:

 1. Hóvirág tanár úr (1938, Felkai Ferenccel)
 2. Asszony a lejtőn (1943)
 3. Erdélyi ballada (1943)
 4. Harmadik az igazi (1943)

Forrás: Magyar Hangosfilm Lexikon ♦ Huszadikszazad.hu ♦ FamilySearch (születési házassági 1918 1920 1927) ♦ Esti Ujság, 1943/169. ♦ 8 Órai Újság, 1944/56.