Juhász József

Justh Gyula

Jupiter Filmkereskedelmi Rt.
filmgyártó és filmkölcsönző vállalat

Iroda: Vámház körút 15. (1942 júniusától: Rákóczi út 59.)
Alaptőke: 150.000 pengő

1941 április 19-én alakult. Tulajdonosai Palugyay Móric nyugalmazott belügyi államtitkár és neje, valamint fiaik: Farkas és Miklós. A vállalat ügyvezető igazgatója előbb vitéz Palugyay Farkas, majd 1942. május 1-től dr. Palugyay Miklós. Felügyelőbizottsági tagok: Bánky Viktor Haich Béla, Matavovszky Béla. Cégvezető (egyben igazgatósági tag is) 1942 áprilisától Szentiványi Gabriella. 1942 júniusától 1943 áprilisáig Bánky Viktor rendező művészeti igazgatóként dolgozott a cégnél. 1947 augusztusában az alapító Palugyay-családtagok, illetve az 1944 áprilisától igazgatósági tag Tomcsányi Móricné Gerhardt Margit a céget eladták Léderer Lajosnénak és Sólyom Antalnak. 1949 januárjában Léderer Antal és neje lettek az új tulajdonosok. A vállalat 1949 júlisától semmiféle működést nem fejtett ki, felszámolás alatt volt, ami a Cégbíróság 1956. április 5-én kelt végzésével fejeződött be.

A vállalat több nagy sikerű filmet gyártott.

Filmjei:

  1. Régi keringő (1941)
  2. Keresztúton (1942)
  3. Szerencsés flótás (1943)
  4. Boldog idők (1943)
  5. Machita (1943-44)

Meg nem valósult filmjei:

  1. Hűség (1943)
  2. Miatta tettem (1944)

Forrás: Magyar Hangosfilm Lexikon