Fülöp Zoltán

Füzess Anna

Füstös bácsi
színházi altiszt

Születés: Dömsöd, 1876. augusztus 28.
Halálozás: Budapest, 1942. július 1.

Eredeti neve: Füstös András
Szülei: Füstös András, Rácz Mária
Lakása: Budapest VIII. Köztemető út 7. (1903), VIII. Kenyérmező utca 6. (1942)

Sokgyermekes családban nőtt fel. A század első éveiben villamos vasúti kalauz volt, majd a Nemzeti Színház népszerű szereposztó altisztje lett, aki 1906-ban került a Blaha Lujza téri épület portájára. Udvarias modo­rával és lelkiismeretes munkájával hamarosan megkedveltette magát a színház tagjaival. Csak­hamar rábízták a szerepek kézbesítését. E téren olyan gyakorlatra tett szert, ha felmerült a kér­dés, hogy bármelyik darabból mikor volt bemu­tató és a szerepeket kik játszották, nem kellett a könyvtárakban kutatni, Füstös bácsiminden kér­désre választ adott. Pontosan emlékezett még apróbákra is. A Kormányzó Füstös András becsületes munkáját kitüntetéssel jutalmazta meg. A színház pedig 35 éves szolgálataiért aranygyűrűvel ajándékozta meg. Hordta a szerepeket szí­nésznőknek és színészeknek, mindenütt szívesen látott vendég volt, szaladgált a színházi folyosókon s munkakörén felül is dolgozott, sokat, mindent számon tartott, mindenre volt gondja, beugrásokra és szereplőváltozásokra, vigyázott a fiatalokra, bíztatta őket, valóságos kis intézmény volt a Nemzeti Szín­házban.

Felesége Pete Ilona (1884-1963) ruhatáros volt, akit 1903. február 15-én vett el. Tőle gyermekei Füstös Annuska (1903-1957) és Füstös Béla (1912-) voltak, akik mindketten kisebb gyerekszerepeket játszottak a Nemzetiben.

Filmszerepe:

  1. Premier a Nemzetiben (1941, rövid) - önmaga

Forrás: Színházi Élet, 1921/7. ♦ Magyarország, 1937/247. ♦ Magyarság, 1942/149. ♦ 8 Órai Újság, 1942/148. ♦ FamilySearch (házassági halotti)