C. Turáni Endre

Charlotte Szalon

Castiglione Henrik
producer, forgatókönyvíró, filmszakíró

Születés: Budapest, 1885. december 28.
Halálozás: Budapest, 1960. augusztus 24.

Szülei: Castiglione Ferenc, Karaszek Klára
Lakása: Budapest II. Krisztina körút 2-4. (1960)

1904-ben érettségizett Budapesten, majd 1904-1921 között a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai felügyelője volt. Harcolt az I. világháborúban, résztvett a galíciai harcokban, sebesülése miatt hazakerült, majd a hivatala felmentette. 1908-tól 1914-ig a budai Helios mozit, 1918-21 között a Palota, Batthyány és Scala mozikat vezette, 1921-től 1923-ig a Corso mozi vezetője. 1923-ban Faragó Rezsővel és Bayer Elemérrel (az Omnia mozi igazgatója) megalakította az ECO (Egyesült Corso-Omnia) Filmkereskedelmi és Kölcsönző Rt.-t,a melynek 1926-ig vezetője volt, ekkor kilépett a cégből. Ezután a magyar kereskedelmi statisztikai értékmegállapító bizottság szakértője, 1928-tól rendes tagja volt, s ezen minőségében a m. kir. kereskedelmi tanácsosi címet kapta. 1940 végén társtulajdonosa és vezetője lett a Sláger Filmeket Kölcsönző és Filmforgalmi Kft.-nek (1943 januárjában a cég neve „Sláger Film”-ről „Siker Film”-re módosult névmagyarosítás keretében). 1933-1936 valamint 1939-1944 között tagja volt az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottságnak (Filmcenzúra).

Intenzíven vett részt a filmszakma hivatalos életében. 1911-től a Mozgófényképgépkezelők Közlönyét szerkesztette (a lap később Mozgófényképújság, utóbb Kinotechnika címen jelent meg).  1914-ben, a világháború kitörésekor katonai szolgálata miatt a lap megszűnt. 1918 után szakirodalmi tevékenységét intenzíven folytatta (Mozivilág, Képes Mozivilág, Filmkultúra, Magyar Film). 1941-ben Székely Sándorral együtt szerkesztette az első magyar filmlexikont. 1936-ban a Corsot az ő tervei alapján építették át közel 800 személyes színházzá. A Madách Színház bérletében is érdekeltséggel bírt. Hites törvényszéki szakértő, az OMME által rendezett filmkereskedelmi tanfolyam egyik előadója volt. Dolgozószobájában, ahol a Filmlexikont szerkesztette, vették fel A kegyelmes úr rokonának belső jelenetét.

1912-ben feleségül vette Castiglione Janka Irént, akitől fia Castiglione Tibor (szül. Budapest, 1914.), a Sláger Film tisztviselője.

Producer:

  1. A kegyelmes úr rokona (1941)
  2. 5-ös számú őrház (1942)
  3. Legény a gáton (1943)
  4. Azért is maradok! (1944, befejezetlen)

Forgatókönyvíró:

  1. 5-ös számú őrház (1942, Bán Frigyessel és Szitnyai Zoltánnal)
  2. Azért is maradok! (1944, befejezetlen, Békeffy Istvánnal és Várkonyi Zoltánnal)

Művészeti vezető:

  1. A kegyelmes úr rokona (1941)

Forrás: Magyar Hangosfilm Lexikon ♦ Gottesmann Ernő szóbeli közlése ♦ FamilySearch (halotti) ♦ Moziújság, 1943/42.