Buday Tusi

Bulla Elma

Budinszky Sándor
rádióriporter

Születés: Budapest, 1901. június 21.
Halálozás: Budapest, 1975. március 27.

Szülei: Budinszky János asztalos, Krausz Apollónia szakácsnő
Díjai: Kormányzói Dicsérő Elismerés (1943)
Lakásai: Budapest II. Margit körút 49. (1934), V. Múzeum körút 21. (1945-1975)

1933 óta a Magyar Rádió munkatársa, a helyszíni közvetítési osztály vezetője volt. Ő teremtette meg a magyar nyelvű riporteri stílust. A negyvenes években a „Hangképek innen-onnan“ című müsor szerkesztője, aki ezernél is több rádióriportban foglalkozott a magyar élet minden jelenségével. A legnépszerűbb helyszíni rádióriporterek egyike volt. A háború első heteiben a katonai vezérkar propagandaosztálya Budinszkyt a frontra küldte, onnan hét rádiós közvetítést mondott mikrofonba és filmhang-felvételre.

1945-ben igazolási eljárásán nem tudott megjelenni, mert éppen internáló táborban volt. Budapest elfoglalása után néhány nappal az NKVD elfogta és egy gödöllői, majd a ceglédi fogolytáborban többször kihallgatták, végül 1945 júniusában elengedték. Mire azonban igazoló bizottság elé kerülhetett volna, a magyar rendőrség újra internálta. Népbírósági tárgyalásra is a toloncházból vezették elő 1946. január 25-én. A vád ellene háborús és népellenes bűntett volt, Felrótták ellene, hogy helyszíni közvetítéseivel a legnagyobb erejű uszítást végezte. Különös nyomatékkal rótta a vádirat Budinszky terhére kassai szerepét, amikor helyszíni riportban számolt be a Sztójay-kormány által Kassán rendezett „antibolseviki” kiállításról, amikoris súlyosan becsmérlő kifejezésekkel illette a szovjet hadsereget. A tárgyaláson számos kollégája és barátja szólt mellette. Jávor Pál, Budinszky több évtizedes barátja szerint „vérbeli szpíker volt, aki hivatását szentnek tartotta, és csak annak élt.”. Jávor mellett Uray Tivadar, Szőnyi István festőművész és Pátzay Pál szobrász is kiállt. A Népbíróság végül augusztusi tárgyalásán csak hat hónapi börtönre ítélte, mivel csak a Rádióéletben megjelent két cikkéért találták bűnösnek.

1934. december 26-án feleségül vette Kovács Margitot.

Filmszerepe:

  1. Üzenet a Volga-partról (1942) - rádióriporter (önmaga)

Forrás: Rádióhallgatók Lexikona (1944) ♦ Vámos György: Bűnösök és bűnbakok a Magyar Rádióban 1945 után ♦ FamilySearch (házassági halotti) ♦ Kis Újság, 1946/22. ♦ Szabad Nép, 1946/295. ♦ Filmhíradó, 1944/25.

Galéria